Sell in May?!


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Erik Aalbers

Jazeker, het is weer mei. Het mooie weer breekt weer aan, hopen we. De dagen worden langer. En het is de periode waarin we als belegger weer overspoeld worden met artikelen over het "sell in May"-effect. En daar doe ik in deze column ook aan mee. Maar dan vanuit een iets ander perspectief.

Dus voordat u als lezer denkt, "alweer een sell in May verhaal"….
Eerst even verder lezen dus.

Voor degenen die wat minder bekend zijn met dit fenomeen de volgende uitleg: het sell in May-effect is gebaseerd op de theorie dat aandelen in de zomermaanden minder goed presteren dan in de wintermaanden. De periode mei tot oktober laat ten opzichte van de periode november-april een underperformance zien. Het sell in May-effect gaat overigens lang niet alle jaren op. Gemiddeld komt het eens in de 2 jaren voor. Maar wat zijn nu de redenen voor het optreden van dit effect?
 

Redenen "sell in May"

De "oudere" beleggers onder ons kennen wellicht het ontstaan van de wijsheid. Vroeger, toen we nog geen smartphones en internet hadden op vakantie en we dus koersen minder goed in de gaten konden houden, werden vaak voor de zomerperiode de risicovolle (aandelen) posities afgebouwd. Hetgeen dus een koersdaling veroorzaakte. Na de vakantie keren deze beleggers dan weer terug. Hier komt de toevoeging "but remember to be back in September" vandaan.

En er zijn nog wel meer argumenten, maar geen van allen zijn echt erg overtuigend naar mijn mening. Maar… waarom hebben we het er elk jaar over, wordt de beleggingswereld in 2 kampen verdeeld en treedt het effect soms ook gewoon wel op?

De verklaring daarvoor ligt naar mijn mening in de behavioral finance theorie.
 

Kuddegedrag

De eerste, wellicht voor de hand liggende is kuddegedrag. Mensen zijn geneigd de mening van een groep te volgen. (ik schreef hier al eerder over in mijn column Kuddegedrag bij beleggen). Om maar niet de boot te willen missen, volgen we het "sell in May" advies en dus treedt het op. Een soort "self fulfilling prophecy".
 

Intuïtieve en rationele mens

De tweede verklaring is iets complexer. Het menselijk brein kan al te complexe systemen maar moeilijk begrijpen en reduceert daarmee deze complexe systemen tot eenvoudige vuistregels. Nobelprijswinnaar en een van de grondleggers van behavioral finance Daniel Kahnemann noemt dit systeem 1 (de intuïtieve mens) en systeem 2 (de rationele mens). Systeem 2 is veel moeilijker dan 1, kost meer energie en moeite, en dus zijn we snel geneigd om op basis van intuïtie beslissingen te nemen. De complexe beleggingstheorie wordt dan vervat in vuistregels, waarvan seizoenpatronen er eentje is die heel makkelijk te begrijpen en uit te voeren is. Maar het is daarmee wel een simplificering van de werkelijkheid. Seizoenspatronen zijn er soms wel, maar soms ook niet.

De verklaring voor het sell in May-effect ligt hem voor mij niet dat de zomermaanden minder rendement opleveren dan wintermaanden. Al die grafieken zijn gebaseerd op gemiddelden en het effect treedt lang niet altijd op.

Nee, de verklaring voor het sell in May-effect is heel simpel… wij zijn mensen en wij handelen niet altijd volledig rationeel. En dus nemen we beslissingen op basis van beperkte vuistregels en volgen we de kudde.

Full disclosure : ik doe dit jaar niet mee aan het sell in May-effect ;-)


Drs Erik Aalbers RBA is als Senior Vermogensbeheerder verbonden aan “Andreas Capital” (www.andreas-capital.com) en is eigenaar van “Aalbers Financial Services”. Deze op persoonlijke titel geschreven column dient uitsluitend als achtergrondinformatie en is nadrukkelijk niet bedoeld als beleggingsadvies. Tevens is deze column geen aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. U neemt te allen tijde zelf uw beslissingen en bent daar alleen zelf verantwoordelijk voor.


Ook interessant: