Uitgevers van obligaties


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

Hoewel misschien de staatsobligaties de meest bekende obligaties zijn, zijn er naast de staat meerdere uitgevers van obligaties. Uitgifte wordt gedaan met het doel vreemd vermogen voor lange termijn aan te trekken. In Nederland zien we vooral de volgende organisaties optreden als uitgever:

  • Overheid. De staatsobligaties. Onder de overheid valt natuurlijk niet alleen de staat. Ook provincies, gemeenten en waterschappen horen hierbij.
  • Semi-overheid. Niet verwarren met de zojuist genoemde overheden. Semi-overheid zijn organisaties waar de overheid gedeeltelijk een belang in heeft.
  • Financiële sector. De financiële sector betreft de banken, verzekeraars, hypotheekbanken en dergelijke.
  • Medische sector. Ook organisaties in de medische sector kunnen optreden als uitgever, zoals grote ziekenhuizen.
  • Bedrijfsleven. Onder het bedrijfsleven vallen eigenlijk alle bedrijven in Nederland, ongeacht of betreffende organisatie een winstoogmerk heeft. Veelal zijn het echter de grote bedrijven die obligaties uitgeven.
     

Uitgevende organisaties alleen Nederlands?

Nee, ook buitenlandse organisaties kunnen obligaties uitgeven in Nederland. Uitzondering hierop vormen bedrijven uit de buitenlandse medische sector. De obligaties mogen in een andere valuta dan de euro noteren. Van oudsher staat deze vorm bekend als eurobonds.
 

Risico uitgever

De uitgever kan meer of minder solvabel zijn. Of in een land actief zijn waar spanningen zijn. En zo zijn er meer voorbeelden die aantonen dat de uitgever van grote invloed is op het risico dat de obligatiebelegger loopt.
 

Andere beschreven kenmerken obligaties