Walter Leering versus Kim Liu


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

Kim LiuWalter Leering

 

Walter Leering (Theodoor Gilissen) interviewt Kim Liu (ABN AMRO)

 

 

1. Hoeveel jaar zit je nu in het vak en wat was je beweegreden om de beleggingen in te gaan?

De interesse zat er vroeg in bij mij. Ik ben al op vroege leeftijd gefascineerd geraakt door de wondere wereld van beleggingen. Films als Wall Street en Glengarry Glen Ross prikkelden mijn nieuwsgierigheid. In mijn studententijd heb ik mijn allereerste stap gemaakt in de financiële sector. Ik ben in 2000 gestart bij de orderlijn van de Rabobank en daarna ben ik een aantal jaren werkzaam geweest bij Alex Beleggersbank.

Nadat ik was afgestudeerd, ben ik in 2007 in dienst getreden bij het Agentschap van de Generale Thesaurie, ook wel kortweg Agentschap of DSTA genoemd. Dit is het onderdeel van het Ministerie van Financiën dat verantwoordelijk is voor de financiering van de staatsschuld. Ik ben daar bijna 5 jaar werkzaam geweest als zowel beleidsmaker en medewerker van de dealingroom. Hier heb ik te midden van de financiële crisis heel veel geleerd over de werking van de markten. Extra bijzonder is uiteraard dat je dit doet vanuit de publieke sector, met de minister van financiën aan het hoofd van de organisatie. Ook heb ik deelgenomen aan diverse interventies in de Nederlandse financiële sector, zoals de overname van Fortis Bank Nederland door de Nederlandse staat.

In 2011 ben ik overgestapt naar de private sector en heb ik 3 jaar lang voor ABN AMRO actief staatsobligatiemarkten onderhouden als market maker. Ik stelde dagelijks in deze zeer competitieve wereld koop- en laatprijzen af en hedgde risico’s in mijn eigen trading boek. Ongeveer 1 jaar geleden ben ik gestart bij het Economisch Bureau van ABN AMRO als senior rentestrateeg. Mijn focus ligt op de staatsobligatiemarkt, gerelateerde sub-overheden en rentederivaten. Ik schrijf periodiek publicaties, onderhoud perscontacten, verzorg presentaties voor klanten en geef trade ideas af. Mijn klanten behoren tot de zogeheten professionele klanten, zoals internationale en nationale pensioenfondsen, verzekeraars, asset managers en centrale banken.
 

2. Bij het Agentschap heb je ook de andere kant van de markt gezien. Wat neem je daarvan mee in je huidige baan?

Ik probeer mijn ervaringen die ik bij het Agentschap heb opgedaan toe te passen op mijn huidige werk. Door mijn achtergrond kan ik mij beter inleven hoe het Agentschap bepaalde zaken zou kunnen aanpakken en hoe dit marktprijzen van Nederlandse staatsobligaties kan beïnvloeden. Ook probeer ik in discussies met klanten uit te leggen waarom de Nederlandse overheid bepaalde beslissingen ten aanzien van haar staatsschuld neemt en op welke manier hierdoor kansen ontstaan voor deze klanten.
 

3. Afnemende liquiditeit is een belangrijk thema in de obligatiemarkt. Hoe kijk jij hier tegenaan?

Dit is een serieus probleem voor investeerders. Door het kwantitatieve verruimingsprogramma van de ECB is liquiditeit in Europese staatsobligaties afgenomen. Door lagere liquiditeit worden de transactiekosten, gemeten door het verschil in bid ask spread, groter. Tevens leidt lagere liquiditeit tot hogere volatiliteit en dus hoger risico voor investeerders die beleggen in staatsobligaties. De van oudsher zeer liquide en veilige staatsobligatiemarkt is dus significant veranderd. Wij zien bovendien geen redenen waarom, althans op korte termijn, de situatie zou verbeteren. Enige voorzichtigheid is dus geboden.
 

4. Waar zie je de beste kansen in de obligatiemarkt?

Wij verwachten dat in 2016 meer en meer het einde van het kwantitatieve verruimingsprogramma van de ECB ingeprijsd zal worden. Dit zal leiden tot heftige marktbewegingen, wellicht zelfs nog meer dan in de afgelopen periode. Wij denken dat dit zal leiden tot een verdere versteiling van de rentecurve, dus dat langere rentes harder zullen stijgen dan kortere rentes. Tevens zien wij nog steeds kansen voor investeerders in obligaties, zoals corporate bonds, die niet door de ECB in haar kwantitatieve verruimingsprogramma's worden opgekocht. Obligaties die al wel gekocht worden door de ECB zijn erg duur geworden. Bovendien verwachten wij dat de economie zal aantrekken, wat de zoektocht naar rendement zal intensiveren. Hiervan zullen corporate bonds ook moeten profiteren.
 

5. Welke informatie wil je graag nog aan de bezoekers van BeursEffecten meegeven?

Het huidige beleggingsklimaat is extreem lastig en wordt vertroebeld door het kwantitatieve verruimingsprogramma van de ECB. Door dit programma zijn de prijzen van diverse obligaties extreem hoog geworden en wijken deze af van fundamentele waarden. Het kwantitatieve verruimingsprogramma zal naar alle waarschijnlijkheid niet tot in de oneindigheid doorlopen. Het is vervolgens aan overheden om structurele hervormingen door te voeren zodat het positieve effect van QE op de economie een duurzaam vervolg krijgt. In de tussentijd worden beleggers geconfronteerd met lagere liquiditeit en hogere volatiliteit en dus meer risico. Dit biedt zowel kansen als uitdagingen aan investeerders. Wij adviseren investeerders om voorzichtig en selectief in kansen te stappen.
 

Volgende interview: Kim Liu versus Kay Mennens
Vorige interview: Jeffrey Schumacher versus Walter Leering