Royal Dutch Shell en de olieprijs


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Frank Brouwer

Vanaf de maand juli is de olieprijs per vat uitgedrukt in Amerikaanse dollars fors onder druk komen te staan. Brent Crude North Sea futures noteerde op 19 juni jongstleden een prijs van $ 114,92. Op 22 oktober noteerde deze future om 22.00 uur Nederlandse tijd een prijs van $ 84,64.1 Een daling van 26%!

In het verleden resulteerden geografische spanningen altijd in stijgende olieprijzen op de wereldmarkt. De spanningen op dit moment in de wereld, met als meest zorgwekkend voor bedreiging van de wereldvrede en economische groei de situatie in de Oekraïne, lijken geen wezenlijke invloed te hebben op het verloop van de olieprijs.
 

Verklaringen daling olieprijs

De belangrijkste verklaringen van de daling van de olieprijs zijn:

  1. De afnemende economische groei in een aantal opkomende landen, zoals China en Brazilië.
  2. De al geruime tijd kwakkelende economieën van Europa.
  3. De toenemende zelfredzaamheid van de Verenigde Staten voor haar eigen energievoorziening.
    Voor de Verenigde Staten wordt verwacht dat zij de komende jaren verder zullen uitgroeien als grootste producent van crude oil, natural gas en natural gas liquids.2 Mogelijk zouden zij zelfs, op de lange termijn, per saldo een energie exporterend land kunnen worden.
  4. De opkomst van alternatieve energievormen zoals zonne-energie, windenergie en de huidige ontwikkeling van krachtige brandstofcellen en accu’s voor transportmiddelen.
     

Productiebeperking OPEC?

De olie producerende landen, verenigd in de OPEC, kunnen tot een productiebeperking overgaan van de olie om zodoende de prijs van olie op te krikken. Eind november vindt er weer een vergadering van de OPEC plaats en beleggers zullen deze met veel belangstelling volgen. Een dilemma komt hierbij om de hoek kijken voor Saoedi Arabië. Een hogere olieprijs speelt de Verenigde Staten in de kaart als producent van het relatief dure schaliegas.3
 

Verband tussen Royal Dutch Shell en de olieprijs

In de onderstaande grafiek over de afgelopen 10 jaar is er een duidelijk zichtbaar verband aanwezig tussen de olieprijs en het aandeel Shell, inclusief de ontvangen dividenden.
Ook de prijs van het aandeel Royal Dutch Shell heeft, na een goed begin dit jaar, de afgelopen weken de dalende koersbeweging van olie gevolgd en is in koers derhalve behoorlijk gedaald op de beurs.

Koers olieprijs Royal Dutch 10 jaarBehoudens een relatief aantrekkelijk kwartaaldividend zijn de beleggers de afgelopen jaren tot het begin van dit jaar geconfronteerd met een nogal zijwaartse koersbeweging. In 2014, tot aan de zomer, is de koersperformance van Shell echter bijzonder goed geweest. Beleggers zijn aangetrokken door het relatief hoge dividendrendement in vergelijking met de zeer lage rente op spaarrekeningen en obligatieleningen. Shell wordt als een relatief “veilige” belegging gezien. Daarnaast zijn de ingezette herstructureringen van Shell, teneinde de winstgevendheid per aandeel substantieel te verhogen, dit jaar bij beleggers in goede aarde gevallen.
 

Shell fundamenteel

Fundamenteel is het aandeel Shell, terecht of onterecht, al jarenlang een hoeksteen belegging in vele portefeuilles. Het wordt zoals eerder vermeld gezien als een solide belegging, met een uitstekende solvabiliteit (2013: 50,4%). Het uitgekeerde dividend per aandeel is de afgelopen 8 jaar gegroeid van € 0,92 naar € 1,33 in 2013.
Dalende winstmarges veroorzaken echter de afgelopen jaren een matige rentabiliteit over het eigen vermogen, hetgeen grotendeels de koersperformance van Shell verklaart.

Return on equity Shell 2005-2013

Het aandeel Shell is nogal een passieve belegging maar niet oninteressant. Er wordt weleens gezegd dat het aandeel Shell veel lijkt op een vastrentende waarde belegging. Shell is geen lange termijn groeiaandeel. De hierboven beschreven punten onder 3 en 4 zijn hiervoor de verklaringen.

Op het huidig verlaagde koersniveau kan het aandeel Shell in combinatie met optiestrategieën als een soort “gestructureerde” obligatiebelegging worden opgenomen, als alternatief voor een “gewone“ obligatiebelegging waarvan het rendement op dit moment historisch laag is.

1 Bron: VWD group
2 Bron: Goldman Sachs Asset Management presentatie juni 2014
3 Bron: FD 23 oktober 2014
4 Bron: VWD group, grafiek en kengetallen
 

LBCM heeft op het moment van schrijven posities voor haar cliënten in het aandeel Shell, de auteur heeft op het moment van schrijven geen positie.


Frank Brouwer RBA is als Senior Vermogensbeheerder verbonden aan en tevens mede-eigenaar van LBCM (www.lbcm-vermogensbeheer.nl). Deze column is geschreven op persoonlijke titel en bedoeld als achtergrondinformatie, en is nadrukkelijk niet bedoeld als beleggingsadvies. Tevens is deze column geen aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. U neemt te allen tijde zelf uw beslissingen, en bent daar alleen zelf verantwoordelijk voor.


Ook interessant: