Vereiste van causaal verband


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Jan Koekkoek

Oftewel: met de vaststelling van de aansprakelijkheid ben je er nog niet!

Het komt maar al te vaak voor, dat men denkt dat de strijd gewonnen is als de rechtbank heeft vastgesteld dat de wederpartij aansprakelijk is. Er moet namelijk ook nog voldaan zijn aan het vereiste van een causaal verband: de schade moet het gevolg zijn van de gedragingen. Anders gezegd, als de schade ook zou zijn ontstaan als de gedraging niet had plaatsgevonden, dan is er geen sprake van causaal verband.

Een mooi voorbeeld daarvan is de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam van 4 juni 2013.1 Uit het gepubliceerde tussenarrest kan worden afgeleid, dat de Bank waar het om ging blijkbaar had nagelaten om tijdig een risicoprofiel op te stellen. De belegger mocht daarom bewijzen, dat – als dat risicoprofiel wél zou zijn opgesteld – hij andere beleggingsbeslissingen zou hebben genomen en dat het resultaat van zijn beleggingen minder negatief zou zijn geweest. U raadt het al: de belegger slaagde daar niet in. De redenen daarvoor waren onder meer de volgende:

  1. Uit de getuigenverklaringen bleek dat de belegger belegd had in aandelen DAF tot het moment dat dat bedrijf in 1993 failliet ging. Het hof merkt dan droogjes op, dat die ervaring – waarbij de belegger geconfronteerd was met het beleggen in een bedrijf dat kort nadien is gefailleerd – voldoende wordt geacht om de belegger relevante beleggingskennis toe te dichten. Verder betrok het hof daar ook bij, dat een medewerker van de Bank verklaard had dat de belegger één van de meest actieve relaties was, dat hij belde om de ontwikkeling van de koersen op te vragen en orders door te geven én dat hij korting had gevraagd;
  2. Daarnaast had de belegger verklaard, dat hij al langere tijd opties schreef en in hoog tempo, dat “het ging als een speer“ en dat hij zeer gecharmeerd was van de adviezen van de Bank. Ook had hij verklaard dat hij het beleggingsbeleid had volgehouden, ook als er posities moesten worden gesloten of hij een assignment te verwerken kreeg, omdat ‘dat kon gebeuren en erbij hoorde’, maar ook “dat hij zich dat verlies wel had gerealiseerd”. Daarvan zegt het hof dan op dezelfde droge wijze dat een dergelijk gedrag niet wijst op een (volstrekt) risicomijdend profiel en een zeker vertrouwen in eigen kennis en kunnen.
     

Slot

Kortom, de belegger slaagde niet in de bewijsopdracht met betrekking tot het causaal verband tussen het niet opstellen van het risicoprofiel en de mogelijkheid van schade. Maar de vraag blijft: zou het toch niet anders gelopen zijn, als de belegger tijdig en op de juiste manier zijn profiel had moeten opstellen en de Bank bekend geweest was met de inhoud?

1Uitspraak gerechtshof Amsterdam 4 juni 2013 ECLI:NL:GHAMS:2013:1658


Dit toegezonden materiaal is samengesteld en geleverd door Köster Advocaten (www.kadv.nl/home) en uitsluitend bedoeld ter informatie. Het is niet bedoeld als juridisch of anderszins professioneel advies. De lezer wordt ontraden om van deze informatie gebruik te maken zonder vooraf een juridisch adviseur te raadplegen. Verzending noch ontvangst van enig materiaal zal als advocaat-cliënt relatie tussen zender en ontvanger gezien kunnen worden. Het materiaal mag uitsluitend gelezen en gebruikt worden voor privé gebruik en elk ander gebruik is niet toegestaan.


Ook interessant: