Synthetisch aandeel


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

Een synthetisch aandeel is het nabootsen van een aandeel met opties. Het doel is om van dezelfde beweging als het aandeel te profiteren tegen lagere kosten. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de hefboomfactor. Dit kan hoge rendementen opleveren, maar kent mits ondoordacht gebruikt enorme risico's.
 

Aandeel nabootsen

Profiteren van de stijging van een aandeel doen we door een call optie te kopen.

De daling van een aandeel gaan we echter nu niet van profiteren. Anders missen we doel. Bij een synthetisch aandeel heeft u een optiepositie die nadelig werkt bij een koersdaling. Een geschreven put optie doet dit, en levert premie op om de investering te drukken.

Kortom, een synthetisch aandeel is een calloptie kopen en een putoptie schrijven.
Enerzijds wordt premie betaald, anderzijds wordt premie ontvangen
 

Hefboom optimaliseren

Door de investering te drukken optimaliseert u de hefboom. We zoeken liefst een positie die ertoe leidt dat we niet of nauwelijks premie voor de opties (het synthetisch aandeel) betalen.

Hier moet men alert zijn! Immers door de lage investering is men snel geneigd om meer aantallen aan te schaffen. Let wel dat het neerwaartse risico bij het synthetisch aandeel een geschreven put optie is.

Synthetisch aandeelDeze heeft de verplichting tot afname van aandelen bij uitoefening. En die moeten betaald kunnen worden. De margin verplichting die u hiervoor moet aanhouden is niet 100% dekkend. Dat een aandeel in één keer waardeloos kan zijn, is niet in de berekening opgenomen.
 

Voorbeeld synthetisch aandeel

Aandeel XYZ noteert € 6,60
Kopen: Call XYZ jul 6,60 premie € 0,65
Schrijven: Put XYZ jul 6,60 premie € 0,65

Grafisch weergegeven in de grafiek rechts.
 

Rendement

Omdat de premie die we voor de gekochte call moeten betalen precies gelijk is aan de premie die we voor de geschreven put ontvangen, is onze investering nihil!

Zowel absoluut als in procenten is het rendement dus al snel enorm, zodra de koers gaat stijgen vanaf € 6,60. Klinkt geweldig! U zou toch geneigd zijn een flink aantal optiecombinaties te realiseren. Althans, zoveel als de margin u toelaat. Doe dat maar niet....
 

Risico

Wie de grafiek bekijkt ziet namelijk ook het risico. Daalt het aandeel onder € 6,60 dan moeten we de aandelen afnemen. Dat is mogelijk best haalbaar wanneer het aandeel op € 6,40 staat. Moeilijker wordt het wanneer het aandeel zeer sterk daalt. Het aandeel staat bijvoorbeeld op € 4,40. U moet afnemen op € 6,40 en kijkt meteen naar een verlies van € 2 per aandeel.

Dat kan een meer dan behoorlijke aanslag op uw portefeuille betekenen wanneer u "zich volgeladen heeft" met een synthetisch aandeel. Misschien wel meer dan u dragen kan.

Kortom, een synthetisch aandeel is interessant, maar ga er niet ondoordacht mee om!
 

Bekijk ook deze optiestrategieën: