Preferente aandelen


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

Preferente aandelen zijn bedoeld om een voorkeursbehandeling te krijgen bij dividenduitkeringen of bij liquidatie van de onderneming. Daarnaast kunnen worden ze soms gebruikt om de stemmenverhouding te beïnvloeden.
 

Dividend bij preferente aandelen

Houders van preferente aandelen hebben recht op een vast dividendpercentage. Ze krijgen bij de uitkering voorrang op de gewone aandeelhouders. Zijn het cumulatief preferente aandelen, dan is er een extra voordeel. Wanneer in een bepaald jaar het preferente dividend niet kan worden uitgekeerd, krijgt het restant (of achterstallig dividend) voorrang op het gewone dividend in de volgende jaren.
 

Liquidatie van de onderneming

Wanneer in het geval van ondernemingsliquidatie gelden overblijven die onder aandeelhouders kunnen worden verdeeld, hebben de preferente aandeelhouders voorrang. Voorwaarde hiervoor is wel dat dit in de statuten is vastgelegd.
 

Beïnvloeden stemmenverhouding

Met de preferentie kan ook de stemmenverhouding beïnvloed worden. Omdat deze aandelen niet volgestort hoeven te worden, dus niet de gehele waarde wordt meteen betaald, hoeft dit geen dure constructie te zijn om een zwaardere stem te verwerven.
 

Andere soorten:

Lees meer over Beleggen in aandelen