Rutger-Jan Leewens versus Effi Bialkowski


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

Effi BialkowskiRutger-Jan Leewens

 

Rutger-Jan Leewens (Kempen & Co) interviewt Effi Bialkowski (Staalbankiers)

 

 

1. Hoeveel jaar zit je nu in het vak en wat was je beweegreden om de beleggingen in te gaan?

Ik ben in (Oost)Duitsland opgegroeid. Daar kon je toen niet beleggen, alleen je geld op een spaarrekening zetten. Na de val van de muur had ik ineens wel de mogelijkheid om mij te verdiepen in het kapitalistische regime. Ik heb toen in Berlijn bedrijfseconomie/financieringen en investeringen gestudeerd en kreeg daarna in 1996 de mogelijkheid om een trainee-opleiding bij de ABN AMRO Bank te volgen. Sindsdien ben ik altijd (ook) met beleggingen bezig geweest, tot 2000 als adviseur bij de ABN AMRO Bank en daarna bij Staalbankiers. Sinds 5 jaar ben ik Vermogensbeheerder bij Staalbankiers.
 

2. Hoe staan jullie tegenover de AFM leidraad “Zorgvuldig beleggingsadvies en vermogensbeheer” en hoe brengen jullie dit in praktijk?

Het “ken uw klant” principe is bij Staalbankiers altijd al de basis geweest voor ons financieel advies. Maar de AFM leidraad heeft ook bij ons ervoor gezorgd dat we nu nog uitgebreider de situatie van onze relatie analyseren voordat we tot een financieel advies komen. Twee tot drie afspraken met een bankier / beleggingsadviseur en/of vermogensbeheerder van Staalbankiers zijn geen uitzonderingen voordat we een relatie aangaan. Het bepalen van het maximale risico dat onze relaties willen en kunnen lopen staat hierbij centraal.

Al voor het verschijnen van deze leidraad hebben wij een Multi Asset beleggingsstrategie geïmplementeerd die volgens ons voor de beste risico-rendementsverhouding van de portefeuilles zorgt. Het realiseren van een zo hoog mogelijk rendement bij een gegeven risico was één van de door de AFM genoemde punten.
 

3. Verschillende partijen in NL bieden al ‘rebateloze’ producten aan of geven de ontvangen rebate door aan de klant. Hoe zien jullie deze ontwikkeling en hoe gaan jullie hiermee om?

We vinden dat een heel goede ontwikkeling. “Rebates”, ook kickback-vergoedingen genoemd, worden door de meeste aanbieders van beleggingsfondsen aan de banken betaald die deze fondsen adviseren. Klanten kunnen hierdoor de indruk krijgen dat banken fondsen adviseren die de grootste kickback vergoedingen betalen, dat is zeker niet gewenst. In Vermogensbeheer houden we bij de tarifering rekening met deze “kickbackvergoedingen”.

We bieden Multi Asset portefeuilles aan die voornamelijk in “trackers” beleggen. Deze passieve beleggingsinstrumenten betalen geen kickbackvergoeding. De beheerfee voor deze Vermogensbeheerdienst ligt dan ook hoger dan de beheerfee die onze relaties voor Multi Asset portefeuilles met actieve beleggingsfondsen (met kickback fee) betalen.
 

4. De huidige marktomstandigheden vragen om meer flexibiliteit van een vermogensbeheerder binnen hun Asset Allocatie beleid en van portfoliomanagers in hun dagelijkse beheer van de portefeuille. Deze flexibiliteit kan soms in strijd zijn met het mandaat verkregen van de klant / mandaat dat aan de PM is gegeven. Hoe gaan jullie hiermee om?

We spreken met onze Vermogensbeheerrelaties van te voren een risico-bandbreedte af, het risico wordt gedefinieerd door volatiliteit (volatiliteit geeft de koersuitslagen van de portefeuilles aan en wordt vaak als een indicator voor risico gebruikt, als een portefeuille voor een groot gedeelte in aandelen belegt, zullen de koersuitslagen relatief hoog zijn, de portefeuille heeft dan een hoger risico). Deze bandbreedte is voor ons bepalend, hier willen we niet van afwijken. Een klant kan dus erop vertrouwen dat hij binnen het afgesproken risicoprofiel belegt.

We hanteren geen vaststaande bandbreedtes voor de verschillende assetclasses, dat geeft dus in principe meer flexibiliteit. De verdeling van het vermogen over diverse assetclasses wordt bij ons zonodig om de drie maanden aangepast, wel altijd met behoud van het afgesproken beleggingsprofiel. Een defensieve relatie zal dus bij ons niet voor een heel groot gedeelte in aandelen beleggen, ook al verwachten heel veel analisten sterk stijgende aandelenkoersen. Het risico van de portefeuille zou dan te groot zijn.

We geloven trouwens niet dat je bepaalde trends met grote betrouwbaarheid kan voorspellen en richten onze portefeuilles juist zo in, dat ze ook in niet verwachte negatieve marktomstandigheden nog enige bescherming bieden.
 

5. Welke informatie wil je graag nog aan de bezoekers van BeursEffecten meegeven?

Kijk naar de langere termijn als je de prestaties van je bank/vermogensbeheerder wil beoordelen. Als je een goed gevoel hebt bij een bepaalde beleggingsstrategie, moet je het de tijd geven. Dagelijks naar de koersen kijken is dan helemaal niet nodig, je wordt er alleen maar onrustig van.

 

Volgende interview: Effi Bialkowski versus Philippe Roset
Vorige interview: Rogier Rake versus Rutger-Jan Leewens