Wordt vermogensbeheer per uur te duur?


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Jeroen Brenninkmeijer

Vorige week kopte het FD dat ze een voorstander zijn van een vermogensbeheervergoeding op basis van een uurtarief. Nu ben ik een groot voorstander van een zogenaamde “effort based” vergoeding voor veel zaken, maar vermogensbeheer op basis van een uurtarief zal in mijn ogen nooit het gewenste effect hebben.

De belangrijkste reden is dat een uurtarief er voor zal zorgen dat de (super) rijken relatief veel minder zullen gaan betalen en de beleggers met een beperkt vermogen velen malen meer dan ze nu in rekening gebracht krijgen.
 

Rekenvoorbeeld uurtarief vermogensbeheer

Stelt u zich eens voor. Nu betaalt een gemiddelde klant met een € 100.000 aan beleggingen in vermogensbeheer ongeveer 1,2% inclusief BTW; ofwel € 1.200 per jaar. Een klant met bijvoorbeeld € 2 mln betaalt momenteel gemiddeld 0,8% inclusief BTW ofwel € 16.000 per jaar.

Als straks een uurtarief van bijvoorbeeld € 120 per uur wordt gerekend (zeg maar € 100 ex btw), dan zal je voor een goede intake bij een klant zeker 6 uur bezig zijn, ongeacht het vermogen. Vervolgens komen daar nog de kosten voor inrichting van de portefeuille, administratieve werkzaamheden, en twee keer per jaar regulier onderhoud met de vermogensbeheer bij. Je bent al snel 15 uur in het eerste jaar met een klant bezig, even los van specifieke vragen of zaken die bij de klant spelen. De klant betaalt dan €1.800 voor de dienstverlening; voor de klant met 1 ton is dat een kostenstijging van 50% en voor de klant met € 2 miljoen bijna een factor 9 minder.
 

Relatie klant - vermogensbeheerder onder druk

Bovendien gaat een uurtje factuurtje de relatie van de klant en de vermogensbeheerder onder druk zetten. Elk contactmoment voelt de klant als een stijging van zijn kosten, dus die gaat de boot afhouden. Het zal onmogelijk worden om de zorgplicht nog goed te vervullen als je een rekening moet gaan schrijven voor regulier onderhoud. Tot slot, hoe verreken je de uren voor het vastleggen van je beleggingsbeleid, de research, de IT investeringen en alle kosten voor de vergunning en tot slot de toezichthouder. Kortom, een uurtarief is een nobel idee, maar zal voor discontinuïteit in de relatie met de klant gaan zorgen.
 

Alternatief

Er is wel wat te zeggen voor een basistarief voor vaste kosten en wellicht een plafondtarief voor bepaalde diensten. Vermogensbeheer is immers geen doel op zich, maar een resultante van eerder bepaalde doelstellingen. Door deze zaken te scheiden kan de uitvoer van vermogensbeheer wellicht goedkoper, mits goede begeleiding eraan vooraf gaat. Bovendien zijn er al een paar partijen die vermogensbeheer aanbieden tegen vaste tarieven. Laat de markt en dus de klant beslissen wat wenselijk is.
 

Rol toezichthouder

De toezichthouder moet toezicht houden op het gedrag van de aanbieders in de sector. Zorgen dat de klant wordt beschermd tegen vermogensbeheerders die gouden bergen beloven of veel meer risico nemen dan een klant kan dragen. Maar als de toezichthouder gaat bepalen hoe de sector haar diensten moet prijzen, is het vermogensbeheer alleen nog voorbehouden aan miljonairs. En dan wordt een hele grote groep beleggers overgeleverd aan de goeroes op het internet. Als de AFM de consument in bescherming wilt nemen, gaan deze plannen snel de prullenbak in, want een uurtarief zal de kwaliteit van de dienstverlening niet ten goede komen. Hoe het wel kan, laat ik met mijn bedrijf zien. Wij werken met een uurtarief en we weten dus als geen ander dat je elke keer moet aantonen dat de kosten van het advies worden gerelateerd aan de toegevoegde waarde die je levert.


Jeroen Brenninkmeijer is partner en vermogensbegeleider bij MJR Advies (www.mjradvies.nl). Deze column is geschreven op persoonlijke titel. Deze column is bedoeld als achtergrondinformatie over de ontwikkelingen op de financiële markten en de regelgeving. Deze column is niet bedoeld als beleggingsadvies en is geen aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. MJR Advies houdt zich niet bezig met het aanbevelen van beleggingen of beleggingsproducten en heeft bedrijfsmatig geen beleggingsposities. Eventueel vermelde financiële instrumenten dienen puur als voorbeeld en zijn nooit bedoeld als aanbeveling. Raadpleeg meer bronnen en neem zelf uw beslissingen. MJR Advies is niet vergunningplichtig en biedt onafhankelijke financiële ontzorging voor ondernemers en vrije beroepsbeoefenaren.


Ook interessant: