Rechten en plichten optie

(Advertentie)

Elke optietransactie kent in de basis twee partijen, een koper en een verkoper. De koper betaalt voor het optierecht een premie aan de verkoper. Zie ook de definitie op de pagina opties.

Bij een calloptie is dit het recht om te kopen. Gaat het om een putoptie, dan is dit het recht om te mogen verkopen.

Wanneer de koper van de optie rechten heeft, betekent dit automatisch dat de verkoper verplichtingen heeft aan de wens van de koper te voldoen. Voor de verkoper van de optie zou de definitie als volgt moeten luiden:
Een optie is een plicht om tegen een vooraf vastgestelde prijs binnen een vooraf vastgestelde periode de onderliggende waarde te moeten kopen of verkopen, mits de koper zijn recht uitoefent.
 

Andere kenmerken opties: