Rob Staalstra versus Willem Meijer


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

Willem MeijerRob Staalstra

 

Rob Staalstra (Active Hedge) interviewt Willem Meijer (TOM)

 

 

1. Hoeveel jaar zit je nu in het vak en wat was je beweegreden om de beleggingen in te gaan?

Nadat ik mijn studie Economie aan de Rijks Universiteit in Groningen in 1989 vroegtijdig had afgebroken, verruilde ik de collegebanken voor een baan bij Deutsche Bank in Amsterdam (destijds Deutsche Bank – de Bary N.V.). Ik was jongste bediende in de dealingroom bij een recent gestarte obligatiedesk. Ik mocht koffie halen en transactiebonnetjes uitschrijven. ’s Avonds studeerde ik vier jaar lang aan de HEAO.

Gaandeweg ontdekte ik, dat het speelveld in de beleggingswereld continu in beweging is en dat in deze snel veranderende wereld iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen successen. Dan moet je natuurlijk wel van veranderingen houden!

Naast het koffie halen heb ik me kunnen ontplooien in de derivatenhandel en nog later heb ik mij op bestuurlijk niveau beziggehouden met het herinrichten van brokers en effectenbanken. Na 20 jaar hard werken in de financiële wereld heb ik samen met mijn gezin genoten van een sabbatical om in 2010 vervolgens de ongelooflijk leuke uitdaging aan te gaan om mee te helpen TOM tot een succes te maken.
 

2. TOM is de nieuwe beurs van Nederland en bestaat nu al een tijdje. Wat zijn de voordelen voor de particulier en zijn ze zo groot als je aanvankelijk had gedacht?

Er bestaat al wat langer concurrentie op het gebied van aandelen onder de beurzen. Inmiddels is zo’n 50% van de handel al weggevloeid van Euronext naar de nieuwe beurzen. TOM Smart Execution zorgt ervoor, dat per order voor de particuliere cliënt razendsnel wordt gekeken naar welke beurs de aandelenorder moet worden gestuurd. Hiermee is veel voordeel te behalen, aangezien gebleken is dat in 40% van de gevallen de beste prijs niet meer op Euronext te vinden is. Het behaalde voordeel per transactie is dan gemiddeld zo'n 5 Euro.

Op het gebied van opties was er tot de komst van TOM nog geen concurrentie mogelijk. De voordelen voor de belegger belopen hier zelfs gemiddeld zo’n 10 Euro per beter uitgevoerde transactie. Dat is veel meer dan ik aanvankelijk had ingeschat. Het blijkt dat concurrentie onder beurzen dus direct doorwerkt in betere uitvoeringen voor de beleggers.
 

3. Ben je bang dat de liquiditeit op met name de optiebeurs zal opdrogen als de regelgevers doorgaan met het aan banden leggen van de marktspelers zoals de liquiditeitsverschaffers?

Regels zijn belangrijk om orde te handhaven en kwetsbare deelnemers op de beurs te beschermen. Het is erg moeilijk om de juiste regels stellen die recht doen aan deze beginselen. Door de complexe verwevenheid van de financiële markten kom je al gauw in een situatie dat je het één (terecht) verbiedt en als gevolg is het andere (onterecht) niet meer mogelijk. De juiste balans moet gevonden worden maar ik heb het idee dat die balans momenteel een beetje zoek is. Door een paar grote ongelukken uit het recente verleden leert men lessen en wordt de regeldruk verzwaard. Vaak is dit ook politiek gedreven.

Een goed voorbeeld is de veel besproken transactie tax. De bedoeling was om de vervuiler (de schuldige van de recente ongelukken) te belasten. Maar in de praktijk komt deze nieuwe regel er op neer dat de eindbelegger de rekening zal oppakken. Dit is natuurlijk ongewenst, maar in de politieke arena mist men de gedetailleerde kennis van deze bijwerking en is dit onderwerp tevens slechts een onderdeel van het grote uitruilspel van onderhandelingspunten onder politieke machtshebbers.

Neemt niet weg dat dit uiteraard consequenties heeft voor marktwerking en dat de financiële lobby de meest aangewezen route is om invloed hierop uit te oefenen.
 

4. Wat zijn de veranderingen die voor de particuliere klant interessant zijn die we in de komende jaren nog mogen verwachten in het beurzenlandschap in het algemeen?

De particuliere cliënt wordt steeds veeleisender. Door de technologie kan men veel van de beschikbare functionaliteit die voorheen enkel voor de professionele spelers beschikbaar was, nu ook inzetten voor de particulier. Voorbeelden hiervan uit het verleden zijn o.a. research, relevant beursnieuws, elektronisch handelen, verschillende ordertypes etc.. Deze vooruitgang heeft zowel efficiency (kostenbesparingen) als ook een aanmoediging opgeleverd bij beleggers om meer te handelen. Deze trend zal zich doorzetten.

De eerst volgende vernieuwing ligt op de loer en dat is Smart Order Routing. De professie maakt hier al jaren gebruik van en stuurt razendsnel orders van de ene naar de andere beurs. Waarom zouden we deze ontwikkeling niet ook inzetten voor particuliere beleggers? De opgedane ervaring leert ons bij TOM dat er bij een beter uitgevoerde optieorder gemiddeld 10 euro wordt verdiend voor de particuliere belegger. Dat is 1 euro per contract. Zet dit af tegen het gevecht onder de online brokers die met dubbeltjes prijsonderscheid met elkaar concurreren…. De echte winst voor de particuliere belegger zit hem in het vinden van de beste prijs!
 

5. Welke informatie wil je graag nog aan de bezoekers van BeursEffecten meegeven?

Als het om kosten van beleggingen gaat is het erg verleidelijk om enkel te kijken naar de kosten die men betaalt bovenop de prijs van de aangekochte effecten. Er zitten nog erg veel, op het eerste zicht verborgen kosten verscholen in diverse producten. Wat goed is om te zien dat nieuwe producten met transparante lage kostenstructuren snel terrein winnen. Neem bijvoorbeeld de Trackers versus de traditionele beleggingsfondsen.

De boodschap die ik graag wil meegeven aan de bezoeker van BeursEffecten is de bewustwording dat er nog veel verborgen kosten verscholen zit in de manier waarop een bank of broker de transactie uitvoert. Door enkel de order naar de oorspronkelijke beurs te sturen benadeelt men de cliënt door hem de mogelijkheid te ontnemen voor het vinden van een betere uitvoeringsprijs. Gebleken is dat deze mogelijkheid zich gemiddeld 2 op de 5 keer voordoet!

 

Volgende interview: Willem Meijer versus Koen Beentjes
Vorige interview: Jean-Paul van Oudheusden versus Rob Staalstra