Portefeuilleoverzichten lezen, het moet!


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Jan Koekkoek

Als we naar de rechtspraak kijken, blijven banken tekort schieten in hun zorgplicht. Zo ook in een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 14 januari 20151. Een 84-jarige weduwe zag haar vermogen van € 2 miljoen binnen een aantal jaren slinken naar minder dan € 1 miljoen. Vast stond dat de Bank geen onderzoek had gedaan naar haar financiële mogelijkheden, deskundigheid en doelstellingen. Met andere woorden, het ‘know your customer’-beginsel was geschonden. De Bank stelde nog dat zij vanwege de al langere tijd bestaande relatie bekend was met haar wensen, maar dat mocht de Bank niet baten.
 

Belang portefeuilleoverzichten

De Bank had echter ook een beroep gedaan op ‘eigen schuld’ en de rechtbank deed daarover ook meteen uitspraak. En dan wordt het interessant en ik citeer de rechtbank:

“Tussen partijen staat vast dat de Bank regelmatig portefeuilleoverzichten zond aan [eiser sub 3], die gevolmachtigde van erflaatster was. [Eiser sub 3] heeft ter comparitie verklaard, dat hij de overzichten ontving, maar daar niets mee deed. Hij keek er nauwelijks naar. Daarmee is sprake van een omstandigheid aan de zijde van erflaatster, die ertoe heeft bijgedragen dat de schade is vergroot.”

De rechtbank oordeelde dat als de portefeuilleoverzichten wel bekeken zouden zijn, dan meteen duidelijk geworden zou zijn, dat de beleggingen slecht rendeerden en dat het risicoprofiel niet juist was. Dat leidde ertoe dat de rechtbank het percentage eigen schuld in één klap op 50% stelde!

Het zijn van gevolmachtigde van bijvoorbeeld een familielid is dus geen vrijblijvende zaak meer. En het alleen maar netjes opbergen van portefeuilleoverzichten van de bank is ongetwijfeld nuttig maar niet zonder risico. Een belegger of een gevolmachtigde wordt dus geacht om zelf ook de vinger aan de pols te houden en niet opletten kan zomaar voor een deel eigen schuld opleveren. Is dat in dit geval redelijk? Gezien de leeftijd van de weduwe, de fout van de Bank en de grootte van het vermogensverlies zou je daar vraagtekens bij kunnen zetten.

1ECLI:NL:RBAMS:2015:337


Dit toegezonden materiaal is samengesteld en geleverd door Köster Advocaten (www.kadv.nl/home) en uitsluitend bedoeld ter informatie. Het is niet bedoeld als juridisch of anderszins professioneel advies. De lezer wordt ontraden om van deze informatie gebruik te maken zonder vooraf een juridisch adviseur te raadplegen. Verzending noch ontvangst van enig materiaal zal als advocaat-cliënt relatie tussen zender en ontvanger gezien kunnen worden. Het materiaal mag uitsluitend gelezen en gebruikt worden voor privé gebruik en elk ander gebruik is niet toegestaan.


Ook interessant: