Wat is een aandeel KPN waard?


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Frank Brouwer

De waarde van een onderneming wordt nogal eens op gevoel bepaald. Bijvoorbeeld door een koersbeweging, of door eigen ervaring met het bedrijf. Zo ook bij KPN. De een zal bij een storing een geweldige service ervaren, terwijl de ander het gevoel heeft dat de commerciële slagvaardigheid te wensen over laat. De eerste zal snel geneigd zijn het aandeel te kopen, terwijl de tweede vindt dat het aandeel niet veel waard is. Op gevoel afgaan met beleggingen loopt dan ook meestal niet goed af. We kijken liever naar de feiten, wat is KPN fundamenteel waard?
 

Andere analisten over KPN

Het aandeel van KPN heeft van de meeste analisten op dit moment een koopadvies. De ramingen1 van analisten over het koersdoel van het aandeel KPN (koers op het moment van schrijven € 2,63) lopen uiteen van een prijs van € 2,30 tot € 3,40 voor de komende 12 maanden. De koers/boekwaarde bedraagt circa 2,1.2

Recente cijfers over het eerste kwartaal 2014 laten zien dat de operationele omzet wederom fors is gedaald met ruim 8% als gevolg van vooral concurrentie en prijsdruk in de mobiele markt. Maar ook in de zakelijke markt is er sprake van krimp.
 

Verkoop E-plus

De verkoop van E-Plus aan Telefonica Deutschland, een dochter onderneming van KPN, wordt op dit moment nog onderzocht door de Europese Commissie. KPN en haar beleggers zijn nog in onzekerheid over de te verkrijgen goedkeuring van de Europese commissie. Marktpartijen gaan er vanuit dat er uiteindelijk goedkeuring wordt verleend. De deadline voor de beoordeling is voor de derde keer verschoven, nu naar 3 juli 2014. Mededingingsautoriteiten spreken hun zorg uit dat door de verkoop van E-plus aan Telefonica het aantal mobiele providers in Duitsland terugbrengt van vier naar drie en er dat dan sprake is van mogelijk onvoldoende onderlinge concurrentie.
 

Versterking kapitaalstructuur KPN

De verkoop van E-plus is noodzakelijk om de kapitaalstructuur van KPN te versterken. Na verkoop wordt KPN weer een voornamelijk binnenlandse speler en raakt zij haar groeiparel kwijt. Grootaandeelhouder American Movil heeft tweemaal geprobeerd KPN via een overname bod in zijn geheel over te nemen. De eerste keer in mei 2012 (het bod bedroeg toen € 8,- !!) en de tweede keer op 9 augustus van vorig jaar via een overnamebod van € 2,40. Beide keren heeft de directie van KPN de gehele overname van de onderneming met “succes” kunnen pareren. America Movil heeft zijn aandelenbelang teruggebracht naar 25,7% en zegt aan te geven minimaal 20% belang in KPN te willen houden. Het kan een strategisch spel zijn, echter het heeft er alle schijn van dat American Movil geen bod meer zal uitbrengen op de aandelen KPN.
 

Koersontwikkeling KPN

De koersontwikkeling en het gevoerde beleid door de onderneming heeft lange termijnbeleggers in het aandeel de afgelopen jaren teleurgesteld. Vorig jaar werden aandeelhouders verrast met een claimemissie, welke het geplaagde aandeel nog verder onder druk zette. Tot op heden heeft KPN de verwachtingen niet kunnen waarmaken en het is maar de vraag of de dure investering in het 4G netwerk uiteindelijk beleggers voordeel gaat opleveren.

Koers KPN 2009-2014

Op dit moment draait het onderdeel E-Plus goed, maar zoals bekend is het de bedoeling dat deze dochter wordt verkocht. In Nederland rollen Vodafone en de kabelbedrijven versneld glasvezel uit. Daarnaast is er flinke concurrentie voor KPN op het gebied van de mobiele telefonie en zakelijke markt. De verkoop van E-Plus levert KPN ruimte op om in de toekomst de dividenduitkeringen te hervatten, maar per saldo lijkt er weinig opwaarts koerspotentieel te verwachten omdat de omzet in Nederland hierdoor niet verbetert. Mogelijk hangt ook nog de verkoop van een aandelenpakket van American Movil boven de markt. Tot slot is het de vraag of KPN inmiddels niet te klein is geworden om mee te kunnen komen in alle ontwikkelingen.
 

Conclusie

Fundamenteel lijkt mij de conclusie gerechtvaardigd dat het aandeel KPN voorlopig nog geen koop kandidaat is om in aandelenportefeuilles op te nemen. Er zijn voldoende alternatieven voorhanden.
Chart technisch is het plaatje de afgelopen maanden verbeterd. De dalende koerstrend is afgebroken (bestaande aandeelhouder Discovery Capital Management heeft het afgelopen halfjaar zijn belang in KPN verhoogd). En…
de markt heeft altijd gelijk toch?
 

1 Bron: Six Financial Information
2 Bron: FactSet/ Six Financial Information
 

LBCM heeft op het moment van schrijven van dit artikel geen posities voor cliënten in het aandeel KPN.
Auteur heeft op het moment van schrijven geen positie.


Frank Brouwer RBA is als Senior Vermogensbeheerder verbonden aan en tevens mede-eigenaar van LBCM (www.lbcm-vermogensbeheer.nl). Deze column is geschreven op persoonlijke titel en bedoeld als achtergrondinformatie, en is nadrukkelijk niet bedoeld als beleggingsadvies. Tevens is deze column geen aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. U neemt te allen tijde zelf uw beslissingen, en bent daar alleen zelf verantwoordelijk voor.


Ook interessant: