Bent u een wakkere belegger?


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Marc Vijver

De vraag die mij regelmatig gesteld wordt is deze: als iedereen in indices belegt, kan de markt toch niet meer zijn werk doen? Immers, als niemand meer iets anders doet dan beleggen volgens een vastgestelde index, dan wordt bijvoorbeeld geheel niet belegd in nieuwe emissies, kleinere aandelen en losse obligaties. Met andere woorden, waar ligt de grens?

Begin 2010 werd de magische grens van $ 1.000 miljard dat wereldwijd belegd was in indextrackers overschreden. In datzelfde jaar groeide het totaal belegd vermogen in trackers met 34%. De meest voorzichtige schattingen gaan op dit moment uit van het doorkruisen van de grens van $ 2.000 miljard ergens in 2014. Duizelingwekkende getallen. Maar als we kijken naar het totale deel van de investeringskoek is het nog maar kinderspel. Wereldwijd bedraagt het belegd vermogen in trackers nog maar 6% van het totaal belegd vermogen. En dan worden alleen maar de meest simpele beursgenoteerde beleggingen meegeteld. In Europa liggen we een paar jaar achter. Hier is slechts 1,2% van het totaal belegde vermogen in trackers belegd. Maar de groei is enorm en zal nog jarenlang aanhouden.
 

Koplopers indexbeleggen

Wie zijn de koplopers? De eerste beleggers die in trackers beleggen zijn de innovatie gerichte mensen. Daarnaast zijn de professionele eindbeleggers bij de kopgroep van gebruikers. Bij uitstek deze groep weet de kracht van kosten- en risicoreductie op waarde te schatten. Het feit dat trackers als efficiënte bouwstenen in beginsel het merendeel van portefeuilles uit zouden moeten maken, geeft ook aan welke enorme potentie er is.
 

Grens indexbeleggen

Maar waar ligt nu de grens? Met de huidige ontwikkelingen en marktaandelen kan in elk geval nog het vijftigvoudige belegd worden in trackers (voornamelijk ten koste van actieve fondsen voordat de efficiënte markt eronder zal lijden. Zodra markten door het grote marktaandeel van indextrackers minder efficiënt dreigen te worden, zullen actieve strategieën geld opleveren, en zal er weer geld terugstromen uit trackers. Zo houdt het systeem zichzelf in evenwicht. Maar bij een evenwicht situatie zijn we nog lang niet. Zo wordt de doorbraak van trackers voor het grote publiek al enige tijd voorspeld. Toch duurt zoiets altijd wat langer dan men denkt. De huidige discussie over alle verborgen kosten zoals distributiefee draagt daaraan zeker bij. De vraag die u zichzelf kunt stellen is deze: ben ik een wakkere belegger?
 

Marc Vijver is directeur van The Index People te Haarlem, www.indexpeople.nl

Deze column is geen advies.
Lees op hun site zijn disclaimer.


Ook interessant: