Prioriteitsaandelen


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

Prioriteitsaandelen geven de houder het recht om een bindende voordracht te doen bij de benoeming van commissarissen en directieleden.
 

Voordracht niet altijd bindend

Hoewel de voordracht door houders van prioriteitsaandelen in principe bindend is, is deze niet altijd definitief. Om de voordracht te doorbreken moet aan drie eisen worden voldaan:

  1. Er moet iemand anders benoemd worden, die
  2. met tweederde van de uitgebrachte stemmen is gekozen, waarbij
  3. het aantal stemmen ten minste 50% van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigt


Overige rechten houders prioriteitsaandelen

Indien dit vastgelegd is in de statuten, moeten belangrijke beslissingen worden goedgekeurd door houders van prioriteitsaandelen. Bij belangrijke beslissingen moet onder andere gedacht worden aan een aandelenemissie (uitgifte nieuwe aandelen).
 

Andere soorten:

Lees meer over Beleggen in aandelen