Wat is behoudend?


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Jan Koekkoek

Inleiding

De zaak is voor een deel bekend terrein. De klanten van een vermogensbeheerder werden geconfronteerd met verliezen, terwijl dat volgens de klanten niet paste bij het risicoprofiel met de naam ‘Behoudend Beheer’.

De klanten maakten de vermogensbeheerder meerdere verwijten, maar het voor dit artikel interessantste verwijt was dat er niet was gewaarschuwd dat het risicoprofiel ‘Behoudend Beheer’ geen defensief maar offensief beheer inhield!

De klagers waren door de rechtbank grotendeels in het gelijk gesteld. De rechtbank had voor recht verklaard dat de vermogensbeheerder wanprestatie had gepleegd en veroordeeld om een schadevergoeding te betalen. Bij het Hof Amsterdam pakte het echter anders uit.
 

Het begrip “behoudend”

Het Hof stelde allereerst vast dat het begrip “behoudend” geen vaste betekenis in de regelgeving heeft en ook niet in de markt.

Daarnaast verwees het hof naar verklaringen van deskundigen die in het geding gebracht waren. Daarin ging het weliswaar om andere zaken, maar de deskundigen hadden daarin algemene beschouwingen ten beste gegeven. Ook daaruit bleek geen vaste betekenis.

De klagers hadden ook een beroep gedaan op de algemene betekenis van het woord in het dagelijks leven. Zij stelden dat zij daarom de verwachting hadden mogen hebben dat (bijna) geen risico werd gelopen. Maar ook dat was niet voldoende. Het Hof oordeelde dat de klagers wisten dat het hier om een specifieke beleggingscontext ging.

Het Hof herhaalde wat ook in diverse andere uitspraken terug te vinden is, namelijk dat risico’s – van bijvoorbeeld koersdalingen – eigen zijn aan beleggingen en een feit van algemene bekendheid zijn. En het Hof trok die lijn vervolgens ook door: dat het genereren van hogere opbrengsten in het algemeen samenhangt met het nemen van meer risico is evenzeer algemeen bekend.

Tot slot wees het Hof erop dat met de vermogensbeheerder wel was afgesproken hoe de portefeuilles zouden worden ingevuld, met het oog op de gewenste rendementen en de aanvaardbare risico’s.

De conclusie was daarom dat de enkele aanduiding van het profiel met de term “behoudend”, geen zelfstandige betekenis had.

Kortom, beslissend is niet de naam die het beestje heeft, maar wel de feiten!


Dit toegezonden materiaal is samengesteld en geleverd door Köster Advocaten (www.kadv.nl/home) en uitsluitend bedoeld ter informatie. Het is niet bedoeld als juridisch of anderszins professioneel advies. De lezer wordt ontraden om van deze informatie gebruik te maken zonder vooraf een juridisch adviseur te raadplegen. Verzending noch ontvangst van enig materiaal zal als advocaat-cliënt relatie tussen zender en ontvanger gezien kunnen worden. Het materiaal mag uitsluitend gelezen en gebruikt worden voor privé gebruik en elk ander gebruik is niet toegestaan.


Ook interessant: