Pim van Vliet versus Hendrik Jan Davids


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

Hendrik Jan DavidsPim van Vliet

 

Pim van Vliet (Robeco) interviewt Hendrik Jan Davids (Inmaxxa)

 

 

1. Hoeveel jaar zit je nu in het vak en wat was je beweegreden om de beleggingen in te gaan?

In 1998 ben ik begonnen als analist bij Robeco. Mijn interesse was echter al gewekt op de middelbare school. Beleggen is voor mij een uitdagend vak omdat het zowel inhoudelijk is als competitief. Inhoudelijk omdat het belangrijk is goed te doorgronden en analyseren waarom je een belegging doet op een bepaald moment. Competitief omdat je het opneemt tegen andere scherpe geesten in de wereld en beleggen voor het grootste deel een zero-sum-game is. Het verslaan van de ander door middel van het maken van rendement tegen een aanvaardbaar risico is zeker competitief en uitdagend!
 

2. Het belangrijkste principe van het beleggingsbeleid is kapitaalsbehoud ofwel capital preservation. Methoden kunnen zijn het kopen van opties, dynamische asset allocatie of low-volatility beleggen. Welke strategieën worden aangewend door Inmaxxa om kapitaalbehoud te bereiken in haar beleggingen?

Op een tweetal manieren staat kapitaalbehoud inderdaad hoog op de agenda.
De eerste is door een goede spreiding aan te brengen over meerdere beleggingscategorieën waarbij alternatieve beleggingen zeker ook een plaats verdienen. Wij raden aan om minimaal 20% van de portefeuille te reserveren voor deze alternatieve beleggingen die los van het economische klimaat een positief rendement nastreven. Een aantal stijlen binnen de categorie alternatieve beleggingen beheren we zelf middels vier beleggingsfondsen. Daarom bouwen we een enorme expertise op in deze categorie.

De andere manier om het kapitaal van onze cliënten in een slecht marktklimaat te behouden is door actief het aandelenrisico af te bouwen. Binnen een breed gespreide portefeuille zijn aandelen het meest kwetsbaar in een risicomijdend marktklimaat. Wij verkopen stapsgewijs het aandelenbelang indien de heersende trend op de wereldaandelenmarkt, gemeten door de MSCI World-index, in een neerwaartse trend terechtkomt. Wij noemen dat de Paraplustrategie. Indien nodig wordt het volledige aandelenbelang verkocht en de opbrengst geparkeerd in veilige geldmarktfondsen. In een jaar zoals 2008 maar ook 2011 voorkomt dit scherpe uitschieters in negatief rendement. En, wat je niet verliest hoef je ook niet terug te verdienen. Veel andere beheerders en grootbanken werken doorgaans met bandbreedtes. Dan wordt het aandelenbelang maximaal teruggebracht tot bijvoorbeeld 40%. In een jaar of 2008 verlies je dan alsnog meer dan je lief is.
 

3. Er wordt in de pers veel geschreven en gesproken over “de financiële crisis” en de problemen op de obligatiemarkten. Hoe ervaar jij dit bij jouw klanten en welke voorkeur zie je qua asset allocatie? Voorkeur voor meer aandelen en minder obligaties, of juist andersom?

Over het algemeen zijn onze cliënten wel behoudender geworden door de financiële crisis. Het besef dat alle beleggingen een mate van risico hebben, zelfs spaarrekeningen, is goed doorgedrongen. Aandelen worden vaak als risicovol gezien maar volgens mij zijn juist veilig geachte Nederlandse en Duitse staatsleningen een risico als de rente stijgt of de euro uiteenvalt. Met (hoogrenderende) bedrijfsobligaties heb je nu een goede mix tussen risico en rendement. Enkele obligatiefondsen die noteren in Noorse en Zweedse kronen, Australische en Canadese dollars zijn onderdeel van een veilig heenkomen voor het eurocrisis-scenario.
 

4. Er zijn veel vermogensbeheerders in Nederland. Hoe onderscheidt Inmaxxa zich van andere vermogensbeheerders?

Door een sterk besef en veel kennis opgebouwd te hebben van het beheersen van beleggingsrisico’s. Juist ook door het beheer van onze eigen beleggingsfondsen in het segment alternatieve beleggingen bouw je veel kennis op over verschillende beleggingscategorieën en de manieren om de risico’s te beheersen. Verder is onze aanpak sterk inhoudelijk en kwantitatief gedreven. Dat betekent dat we geen beleggingsbeslissingen nemen voordat uitgebreid onderzoek is gedaan. Het beleggingsproces vindt plaats volgens een vaste procedure waardoor geen ruimte is voor twijfel of emotie.

Ook denk ik dat zelfstandig vermogensbeheerders in zijn algemeenheid zich onderscheiden van grootbanken door de persoonlijke aandacht voor de doelstellingen en de situatie van de cliënt. Daarnaast zijn zelfstandig vermogensbeheerders volledige onafhankelijkheid van andere financiële diensten zoals verzekeringen, pensioenen, hypotheken enzovoorts. Juist in deze onzekere tijden is daar behoefte aan en kiest de cliënt voor een specialist op het gebied van vermogensbeheer en niet een generalist.
 

5. Welke informatie wil je graag nog aan de bezoekers van BeursEffecten meegeven?

‘Risk is what you control, return is what you get’. Beleggers zijn snel geneigd eerst te kijken naar wat een belegging kan opleveren aan rendement. Je kunt het beter omdraaien door eerst te kijken wat je ermee kan verliezen. Verliezen kun je namelijk beheersen op verschillende manieren en daarmee vooraf vaststellen. Rendement is wat je vervolgens krijgt. Als je het risico beheersbaar houdt dan komt het rendement op een gegeven moment vanzelf.

 

Volgende interview: Hendrik Jan Davids versus Rogier Rake
Vorige interview: Jack Cox versus Pim van Vliet