Ramon Heusen versus Paul Louman


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

Ramon HeusenPaul Louman

 

Ramon Heusen (Mint Tower) interviewt Paul Louman (TradeWind)

 

 

1. Hoeveel jaar zit je nu in het vak en wat was je beweegreden om de beleggingen in te gaan?

Ik ben in 1990 begonnen bij D.W. Brand N.V., een kleine Amsterdamse commissionair gespecialiseerd in de parallelmarkt. In de periode 1993 – 2008 heb ik Nederlandse institutionele beleggers geadviseerd over de Nederlandse aandelenmarkten in dienst van onder andere ABN Amro en Kempen & Co. De afgelopen 2 jaar heb ik met veel plezier gewerkt aan de uitbreiding van het klantenbestand van het Antaurus Europe Fund.

Sinds 1 april jl. ben ik werkzaam bij TradeWind Capital. Dit door Leen den Hollander in 2007 opgerichte hedgefund won in 2011 de EuroHedge Award voor het beste hedgefund van Europa met een plus performance van 22,4%.
 

2. Wat is de reden van je belangstelling voor hedgefunds?

Daar is een simpel antwoord op te geven. Als je kijkt naar de ontwikkeling van prijzen van welk product dan ook, dan gaan deze nooit in een rechte lijn naar boven of naar beneden. Traditionele long beleggers maken alleen gebruik van de beweging omhoog terwijl de beweging naar beneden net zo veel waarde heeft. Waarom zou je deze dalende beweging negeren?

Daarnaast is het mijn ervaring dat het ook voor experts moeilijk is om de markt in de breedte goed te kunnen timen. Doordat hedgefunds tegelijkertijd long en short gaan kan je een deel van het marktrisico uitsluiten en krijg je een minder volatiel rendement.
 

3. De hedgefund industrie heeft geen onbesproken imago, wat vind je hiervan?

Het is waar dat het imago gemixed is. Het is in de afgelopen jaren bij een paar fondsen in de wereld misgegaan en dit is breed uitgemeten in de pers. Als je kijkt naar het totale vermogen wat wereldwijd is geïnvesteerd in de hedgefund industrie in vergelijking met de fondsen waarbij het mis is gegaan, dan gaat het om een verwaarloosbaar percentage. En deze fondsen hebben onevenredig veel aandacht in de media gekregen.

In de afgelopen jaren is de regelgeving voor hedgefunds aanzienlijk verscherpt. Tegelijkertijd is de transparantie toegenomen. Ik durf te veronderstellen dat de industrie een stuk volwassener is geworden en op termijn nog meer marktaandeel naar zich toe gaat trekken ten koste van “long only funds”. Het is niet voor niets dat particulieren in de UK en de USA al ongeveer 50% van hun vermogen in hedgefunds hebben geïnvesteerd.
 

4. Moet een belegger hedgefunds zien als high risk of juist als een product met een gematigd risico?

Het is opmerkelijk dat veel beleggers hedgefunds zien als high risk producten. Ieder hedgefund heeft natuurlijk zijn eigen strategie die een eigen risicoprofiel met zich meebrengt. Maar over het algemeen mag je concluderen dat het risico lager is dan bij traditionele long only funds.

Hedgefunds zijn flexibeler en kunnen bij averse omstandigheden direct ingrijpen terwijl long only funds verplicht belegd moeten blijven. Dit uit zich onder andere in een lage correlatie met indices en een lagere volatiliteit van de resultaten.

Daarnaast heeft de fund manager over het algemeen een groot deel van zijn privé vermogen in het fund belegd en heeft daardoor het zelfde doel als de participanten.
 

5. Welke informatie wil je nog graag aan de bezoekers van BeursEffecten meegeven?

Ondanks het feit dat de gepubliceerde bedrijfsresultaten meevallen en de hieraan gekoppelde waarderingen aantrekkelijk lijken te zijn, blijft de problematiek in de Eurozone een dominante rol spelen. Als gevolg hiervan zal de volatiliteit op de financiële markten voorlopig op een hoog niveau blijven. Wij handhaven een voorzichtige benadering van de markt.

Daarnaast zou ik de bezoekers van BeursEffecten willen adviseren om zich te laten informeren over de mogelijkheden van long/short beleggen. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst maar als hedgefunds over de afgelopen 5 jaar (de meest bizarre periode in de financiële markten die we met zijn allen hebben meegemaakt) in staat zijn om de markten significant out te performen, dan is de sector het bestuderen meer dan waard!
 

Volgende interview: Paul Louman versus Juus de Kempenaer
Vorige interview: Hilco Wiersma versus Ramon Heusen