Solvabiliteitsrisico achtergestelde obligatie


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

Wat voor het politiek risico bij overheden geldt, geldt natuurlijk ook voor bedrijven. Een bedrijf moet wel in staat zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

Het al dan niet kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen noemt men het solvabiliteitsrisico. Dit is bij elke obligatie van belang, maar des te meer bij de achtergestelde obligatie.
 

Achtergestelde obligatie

In het kader van het solvabilteitsrisico is het belangrijk om de rangorde te weten. Heeft u namelijk een achtergestelde obligatie, dan komt uw vordering bij bijvoorbeeld faillissement van de uitgever pas na de concurrerende schuldeisers. Deze obligatievorm kent daarom een hogere couponrente.

Vraag is of u het solvabiliteitsrisico de hogere rente waard vindt. Want deze vorm kent ook meer koersrisico! Maakt de uitgever verlies, dan zal de koers van een achtergestelde obligatie sneller dalen dan van gewone stukken.

Lees ook over de andere risico's: