Risicovol beleggen zonder ervaring


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Jan Koekkoek

Een particulier zonder enige beleggingservaring ging beleggen in futures, transacties in de toekomst. Dat liep helaas niet goed af. De zaak leidde tot een interessante uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden.

Wat allereerst opvalt is het begin van de zaak. De particulier was blijkbaar meerdere keren door een vermogensbeheerder benaderd om tot zaken te komen. Uiteindelijk tekende de particulier tijdens een bezoek van de vertegenwoordiger van de vermogensbeheerder een aantal contracten in de Nederlandse, Duitse en Engelse taal. Een vermogensbeheerder met overtuigingskracht blijkbaar.

De particulier stortte een bedrag van Euro 148.000 maar binnen 2 jaar ging het gehele bedrag verloren. Hij stelde de vermogensbeheerder aansprakelijk. Hij vindt dat de vermogensbeheerder niet alleen de bekende zorgplicht niet heeft nageleefd (er was geen beleggingsprofiel gemaakt) maar hij gaat nog een stap verder, hij vindt ook dat men hem had moeten weigeren als klant!

Het Hof geeft hem gelijk, ondanks het feit dat er wel gewaarschuwd was voor de risico’s. Het ging om beleggingen met een zeer risicovol en complex karakter, de particulier had geen beleggingservaring en al helemaal niet met futures en ook geen (theoretische) kennis. De vermogensbeheerder had op grond van zijn zorgplicht moeten voorkomen dat de particulier zich `in een avontuur stortte waarvan hij de risico’s niet kon overzien’.

Vervolgens was de vraag hoe de schade moest worden vastgesteld. Normaal gesproken wordt een berekening gemaakt op basis van het juiste beleggingsprofiel, maar het Hof oordeelde dat de particulier in het geheel niet belegd zou hebben als de vermogensbeheerder de zorgplicht had nageleefd. De schade was dus gelijk aan het gehele belegde bedrag.

Toch kwam de particulier er niet zonder kleerscheuren vanaf. De vermogensbeheerder had gedeeltelijk succes met het verweer dat de particulier de overeenkomst ook tussentijds had kunnen opzeggen.

De particulier werd namelijk geregeld geïnformeerd over de beleggingsresultaten en had na 2 maanden met een fors verlies nog maar Euro 40.000 over. Later werd dat verlies weer grotendeels goed gemaakt maar een maand daarna was zijn vermogen meer dan gehalveerd. De particulier had vanaf dat moment zijn (verdere) schade moeten beperken door de overeenkomst op te zeggen. De helft van het vanaf dat moment gemaakte verlies kwam voor zijn rekening.

Kortom, de bescherming tegen ondeskundigheid met beleggen ging vrij ver, maar iedereen wordt wel geacht een zekere mate van gezond verstand te hebben als het gaat om het beperken van de schade.
 

1Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 juli 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:5454


Dit toegezonden materiaal is samengesteld en geleverd door Köster Advocaten (www.kadv.nl/home) en uitsluitend bedoeld ter informatie. Het is niet bedoeld als juridisch of anderszins professioneel advies. De lezer wordt ontraden om van deze informatie gebruik te maken zonder vooraf een juridisch adviseur te raadplegen. Verzending noch ontvangst van enig materiaal zal als advocaat-cliënt relatie tussen zender en ontvanger gezien kunnen worden. Het materiaal mag uitsluitend gelezen en gebruikt worden voor privé gebruik en elk ander gebruik is niet toegestaan.


Ook interessant: