Uw vermogen verdampt!


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Peter Vonk

Ik val maar gewoon direct met de deur in huis. Ieder moment van de dag, zelfs tijdens uw nachtrust, wordt uw vermogen heel langzaam iets minder waard. Geldontwaarding of inflatie noemen we dat. Volgens CBS bedroeg de inflatie in Nederland over de maand juli 2012 2,65%. Tellen we hierbij op dat we sinds de invoering in 2001 met zijn allen netjes 1,2% vermogensrendementsheffing in box III betalen (behoudens bepaalde vrijstellingen), maakt dat we jaarlijks 3,85% van ons vermogen zien wegvloeien. Met de magere spaarrentes die oplopen tot maximaal zo’n 2,5% teren we dus is.
 

Wat nu?

Een rondje langs de velden leert dat we ook niet blij worden van de rendementen die overheden ons bieden. De Nederlandse staat biedt u 1,86% voor het uitlenen van uw geld voor 10 jaar (even los van eventuele aan- en verkoopkosten e.d.). Ondanks alle schuldenproblematiek van de Amerikaanse overheid is het rendement dat u maakt op een 10-jarige staatslening zelfs nog iets minder, namelijk 1,67% over iedere dollar die u daar uitleent. Zoeken we het wat dichter bij huis maar wel in andere valuta dan kunnen we kijken naar de Zwitserse frank (ZFR). Vanwege de rol van de ZFR als vluchthaven is de rente daar extreem laag; het rendement op een 10-jaars staatslening bedraagt slechts 0,6%.

Gelukszoekers die er van overtuigd zijn dat landen als Spanje, Italië en Griekenland niet failliet gaan of uit de euro zullen worden gezet, kunnen hierop anticiperen door staatsleningen van deze landen te kopen. De rendementen lopen hiermee op tot ruim 6%, maar wij branden onze vingers hier liever nog niet aan. De toekomst van de euro en de samenstelling van de eurolanden blijft nog ongewis. Bepaald geen gebied waar wij ons als vermogensbeheerders willen begeven.
 

Blijft er dan helemaal niets meer over in obligaties?

Gelukkig zijn er bepaalde obligaties die nog wel een fatsoenlijk rendement opleveren en waar de vooruitzichten nog steeds goed zijn. Zo zijn wij nog steeds erg positief over schuldpapier uit opkomende markten, ofwel Emerging Markets Debt (kortweg EMD). Dit zijn obligaties die zijn uitgegeven die door de diverse landen buiten de ontwikkelde landen. U kunt hierbij denken aan landen als Brazilië, Mexico, Polen, Singapore en Indonesië. Landen waar je misschien niet direct aan denkt als je je geld wilt uitlenen, maar stuk voor stuk landen met een eigen economische dynamiek.

Over het algemeen kan gesteld worden dat veel van deze landen er financieel sterk voor staan. Daar waar deze voormalige ontwikkelingslanden geld nodig hadden uit het buitenland, zijn het nu vaak landen die geen geld meer nodig hebben van buitenaf vanwege hun grote exportpositie of hun eigen economische groei. Van echte welvaart, zoals wij die kennen, is vaak nog geen sprake, maar het is duidelijk dat deze landen bezig zijn om de achterstand op ons in te halen.

Inmiddels hebben diverse van dit soort landen zelfs behoorlijke reserves die veelal worden aangehouden in buitenlandse valuta. Hiermee is het risico dat dergelijke landen de rente op en de afbetaling van leningen niet meer kunnen betalen sterk verminderd. De kredietwaardigheid van deze landen is de laatste jaren over het algemeen dan ook flink toegenomen. En daar zit nu juist het aardige.

De huidige rentes zijn flink hoger dan de eerder genoemde rentes in euroland en de VS. Bovendien is het risico gestaag aan het afnemen. De algemene verwachting is dan ook dat op langere termijn de rentes in deze landen flink zullen gaan dalen, wat weer gunstig is voor bestaande obligatiehouders. Ook professionele beleggers zoals pensioenfondsen vinden steeds meer de gang naar EMD. En met die groeiende vraag zal het risico op koersdalingen op deze leningen flink verminderd worden.

Kortom, in een goed gespreide beleggersportefeuille hoort naar onze mening een belang in EMD thuis. En dat belang kon nog wel eens flink gaan groeien de komende tijd.

 

Peter Vonk is vermogensbeheerder bij Trustus Capital Management te Leiden, trustus.nl

Deze column is geen advies.
Lees op hun site zijn disclaimer.


Ook interessant: