Rogier Rake versus Rutger-Jan Leewens


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

Rutger-Jan LeewensRogier Rake

 

Rogier Rake (IBS) interviewt Rutger-Jan Leewens (Kempen & Co)

 

 

1. Hoeveel jaar zit je nu in het vak en wat was je beweegreden om de beleggingen in te gaan?

In 2004 ben ik van ABN AMRO Corporate Clients (kredietverlening) overgestapt naar ABN AMRO Asset Management, de beleggingstak van ABN AMRO. Een logischere keuze aangezien mijn specialisatievakken aan de Universiteit van Amsterdam ‘Beleggings- en portefeuille theorie’ en ‘Advanced Corporate Finance’ waren. Beide komen terug in beleggen aangezien je naar de core business van een bedrijf leert kijken en deze op zijn juiste waarde leert in te schatten. Het is met name de dynamiek en intensieve samenwerking met specialisten intern en klanten extern die mijn vak zo leuk en interessant maken. Ik heb het nog nooit erg gevonden dat ik naar mijn werk moest de afgelopen jaren!
 

2. Wat is jouw mening over de “Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant” van de AFM?

Uiteindelijk moeten we allemaal het belang van de klant voorop stellen aangezien dat het bestaansrecht van onze industrie is. Wanneer de AFM een oproep doet voor dit klantbelang dan kunnen we het daar alleen maar mee eens zijn.

Voor alle duidelijkheid inzake actief vs. passief: naast het beheer van onze eigen beleggingsfondsen selecteren wij vanuit Kempen & Co ook de beste financiële instrumenten voor onze klanten (institutioneel en particulier) om hun financiële doelstellingen te behalen. Dat betekent dat wij onder andere gebruik maken van passieve producten.

Overigens moet er mijns inziens wel meer nuancering worden aangebracht in deze discussie. Van alle beschikbare actieve beleggingsfondsen in Europa gebruiken de banken in Nederland nog geen 2% hiervan (700 vs. 36.000). Wanneer je kijkt naar de beschikbare geregistreerde actieve beleggingsfondsen in Nederland dan is dat gebruik tussen de 15%-20%. Het op één hoop gooien van alle beleggingsfondsen in Europa en dan zeggen dat 80% de index niet verslaat is naar mijn mening ongenuanceerd.

Bij passief beleggen zijn wij overigens van mening dat het volgen van een marktkapitalisatiegewogen index niet altijd de juiste is. De kans op ‘kuddegedrag’ vanwege het verplicht volgen van de index (die onder andere tot een prijs komt waarin verwachtingen, emotie en/of sentiment zit) kan tot uitvergrote veranderingen leiden (naar boven en beneden) in de koers van een aandeel of obligatie. Dit gebeurt minder snel bij de Fundamental Index ® methodologie waarbij er een index gevolgd wordt die niet de marktkapitalisatie (aantal aandelen x koers) of hoeveelheid uitstaande schuld als uitgangspunt neemt voor het % dat het bedrijf/land opgenomen wordt in de index, maar prijsonafhankelijke factoren gebruikt voor de opbouw van de index.

Wat wil ik hier allemaal mee zeggen? Ik denk dat alle drie de financiële beleggingsproducten toegepast kunnen worden: actief, passief en Fundamental Indexation, afhankelijk van de betreffende asset class en daarnaast het momentum, de cyclus en de waardering van de markt. Hier gaat de betreffende leidraad van de AFM over. Wanneer dit goed wordt toegepast op het juiste klantenprofiel (sluit weer aan met het opvolgende leidraad van de AFM ‘Zorgvuldig beleggingsadvies en vermogensbeheer’) dan zetten we het belang van de klant mijns inziens op de juiste manier voorop.
 

3. Wat zijn de gevolgen van het afschaffen van kickbacks voor de fondsindustrie?

Het afschaffen van de kickbacks brengt een paar duidelijke verbeteringen:

  1. de klant krijgt inzicht in wat het advies kost dat hij/zij van zijn/haar vermogensbeheerder krijgt.
  2. de kostprijs van een actief beleggingsproduct bevat nu nog de vergoeding voor de ‘distributeur’. Dit gaat ten koste van de performance. Bij het laten vervallen van de kickback zal het verschil tussen de performance van een passief en een actief product duidelijker worden.
  3. er zal een opschoning plaatsvinden van financiële producten die niet voldoende waarde toevoegen

 

4. Beleggen in aandelen heeft de afgelopen tien jaar niet of nauwelijks opgeleverd. Met inachtneming van de huidige situatie. Wat zijn jouw verwachtingen voor de komende 10 jaar?

Als ik kijk hoe ik met mijn eigen geld omga, geloof ik dat beleggen de komende 10 jaar rendabel zal zijn en zeker het risico waard tegenover het gestelde rendement. Ik vertrouw mijn geld echter alleen toe aan die partij die de juiste risico afwegingen maakt en flexibiliteit heeft om in te springen in veranderende marktomstandigheden. Iedereen moet zelf heel bewust een keuze proberen te maken voor wat hij verwacht en waarom.

Teruggekeken naar de afgelopen tien jaar zijn er grote verschillen (ook voor mij) in beleggingsresultaten vanwege verschillende momenten van instappen in de markt, alsmede vanwege het gekozen bedieningsconcept: Advies, Beheer en Execution only beleggen. De huidige veranderingen in de markt, zoals het afschaffen van de kickbacks, zullen de kosten transparanter maken van financiële producten maar ook van het gekozen bedieningsconcept. De kosten per bedieningsconcept zullen ook sterk gaan verschillen.

Mijn verwachting is dat klanten vaker voor Execution Only of Beheer kiezen vanwege de lagere prijs dan Advies. Helaas blijkt een groot deel van de ‘eigen beleggers’ niet in staat om tijdig op marktveranderingen in te springen of alle informatie tot zich te nemen om tot een gedegen beleggingsbeslissing te komen. Alleen de krant goed lezen is niet voldoende. Daarom denk ik bij Execution Only dan ook snel aan goedkoop is duurkoop. Beheer daarentegen zal beslissingen het snelst kunnen doorvoeren.
 

5. Welke informatie wil je graag nog aan de bezoekers van BeursEffecten meegeven?

Gezond boerenverstand is een goede raadgever. Wanneer iets er te goed uit ziet om waar te zijn, is dat meestal ook zo. Daarbij; koop wat je begrijpt. Wees kritisch tegenover al hetgeen ‘normaal’ is en durf dit ter discussie te stellen; dit is de basis van elke wetenschap en geldt naar mijn mening dus ook voor beleggen.

 

Volgende interview: Rutger-Jan Leewens versus Effi Bialkowski
Vorige interview: Hendrik Jan Davids versus Rogier Rake