Schuldenplafond VS: gevaarlijk spel


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Frank Brouwer

De nervositeit op de financiële markten neemt af nu een akkoord over de hoogte van het schuldenplafond tussen democraten en republieken onder handbereik lijkt te zijn. De volatilityindex (VIX) liep begin oktober behoorlijk op maar daalt nu weer en marktpartijen gaan ervan uit dat er een akkoord wordt bereikt. Het is wachten totdat de verf droog is. (Op het moment van schrijven van dit artikel is er overigens nog geen akkoord en is er tevens nog sprake van de “shutdown” van de overheidsdiensten).
 

Gevolg geen akkoord schuldenplafond VS

Bij geen akkoord van de verhoging van het schuldenplafond door het Congres kunnen de gevolgen rampzalig uitpakken. Het mag duidelijk zijn dat een oplossing voor de huidige patstelling tussen de republikeinen en democraten gevonden dient te worden. Zo niet dan kan dit, door gebrek aan vertrouwen, een meltdown veroorzaken op alle financiële markten in de wereld, welke nog vele malen erger kan zijn dan het faillissement van Lehman Brothers.

Het niet betalen van rente en aflossing op haar schulden door de Amerikaanse overheid ('s werelds grootste economie) zal in deze geglobaliseerde wereld ernstige gevolgen hebben waarbij alle aandelenmarkten geraakt zullen worden, geen enkele uitgezonderd. Tevens zal de handel in de omvangrijke Treasury-backed leningen stilvallen.

Sommige economen refereren aan de jaren '30 en Nazi Duitsland. Te pas en te onpas wordt de huidige economische crisis vergeleken met de grote depressie van de jaren '30. Er zijn inderdaad frappante overeenkomsten met deze periode in de geschiedenis. Ook toen begon het in Amerika met een bankencrisis in 1929 wat leidde tot een internationale schuldencrisis. Er was geen vertrouwen in het financiële systeem. De rente ging wereldwijd fors omhoog en er werden door landen allerlei importbeperkende maatregelen genomen. Dit resulteerde uiteindelijk in het in elkaar klappen van de wereldhandel.
Verschillen (niet limitatief) zijn er ook op te noemen. Samenstelling en opleidingsniveau van de bevolkingen, het welvaartsniveau, de wijze waarop centrale banken wereldwijd nu met elkaar samenwerken, enzovoorts.
De geschiedenis herhaalt zich vaak, echter veelal net even iets anders dan de vorige keer. Het blijft arbitrair om de perioden zo maar met elkaar te vergelijken en daaruit stellige conclusies te verbinden voor de toekomst.
 

Meest waarschijnlijke scenario schuldenplafond VS

Het scenario wat wij bij LBCM het meest waarschijnlijk achten voor het schuldenplafond in de vs, is dat er overeenstemming komt over de hoogte ervan. De politici komen op tijd bij zinnen en stoppen met hun gevaarlijke spelletje waarvan niemand de uitkomst echt van weet. De Verenigde Staten hebben zich met deze patstelling en ruzie over het schuldenplafond naar mijn mening geen goede dienst bewezen. Zeker, het loopt wederom weer met een sisser af, maar het schaadt het vertrouwen bij beleggers uiteindelijk wel.

Economisch staan de Verenigde Staten, in vergelijking met andere landen, er overigens niet slecht voor. Onder meer door de dalende werkeloosheid, herstel van huizenprijzen en een “booming” ontwikkeling in de energiesector (schaliegas).
Een gestage economische groei in de toekomst kan en zal tegenwicht bieden en voor verminderingen van de schulden zorgen. Want uiteindelijk zal er toch wel iets moeten worden afgelost, toch?


Frank Brouwer RBA is als Senior Vermogensbeheerder verbonden aan en tevens mede-eigenaar van LBCM (www.lbcm-vermogensbeheer.nl). Deze column is geschreven op persoonlijke titel en bedoeld als achtergrondinformatie, en is nadrukkelijk niet bedoeld als beleggingsadvies. Tevens is deze column geen aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. U neemt te allen tijde zelf uw beslissingen, en bent daar alleen zelf verantwoordelijk voor.


Ook interessant: