Tracking difference en outperformance


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Marc Vijver

Bij traditionele beleggingsfondsen spreekt men van under- en outperformance. Deze termen geven aan in hoeverre de prestatie van het fonds afwijkt van de referentie index (benchmark) die dit fonds wil verslaan. Als u voor een actieve fondskeuze staat bent u logischerwijs geneigd om een fonds te kopen dat de benchmark verslagen heeft. De kosten spelen bij deze keuze een beperkte rol.

Als u kiest om een tracker te kopen, laat u zich waarschijnlijk eerder leiden door de kosten (ofwel expense ratio) in het product. Dat is inderdaad erg belangrijk. Sterker nog, de kosten zijn uw enige zekerheid met beleggen. Ofschoon hoge(re) kosten een prima aanwijzing geven voor een toekomstig lager rendement, behoeft deze aanwijzing toch wat nuance.
 

Underperformance en outperformance trackers 

Want ook bij trackers is er sprake van under- en outperformance. Alleen worden hiervoor -om het verwarrend te maken- weer twee andere termen door elkaar heen gebruikt: de tracking difference en de tracking error. Beide termen geven aan in welke mate de tracker uiteindelijk in staat is om de index 1:1 te volgen. Dus daar waar de kosten van trackers onderling nauwelijks van elkaar verschillen, laten de uiteindelijke rendementen wel verschillen zien die de kostenvoet ruim te boven gaan. En ja, ook outperformance van de index is bij trackers regelmatig aan de orde.
 

Index en rendement

Als u niet per se in een bepaalde fondsmanager wilt investeren, dan dient u zich vooral af te vragen in welke referentie index u wilt investeren. Deze index bepaalt immers in hoofdzaak uw toekomstig rendement. Pas daarna kunt u de keuze maken tussen actief of passief, waarbij in beide gevallen onder- en outperformance goed op waarde geschat dient te worden.

In de analyse zoekt u dan een verklaring voor het ontstaan van onder- en outperformance: komt het door toeval of door het proces? En dat kan best een ingewikkelde en tijdrovende klus worden. Maar voor niks gaat de zon op, moet u maar denken.
 

Marc Vijver is directeur van The Index People te Haarlem, www.indexpeople.nl

Deze column is geen advies.
Lees op hun site zijn disclaimer.


Ook interessant: