Zonder adviseur…


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Jan Koekkoek

Uit recent onderzoek van ING Investment Management blijkt dat ongeveer 80% van de Europeanen geen gebruik maakt van professioneel beleggingsadvies. Daarnaast beschikt ongeveer 66% van de Europeanen maar over bar weinig kennis op dat gebied. Dat levert niet alleen risico’s op maar het schept ook kansen voor de ‘kwaadwillenden’ onder ons.

Een mooi voorbeeld is te vinden in een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam1. Zoals bekend kan bijna overal in belegd worden, variërend van grondstoffen tot aardappels en van whisky tot wijn en om dat laatste ging het hier; beleggingen in wijncontracten. De naam van de aansprakelijk gestelde partij kwam mij overigens al bekend voor, omdat ik ooit een cliënt heb afgeraden om met deze partij in zee te gaan.

Wat was het geval? In Amerika wonende artsen en tandartsen of hun partners werden onder andere vanuit Nederland ongevraagd telefonisch benaderd tot het doen van investeringen ter zake de aankoop van (rechten op) wijn. Als zij daar op in gingen, werden zij vervolgens steeds opnieuw telefonisch benaderd. Er werd dan gezegd dat de partijen wijn met winst waren verkocht en men werd gevraagd om nog meer te investeren. Iedereen had diverse malen aanzienlijke geldbedragen overgemaakt. Het ging eerst om champagne, daarna om Bordeaux-wijn en daarna om Italiaanse wijnen. Er werden certificaten opgestuurd, notes, investeringsoverzichten en er werden zelfs aandelen aangeschaft in diverse Limiteds op bijvoorbeeld de Kaaimaneilanden. En u raadt het al, de geïnvesteerde bedragen heeft men geheel of merendeels niet terug gekregen. De eisers vonden dat er sprake was geweest van systematische misleiding en oplichting.

De rechtbank was hard in het oordeel. Geconcludeerd werd dat de gerapporteerde verkopen niet werkelijk hadden plaatsgevonden en dat de daarbij gemelde grote winsten in feite niet waren behaald. Misleiding is dan nog een nette bewoording. De rechter sprak zelfs van een omvangrijk systeem dat was opgezet om particuliere personen ertoe te bewegen aanzienlijke bedragen te investeren in beleggingsproducten ten aanzien waarvan niet blijkt, dat deze daadwerkelijk bestonden. Het systeem en de handelingen die in dat kader waren verricht, werden als onrechtmatig bestempeld.

De `daders’ werden veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding. Zou de incasso slagen?
 

1LJN BZ3287 Uitspraak van 27 februari 2013, gepubliceerd 5 maart 2013.


Dit toegezonden materiaal is samengesteld en geleverd door Köster Advocaten (www.kadv.nl/home) en uitsluitend bedoeld ter informatie. Het is niet bedoeld als juridisch of anderszins professioneel advies. De lezer wordt ontraden om van deze informatie gebruik te maken zonder vooraf een juridisch adviseur te raadplegen. Verzending noch ontvangst van enig materiaal zal als advocaat-cliënt relatie tussen zender en ontvanger gezien kunnen worden. Het materiaal mag uitsluitend gelezen en gebruikt worden voor privé gebruik en elk ander gebruik is niet toegestaan.


Ook interessant: