Tom Muller versus Edwin de Jong


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

Edwin de JongTom Muller

 

Tom Muller (Theodoor Gilissen) interviewt Edwin de Jong (NIBC)

 

 

 

1. Hoeveel jaar zit je nu in het vak en wat was je beweegreden om de beleggingen in te gaan?

Eigenlijk is mijn keuze om in beleggingen te gaan ontstaan tijdens een stage voor mijn studie bedrijfseconomie zo'n 20 jaar geleden. Die stage deed ik bij Theodoor Gilissen Bankiers op de afdeling vermogensbeheer. Onderdeel daarvan waren onder meer meeloop stages bij de (toen nog) vloerhandel op de aandelenbeurs en de optiebeurs. Zo kwam ik zowel met beurshandel als met het beleggen zelf in aanraking en dat vond ik razend interessant.

Een belangrijke schakel tussen die twee is nieuws en ik ben mijn professionele carrière vervolgens gestart als journalist. Dit heb ik gedaan bij diverse financiële nieuwsdiensten en als redacteur van het FIA Beleggersblad. De laatste 8 jaar ben ik aandelenanalist bij SNS Securities. Nu interpreteer ik het nieuws, plaats het in perspectief, analyseer en kom via mijn (waarderings-)modellen vervolgens tot een aanbeveling.
 

2. Hoe kom jij tot jouw toekomstige favoriete bedrijven en hoe bereken jij die?

Voor SNS Securities volg ik een beperkt aantal sectoren (bouw/ingenieurs/halfgeleiders en auto's) en die zijn allemaal vrij cyclisch/conjunctuur afhankelijk. Ik loer daarbij op buitenkansjes.

Als er de eerste tekenen van herstel zijn in de economie, doet de aandelenbeurs het over het algemeen goed en deze cyclische sectoren helemaal. Indicatoren zoals bijvoorbeeld consumenten- en producentenvertrouwen zijn belangrijke input voor mijn omzetschattingen. Top down.

Belangrijker voor mij, want daar ligt de toegevoegde waarde van een aandelenanalist, is de bottom up benadering. Het bedrijf zelf is een zeer belangrijke bron van info. Het vertalen van persberichten en gesprekken met CEO/CFO in modellen is heel belangrijk. Daarnaast praat ik veel met andere bedrijven (niet alleen de bedrijven die ik volg), lees veel over de sectoren en volg sectororganisaties, heb contact met financiers/aandeelhouders en andere belanghebbenden. Door al deze informatie heb ik een goed beeld en input voor mijn modellen. Om tot een waardering te komen kijk ik naar cash flow schattingen (DCF), maar ook naar bijvoorbeeld EV/EBITDA ratio's. Zo bepaal ik of een aandeel duur is of goedkoop.

Grote kansen bieden bedrijven die hard geraakt zijn door de vorige crisis, wellicht een emissie hebben moeten doen, het vertrouwen van beleggers hebben verloren, maar er nu goed voor lijken te staan. Dat kunnen kandidaten zijn waarvan de resultaatsontwikkeling wordt onderschat.

Maar het kan ook zijn dat een bedrijf bijvoorbeeld een technologische voorsprong heeft, gespecialiseerde kennis/bedrijfsmiddelen bezit of profiteert van bepaalde specifieke trends. En als dat niet voldoende onderkend wordt door de markt, biedt dat ook grote kansen.
 

3. Wat is jouw algemene visie ten opzichte van aandelenbelegging op de lange termijn?

Aandelen doen het op lange termijn (zeg 10+ jaar) beter dan obligaties en geldrekeningen, dus ik denk dat aandelen een belangrijk onderdeel zouden moeten zijn van elke lange termijn portefeuille. Een belangrijke mits is dat je wel moet om kunnen gaan met tijdelijke verliezen (risico) want die komen ook voor. Uit de dekkingsgraaddiscussies die we de laatste tijd bij onze pensioenfondsen hebben gezien, blijkt dat dit niet altijd zo is.
 

4. Hoe kan jij beleggers beschermen tegen (onverwachte) economische- / beursdalingen?

Tegen echt onverwachte gebeurtenissen, of bijvoorbeeld fraude zoals bij Imtech het geval was, is geen visie opgewassen. Wel zijn er zaken die je als belegger kunt doen om risico's te beperken. Je kunt beleggen in aandelen met een lange termijn track record en een resistent business model zoals Koninklijke Olie. Maar denk vooral ook aan een brede geografische spreiding van resultaten, lage rentegevoeligheid, sector spreiding. Natuurlijk zijn er ook constructies met opties/futures en (short) trackers mogelijk, maar daar heb ik minder verstand van als aandelenanalist.
 

5. Welke informatie wil je graag nog aan de bezoekers van BeursEffecten meegeven?

Gebruik je boerenverstand en wees voorzichtig. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat vaak ook. Maar vergeet ook niet te genieten van het beleggingsproces. Het is super leerzaam, je gaat nadenken over zaken waar je anders waarschijnlijk niet over nagedacht zou hebben en je kunt er nog iets mee verdienen ook.

 

Volgende interview: Edwin de Jong versus Anton Reijinga
Vorige interview: Merwin Bisseling versus Tom Muller