Rob Brand versus Jean Paul van Straalen


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

Jean Paul van StraalenRob Brand

 

Rob Brand (Blue Sky Group) interviewt Jean Paul van Straalen (Iniohos)

 

 

1. Hoeveel jaar zit je nu in het vak en wat was je beweegreden om de beleggingen in te gaan?

Sinds 1990 ben ik werkzaam in de financiële industrie, na mijn studie Bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik ben begonnen in de dealing room en daarna, na een korte tussenpauze in de consultancy, ben ik bij ABN AMRO Asset Management terecht gekomen. Mijn laatste functie daar was co-portefeuillemanager van het Global Equity Value fonds en strateeg in het verrichten van kwantitatieve research voor interne en externe cliënten. Het fonds werd op een kwantitatieve wijze gemanaged.

Na mijn AAAM periode heb ik een Luxemburgs beleggingsfonds opgericht en de adviesorganisatie Iniohos Investment Management/Advisory services, samen met mijn partner John Galakis. In de huidige structuur ben ik momenteel stille vennoot.

Daarnaast ben ik werkzaam als interim Treasurer bij ING Investment Management, specifiek voor het Nationale-Nederlanden Bank mandaat, waar naast hypotheken ook belegd wordt in Europese staatsobligaties en Investment grade credits (IGCs).

De drive om de markt te verslaan is een onderdeel van de voorliefde voor beleggen, die als een rode draad loopt door de verscheidene, beklede functies. Het analyseren van alle beschikbare informatie in de markt, of het nu kwalitatief of kwantitatief gebeurt, en de juiste afweging maken tussen rendement en risico van de onderliggende waarde, heeft mij sinds mijn eerste werkdag geïntrigeerd.
 

2. Wat is je toekomstvisie ten aanzien van de kleine vermogensbeheerder en hedge fund industrie?

De kleine vermogensbeheerder kan, in vergelijking met de grootbanken/grote financiële instellingen, persoonlijke aandacht geven, de portefeuille echt ”tailor made” inrichten zodat die daadwerkelijk voldoet aan de individuele klanteisen. Het voordeel voor de kleine vermogensbeheerder is dat deze niet is gebonden aan de traditionele huisfondsen, maar tegenwoordig toegang heeft tot een breed scala aan financiële producten. Waaronder bijvoorbeeld Exchange trade funds (ETFs) om de portefeuille van de cliënt zo (kosten-)efficiënt en effectief mogelijk in te richten. “Dedicated” en gespecialiseerde vermogensbeheerders zullen een meer vooraanstaande plek gaan veroveren in de markt, ten koste van het marktaandeel van onder andere de grootbanken.

Voor de hedgefondsen zal transparantie en de kostenstructuur een belangrijke rol blijven spelen in de aantrekkelijkheid van deze asset class. De institutionele- en retailbelegger zullen op zoek blijven naar rendement, ook in deze huidige marktomstandigheden. Zolang de hedge fondsen toegevoegde waarde leveren in deze dynamische omgeving, zullen zij blijvend en in toenemende mate worden toegevoegd als asset class. Zodoende kan een gespreide portefeuille worden bewerkstelligd.
 

3. Hoe kijk je naar het huidige marktsentiment en zie je ”opportunities” in de markt?

Na een mooie rally van de aandelenmarkten in het begin van het jaar zijn de aandelen markten sinds maart in een dalende trend terecht gekomen. Het marktsentiment is naar mijn mening te negatief. Natuurlijk speelt de onzekerheid en het gebrek aan daadkracht in Europa nog steeds een sterke rol in het verdere herstel na de kredietcrisis (“de val van Lehman”). En indien men kiest voor het scenario dat Griekenland zal vertrekken uit de EU, en dat dit wanordelijk zal gaan verlopen, dan is inderdaad de bodem in de aandelenmarkten nog niet in zicht.

Daar dit voor de EU niet het gewenste scenario zal zijn, zal de EU koste wat kost dit willen voorkomen. Voor de speculant zijn hier natuurlijk vele mogelijkheden. Daarentegen, voor de particuliere belegger is aan de zijlijn staan geen slechte keuze.

De volatiliteit in de financiële markten zal op een hoog niveau blijven en mede gevoed worden door de ontwikkelingen in het politieke landschap in Europa. En door de wijzigingen in credit ratings van credit agencies zoals Fitch, Standard & Poor’s en Moody’s. Beleggers stappen massaal in “veilige” staatsobligaties van Duitsland, waarbij de 10-jaars rente de afgelopen week een yield van 1.44 bereikte. Wanneer de markt tot rust komt en inflatie in Duistland oploopt, kan de rente snel weer gaan oplopen. Short in de Duitse Bund?

In de aandelenmarkten zijn er fundamenteel gezien aantrekkelijke aandelen te vinden, maar technisch (momentum) is het nog niet interessant om in te stappen. Vanuit een langere termijn perspectief opteer ik voor waarde-aandelen met een grote marktkapitalisatie.
 

4. Heb je voorkeur voor kwalitatief of kwantitatief beleggen?

De ene beleggingsstrategie is niet beter dan de andere. En de ene sluit de andere niet uit. Kwalitatief en kwantitatief behoren complementair te zijn.

Bij kwalitatief beleggen zijn de beslissingen gebaseerd op subjectieve analyses met onderliggende aannames. De uitkomst is een fundamenteel waardeoordeel over een specifiek beleggingsinstrument.

De beleggingsbeslissingen bij kwantitatief beleggen zijn gebaseerd op vastgelegde rationele gronden en niet vatbaar voor emotionele aspecten van de verantwoordelijke analist of vermogensbeheerder. Het gaat om een objectieve beoordeling.

Elke belegger heeft natuurlijk zijn voorkeur. Gezien mijn achtergrond gaat mijn voorkeur uit naar kwantitatief beleggen. Kwantitatief beleggen is objectief en gedisciplineerd, ook al moet de output niet blind geïmplementeerd worden. Maar een kwalitatief oordeel zal uiteindelijk de doorslag kunnen geven of een belegging wel of niet zal worden aangekocht.
 

5. Welke informatie wil je graag nog aan de bezoekers van BeursEffecten meegeven?

Belangrijk is het onderbelichte element risico. Veel beleggers zijn vaak niet bewust van dit onderliggende aspect. Veelal is men gefixeerd op het te behalen rendement. Regelmatig vertoont de belegger het fenomeen ”herding behaviour”, zonder eerst zelf grondig een analyse te maken. Allereerst dient men het risico te identificeren! Maak een goede afweging tussen het te lopen risico en het geprojecteerde rendement. En zorg als belegger dat je het instrument volledig begrijpt waarin je wilt beleggen. Volg niet blind die schaapskudde.
 

Volgende interview: Jean Paul van Straalen versus Joost Akkerman
Vorige interview: Eelco Ubbels versus Rob Brand