Spreiding beleggingen

(Advertentie)

Beleggingsfondsen beleggen in een bepaalde onderliggende waarde. Dit kan bijvoorbeeld zijn aandelen, obligaties of onroerend goed, et cetera. Wanneer deze vorm van productspreiding voorkomt binnen één fonds, dan spreken we over een mixfonds.

Deze onderliggende waarde kan ook weer gespreid worden. Bijvoorbeeld obligaties of aandelen uit een bepaalde sector zoals IT of grondstoffen. Dit is de sectorspreiding.

Wanneer ook spreiding plaatsvindt naar regio of land, dan spreken we van geografische spreiding of regiospreiding binnen een beleggingsfonds.

Omdat deze spreiding uit handen gegeven wordt, is de belegger afhankelijk van de fondsbeheerder.
 

Gerelateerd: