Waar ligt de grens?


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Jeroen Brenninkmeijer

De handel en wandel van beleggers komt regelmatig in het nieuws. Vooral als het verkeerd gaat, van zoetsappige misstanden tot regelrechte fraude. De recente Panama papers zingen nog dagelijks rond in de media en de ABN Amro gaat nu weer door het stof wegens vermeende zakelijke verhoudingen met een buitenlandse zakenman. Het lijkt erop dat we in deze tijd steeds strenger kijken naar de moraliteit waarmee bedrijven, investeerders, politici en anderen handelen. De transparantie die voortkomt uit gelekte of gehackte documenten zorgt voor massale morele verontwaardiging en publieke veroordeling.

Het draait uiteindelijk allemaal om de kernvraag; is alles wat wettelijk mag ook wenselijk? Ontduiken mag niet, maar moeten we ontwijken wel accepteren?
 

BOF

Deze week kwam ook de Bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) weer eens aan de orde. Dit is een fiscale regeling die de bedrijfsoverdracht van ouders naar kinderen fiscaal dragelijk maakt. Op zich is dit een begrijpelijke regeling; immers vaak zit het vermogen van de familie in het bedrijf en als dit wordt geschonken of vererft, slaat de fiscus dit aan tegen 10% en 20%. U begrijpt wel dat je bij een waardevol bedrijf heel veel cash nodig hebt om de fiscus te betalen. Als er geen regeling was, zouden heel veel familiebedrijven verkocht moeten worden of failliet gaan om de belasting te kunnen betalen. De BOF zorgt dus voor het uitstellen van deze belastingclaim naar de volgende generatie.
 

Uitspraak Hoge Raad

Nu was er deze week een uitspraak van de Hoge Raad omdat een vastgoedbeleggingsmaatschappij een stukje van het bedrijf aan de kinderen schonk en voor het volle pond de schenkbelasting moest aftikken. De Hoge Raad besliste echter anders, dit is een bedrijf en geen belegging. Wat de rechtspraak in het midden laat is waar de grens ligt tussen een belegging en een bedrijf. Net zoals de fiscus de vrijheid geeft aan de belastinginspecteurs om een “ruling” af te geven. De toenemende transparantie en publieke tribunalen in de media zorgen ervoor dat er steeds meer zwart-wit wordt gekeken naar dit soort zaken. Er is geen onderscheid meer tussen schimmig en slimmig. Alles is verdacht.
 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Nu maken we het stapje naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en de exponent duurzaam beleggen. Wanneer is iets duurzaam of verantwoord? Als een bedrijf saneert en de topmannen daardoor hun targets halen en dus een hogere bonus ontvangen, mort de massa, maar juicht de aandeelhouder. En die massa is vaak aandeelhouder. De leraar Nederlands via het ABP, de metaalarbeider via MN of de verpleegster via PGGM (allen pensioenfondsen). Hebben zij een stem? Nauwelijks. Ze krijgen een Uniform Pensioen Overzicht (UPO) en dat is al Hebreeuws voor de meesten. Laat staan dat ze de obligate maatschappelijke jaarverslagen lezen van de pensioenbeleggers.

De vraag is waar de grens ligt tussen diegene die klaagt over het gedrag van anderen en diegene die zelf de kritische vraagt durft te stellen. Welke keuzes kan ik zelf maken om dit te veranderen? En dan blijkt dat we voor wat betreft onze pensioenpot vrijwel niets in de melk te brokkelen hebben. We zijn door de pensioenfondsen en levensverzekeraars allemaal belegd op een manier waar we zelf niet of nauwelijks weet van hebben. En we voelen ons dan ook alles behalve verantwoordelijk voor het eventuele sociale onrecht dat wordt aangericht met het geld dat in onze naam wordt belegd.

Volgens mij gaat dit de komende jaren diametraal veranderen en een enorme impact hebben op u. Of u nu zelf belegt of niet, alle beleggende instanties gaan met de billen bloot en u wordt straks gedwongen om te kiezen. En net als met het recente referendum, u moet een vraag beantwoorden waarvan u het antwoord niet weet.


Jeroen Brenninkmeijer is partner en vermogensbegeleider bij MJR Advies (www.mjradvies.nl). Deze column is geschreven op persoonlijke titel. Deze column is bedoeld als achtergrondinformatie over de ontwikkelingen op de financiële markten en de regelgeving. Deze column is niet bedoeld als beleggingsadvies en is geen aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. MJR Advies houdt zich niet bezig met het aanbevelen van beleggingen of beleggingsproducten en heeft bedrijfsmatig geen beleggingsposities. Eventueel vermelde financiële instrumenten dienen puur als voorbeeld en zijn nooit bedoeld als aanbeveling. Raadpleeg meer bronnen en neem zelf uw beslissingen. MJR Advies is niet vergunningplichtig en biedt onafhankelijke financiële ontzorging voor ondernemers en vrije beroepsbeoefenaren.


Ook interessant: