Rendementen uit het verleden


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Erik Aalbers

De olympische spelen zijn weer voorbij. Twee weken sport leverde veel mooie momenten op en ook weer een behoorlijk aantal medailles. Opvallend vond ik dat veel Nederlandse medailles deze keer door andere sporters/sporten werden gewonnen ten opzichte van vier jaar geleden. Vier jaar geleden werd Epke Zonderland olympisch kampioen aan de rekstok. De verwachtingen waren hooggespannen voor dit jaar, maar helaas greep Epke mis. Gebaseerd op het verleden gingen ‘we’ ervan uit dat Epke wel weer goud zou winnen. Net als bijvoorbeeld bij het zwemmen de verwachtingen hoog lagen. Het is een bekend fenomeen: afgaan op resultaten uit het verleden. Waarom gebeurt het? En is het goed, of slecht?
 

Extrapolatie

De neiging om resultaten en trends uit het verleden door te trekken naar de toekomst noemen we extrapolatie. Verwachtingen worden hierbij vaak gevormd op basis van hoe representatief een bepaald patroon is.

Een voorbeeld: Mark is een aantrekkelijke jonge man, atletisch gebouwd, rijdt een dure auto en heeft een knappe blonde vriendin. Wat is het meest waarschijnlijk?
A) Mark is een profvoetballer of
B) Mark is verpleegkundige.

Meestal wordt A genoemd omdat de verwachtingen bepaald worden door hoe representatief het antwoord is. Echter, er zijn veel meer verpleegkundigen dan profvoetballers, dus statistisch is de kans dat Mark een verpleegkundige is, veel groter.
 

Ook beleggers extrapoleren

Ook beleggers hebben de neiging om trends uit het verleden te extrapoleren. Beslissingen worden vaak mede genomen op basis van informatie op factsheets, of bijvoorbeeld de welbekende lijstjes van best presterende fondsen op websites en kranten. Ook bijvoorbeeld het aantal Morningstar sterren kan voor beleggers een beslisvariabele zijn. In zijn algemeenheid kan gesteld wordt dat informatie uit het verleden bepalend is voor de beslissing in de toekomst. Maar zegt dit dan ook iets over de kwaliteit van de beslissing?
 

Kwaliteit beslissing

De economen Greenwood en Schleifer laten in een onderzoek1 uit 2014 zien dat verwachtingen over toekomstige aandelenrendementen een afspiegeling zijn van historische rendementen. Hoe hoger het historisch rendement, hoe positiever de verwachtingen over de toekomst zijn. Maar hoe kunnen we verklaren dat beleggers informatie uit het verleden als bepalend verklaren voor beslissingen die ze nemen in de toekomst ?

Beleggers zoeken houvast om beslissingen te nemen. Dit kan gebaseerd worden op historische rendementen, technische analyse, etc. Het biedt een soort schijnzekerheid. Een succesvol fonds wordt dan eerder gekozen, omdat men verwacht dat het in toekomst het ook goed zal doen.
 

Momentumportefeuille

Rendementen uit het verleden bieden echter geen garantie voor de toekomst. Zo wordt ons keer op keer duidelijk gemaakt. Maar extrapolatie van rendementen uit het verleden en beslissingen daarop nemen, heeft overigens ook een positief effect. De extrapolatie bias leidt tot een momentumportefeuille: het kopen van de fondsen die recent het best hebben gepresteerd.

De keuze voor een belegging zou dus niet louter gebaseerd moeten zijn op rendementen uit het verleden. Een factsheet is leuk, maar het zijn facts: reeds bekende zaken. Belangrijk bij de selectie van beleggingen zijn vooral de toekomstige verwachtingen voor de sector/regio of het aandeel waarin je wil gaan beleggen. Dan zul je als belegger meer huiswerk moeten doen dan alleen kijken naar historische rendementen en factsheets. Extrapolatie is dan ook gevaarlijk als uitgangspunt voor je toekomstige rendementen.

Met de wetenschap dat rendementen uit het verleden geen garantie geven, is er nog hoop voor Dafne Schippers om over 4 jaar wel goud te winnen. ;-)
 

1Greenwood, R.M. en A. Schleifer, 2014, Expectations of Returns and expected returns, Review of Financial Studies, vol 27, nr 3: 714-746.


Drs Erik Aalbers RBA is als Senior Vermogensbeheerder verbonden aan “Andreas Capital” (www.andreas-capital.com) en is eigenaar van “Aalbers Financial Services”. Deze op persoonlijke titel geschreven column dient uitsluitend als achtergrondinformatie en is nadrukkelijk niet bedoeld als beleggingsadvies. Tevens is deze column geen aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. U neemt te allen tijde zelf uw beslissingen en bent daar alleen zelf verantwoordelijk voor.


Ook interessant: