Privacy en cookie-beleid

Algemeen

BeursEffecten is van mening dat de bescherming van de privacy van gebruikers van de website van essentieel belang is.
Binnen het kader van de dienstverlening van BeursEffecten stelt BeursEffecten al hetgeen binnen haar macht mogelijk is in het werk om te voorkomen dat persoonlijke gegevens bij derden bekend raken. In dit kader wordt ook verwezen naar de disclaimer.
BeursEffecten zal conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens geen gegevens verstrekken aan andere partijen, tenzij BeursEffecten hiervoor door de Nederlandse wetgeving verplicht wordt.
 

Cookies

Via de website van BeursEffecten kunt u op 3 manieren "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) ontvangen:

  1. Om inloggen op uw account mogelijk te maken (functionele cookie)
  2. Ter analyse en verbetering van onze website (Google Analytics).
  3. Na het klikken op een link naar een website van een derde.
     

1. Inloggen

Om in te kunnen loggen op onze website, wordt een functionele cookie geplaatst. Dit is wettelijk toegestaan, zonder dat toestemming nodig is, omdat zonder deze cookie het technisch niet mogelijk is voor u om op een website in te loggen in uw account.

2. Google Analytics

BeursEffecten voldoet aan de richtlijn opgesteld door het College Bescherming Persoonsgegevens (en daarom hoeven we de beruchte cookie pop-up niet meer te laten verschijnen). 
Wij hebben met betrekking tot Google Analytics:

  • een bewerkersovereenkomst gesloten
  • gekozen om het laatste octet van uw ip-adres te maskeren (anoniem gemaakt)
  • gegevens delen uitgezet
  • geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies

Google Analytics maakt normaliter gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw, in dit geval door ons geanonimiseerde, IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de websitebeheerder (BeursEffecten) en andere diensten aan te bieden, welke wij geen gebruik van maken, met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google stelt dat zij uw IP-adres niet zal combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

De informatie die wij verkrijgen van Google Analytics, stelt ons in staat om de site continue voor u te verbeteren. Daarnaast liggen bezoekerscijfers aan de basis van de inkomsten die wij genereren. Mede door deze inkomsten zijn wij in staat om alle gratis informatie op BeursEffecten voor u te kunnen publiceren.
 

3. Websites derden

Wanneer u op advertenties van derden klikt (tekstlinks of bannerlinks), kunnen er door deze partijen bij arriveren op hun website ook cookies op uw computer worden geplaatst. 
 

Cookies weigeren / toestaan / verwijderen

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor bedoelde instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten, omdat voor het ledengedeelte een cookie wordt geplaatst welke technisch noodzakelijk is om in te loggen.

Door zonder de net genoemde beperkingen gebruik te maken van deze website, geeft u toestemming voor het plaatsen van de cookies zoals hierboven omschreven.

Let op: u kunt na bezoek van de website de cookies verwijderen via uw browser (websitegeschiedenis).
 

Privacy en cookies derden

BeursEffecten heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacy- en cookiewetgeving door derden. BeursEffecten is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die door eventuele overtreding(en) van deze derden zou kunnen (of reeds is) ontstaan.
 

Overige bepalingen

BeursEffecten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze pagina.

In deze privacyverklaring wordt onder BeursEffecten tevens begrepen de partijen die BeursEffecten hebben mogelijk gemaakt en mogelijk maken.