San Lie versus Sander Zondag


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

Sander ZondagSan Lie

 

San Lie (Morningstar) interviewt Sander Zondag (BNP Paribas OBAM)

 

 

1. Hoeveel jaar zit je nu in het vak en wat was je beweegreden om de beleggingen in te gaan?

Tijdens mijn studie Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam werd ik door het beleggingsvirus gegrepen. Gezien ook mijn studiekeuze heb ik altijd al een verhoogde interesse gehad in het bedrijfsleven en kapitaalmarkten. Maar na het grondig lezen van de klassieker ‘One Up On Wall Street’ van Peter Lynch (nog steeds een aanrader!), was ik direct verkocht. En derhalve als student met nogal beperkt budget mijn eerste aandelen gekocht.

Zoals elke beginnende belegger misschien wel eens heeft meemaakt, waren de resultaten onmiddellijk meer dan goed, ondanks de vrij beperkte kennis van beleggen destijds. Als je dan als student binnen enkele maanden (zomaar) enkele basisbeurzen extra verdient, voel je jezelf al snel een koning te rijk, waardoor je bijna gaat geloven dat de heilige ‘beleggingsgraal’ is gevonden. Maar dan gaat al snel overmoed op de loer liggen. Die uit zich onder meer in een te beperkte diversificatie, te overmatig handelen of kortstondige en/of te hoge leverage opzoeken met derivaten. Hierdoor heb ikzelf destijds ook meerdere malen het deksel op de neus gekregen. Kortom, per saldo was dit een prima en versnelde leerschool voor mijn stappen in beleggingsland naderhand.

Momenteel ben ik ruim 22 jaar professioneel actief in het beleggingsvak, met daarnaast enkele gerelateerde uitstapjes richting de Mergers & Acquisitions afdeling en het opzetten/beheren van een private equity (Internet & Technologie) fonds. De rode draad is toch wel een hoge mate van interesse in wereldwijde industrieontwikkelingen, nieuwe en innovatieve trends en de rol, positionering en vooruitzichten van de meest vooraanstaande bedrijven hierbinnen.

Als grotere belegger heb je toegang tot een enorme hoeveelheid en diversiteit aan data en systemen en vele contacten met o.a. industrie experts, analisten en management. De kunst is om deze continue (en overweldigende) stroom aan datapunten om te zetten in relevante en toepasbare beleggingskennis en -keuzes. Bijna net zo belangrijk is het wegfilteren van alle dagelijkse informatieruis en kortetermijnvolatiliteit op de beurzen. Dat maakt het beheren van een wereldwijd fonds mijns inziens nog steeds één van de meest fascinerende beroepen, waarbij je dagelijks wordt uitgedaagd en werkelijk nooit bent uitgeleerd.
 

2. Je bent sinds januari 2013 verantwoordelijk voor één van de bekendste wereldwijd beleggende aandelenfondsen (van Nederlandse bodem), dat sinds 2008 een zeer turbulent verloop kende, zowel qua rendementen als qua verloop van fondsbeheerders. Wat zijn de belangrijkste veranderingen die je hebt doorgevoerd om dit soort zaken in de toekomst te voorkomen en de prestaties te verbeteren?

Dat klopt, na een volatiele periode op de wereldwijde beurzen en voor het fonds, ben ik begin 2013 als Chief Investment Officer eindverantwoordelijk geworden voor de gehele BNP Paribas OBAM strategie en het team van portfoliomanagers. Vanzelfsprekend heb ik ook mijn stempel en beleggingsstijl op de OBAM strategie gezet en op meerdere fronten aanpassingen doorgevoerd. De belangrijkste waren onder meer aanpassingen in het beheerteam, een vernieuwde teambenadering en werkwijze (focussed research agenda gericht op wereldwijde sector/industrie expertise). Voorts zijn enkele stappen in het bestaande beleggingsproces vernieuwd (o.a. ontwikkeling van hoogwaardige screenings om het omvangrijke universum aanzienlijk te verkleinen naar ‘best in class’ bedrijfsmodellen) of verder verfijnd. Tenslotte heb ik erg veel aandacht besteed aan zogenaamde ‘smart’ portfolioconstructietechnieken (elk portfoliogewicht consistent relateren t.o.v. het verwachte risico-rendementsprofiel) en het aanpassen van het risicoprofiel (van factor- naar bedrijfsspecifiek risicoprofiel).

Terugkijkend op de afgelopen 3 jaar is het (m.n. markt/factor) risicoprofiel van de portefeuille (volgens strategie) inderdaad aanzienlijk verminderd (de hoge pieken en dalen zijn verdwenen), terwijl aan de andere kant de consistentie en opbouw in absolute en relatieve fondsrendementen zijn hersteld. Waar het eerste jaar mogelijk nog gezien kan worden als transitiejaar gezien de vele aanpassingen in team, strategie en portefeuillepositionering, laat het fonds over de afgelopen 2 jaar bovengemiddelde resultaten zien (met beperkt risiconiveau) t.o.v. van onze huidige referentie index (MSCI All Countries) of overige wereldwijde peers. Een inmiddels op elkaar ingespeeld portfoliomanagers team tezamen met alle eerder doorgevoerde strategieaanpassingen, geeft mijzelf het vertrouwen dat de behaalde resultaten verder kunnen worden uitgebouwd.
 

3. Beleggers lijken massaal voor passieve producten te kiezen, zoals ETFs en indexfondsen. Waarom zou een belegger nog voor een actief beheerd fonds kiezen, wetende dat circa 80% van deze fondsen achter blijft bij de benchmark?

Een van de voornaamste oorzaken voor het achterblijven van een groot aantal fondsen bij de benchmark zijn toch wel de hoge kosten van de onderliggende fondsen. Maar goed nieuws voor de Nederlandse fondsbelegger! Onder invloed van het retrocessieverbod zijn de kosten de afgelopen jaren flink gedaald. Bijvoorbeeld voor het ‘echt’ actief beheerde OBAM fonds zijn de totale lopende kosten momenteel 63 basispunten op jaarbasis. Dat is vergelijkbaar met ETF’s binnen het MSCI All Countries universum.

Daarnaast zullen ook vele fondsen met een te beperkte active share oftewel ‘index huggers’ bijna automatisch achterblijven bij de benchmark. Derhalve geloven wij dat alleen de echt actieve managers (active share > 80%) in staat zijn om op middellange/lange termijn de benchmark voor te blijven, mits natuurlijk ook de complete fondsstrategie klopt (zoals portfolioteam, proces, diversificatie etc.). Daarbij komen de analyses van de Morningstar analisten goed van pas.

Het grote voordeel van een echt actieve manager is dat hij niet hoeft te beleggen in bedrijven met een beperkt of ronduit slecht bedrijfsmodel (bv. een laag rendement op geïnvesteerd vermogen), in een krimpende of zeer competitieve industrie dan wel een industrietak of bedrijf dat sterk is overgewaardeerd op de beurs. Bij een indexfonds/ETF ben je ook automatisch belegd in dit soort bedrijven/industrieën waarvan de rendementsverwachtingen veelal negatief zijn.

Daarentegen wil je als belegger duidelijk overwogen zijn in de leidende ‘best in class’ hoogrenderende bedrijfsmodellen met een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel. Bij een indexfonds/ETF is de weging afhankelijk van de marktkapitalisatie en hebben deze bedrijven daardoor veelal een erg beperkt gewicht in de portefeuille.
 

4. Duurzaam beleggen lijkt een steeds belangrijker trend te worden. Hoe kijk jij hier tegenaan en zijn er specifieke duurzaamheidsfactoren die je laat meewegen in je aan- en verkoopbeslissingen? Zo ja, welke?

Inderdaad, duurzaam beleggen, of ESG factoren (Environmental, Social, Governance), wordt in versneld tempo belangrijker. ESG factoren spelen al langere tijd en in toenemende mate een rol in ons beleggingsbeleid. OBAM is geen gericht ESG fonds, aangezien wij geen industrieën of bedrijven uitsluiten puur op basis van duurzaamheidsfactoren. In de fondsselectie en portfolioconstructie zijn ESG factoren onderdeel van de algehele “investment case”. We zien dagelijks voorbeelden waarbij duurzaamheidsfactoren grote invloed hebben op het risicoprofiel en het te verwachten rendement van ondernemingen.

We maken ook gebruik van een gespecialiseerd SRI team in Parijs, dat zich geheel en alleen richt op duurzaamheidsfactoren binnen ondernemingen. Binnen dit team worden wereldwijd op basis van meerdere factoren ESG/duurzaamheidsscores opgesteld en afgewogen voor circa 1600 bedrijven. Hiermee identificeren wij potentiële risico’s binnen de OBAM portefeuille, maar zeker ook de kansen op dit gebied en ondernemingen die bovenmatig kunnen profiteren van de wereldwijde duurzaamheidsontwikkelingen.
 

5. Welke informatie wil je graag nog aan de bezoekers van BeursEffecten meegeven?

Mede aangezien dit het laatste interview is van 2015, wens ik voor alle bezoekers van BeursEffecten een goed rendement op hun beleggingen, maar bovenal een goede gezondheid en veel geluk voor 2016.
 

Volgende interview: Sander Zondag versus Jack Neele
Vorige interview: Jeroen Verriet versus San Lie