Philippe Roset versus Siu-Kee Chan


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

Siu-Kee ChanPhilippe Roset

 

Philippe Roset (ETF Securities) interviewt Siu-Kee Chan (ING IM)

 

 

1. Hoeveel jaar zit je nu in het vak en wat was je beweegreden om de beleggingen in te gaan?

In 2000 ben ik begonnen bij de ABN AMRO in het management trainee programma. Na de eerste jaren als performance analist te hebben gewerkt binnen de vermogensbeheertak in Amsterdam, heb ik in 2004 de kans gegrepen om binnen ABN AMRO als obligatiebeheerder aan de slag te gaan in Londen. Ik heb daar in drie jaar het beleggingsvak eigen gemaakt en het geluk gehad om in een tijd te leven terwijl obligatiemarkten in de lift zaten.

Na het buitenlandse avontuur, heb ik samen met mijn vrouw besloten om terug naar Nederland te verhuizen. In 2007 ben ik aan de slag gegaan bij mijn huidige werkgever, ING Investment Management. De afdeling heette toen nog de Multi-Asset Group, vier man in een kleine kamer en verantwoordelijk voor één portefeuille. Tegenwoordig is de afdeling omgedoopt tot de Strategy and Asset Allocation Group (STAAG) met 20 teamleden sterk en verantwoordelijk voor meer dan 200 portefeuilles. Het leuke van deze functie is om als generieke belegger de recente marktontwikkelingen te volgen. Niet met de focus op één vermogensgroep, maar te observeren tussen de vermogensgroepen en de beleggingskansen te zien op meerdere niveaus. Dit top down perspectief stelt ons in staat om op een risico-gecontroleerde manier geld te verdienen en dus ook een beleggingsoplossing aan verschillende klantengroepen aan te kunnen bieden.
 

2. Ziet ING IM edelmetalen als een separate vermogenscategorie, waarmee portefeuilles gediversifieerd kunnen worden?

Diversificatie is een van de grote voordelen die wij hebben als vermogensbeheerder van multi asset portefeuilles. Edelmetalen vervullen hier een rol in. Voornamelijk voor de total return portefeuilles (dit zijn portfolios met meer vrijheid en zonder sterke benchmark focus, maar met het doel om een positief totaal rendement na te streven) kan het opnemen van goud in de portefeuille een mooie toevoeging zijn. ING Investment Management investeert momenteel in goud onder andere in het Luxemburg genoteerde fonds, ING First Class Multi Asset Fonds.

Het beleggen in edele metalen heeft wel een ontwikkeling gemaakt. In de eerste jaren na de 2008 crisis werd goud meer gezien als een bescherming tegen mogelijk negatieve scenario’s. Dit jaar heeft goud een meer cyclisch karakter gekregen en handelt het edelmetaal als een risicovol instrument. Dit heeft mede te maken met de verbeterde verhandelbaarheid en een grotere groep van beleggers die in goud beleggen. Een allocatie naar goud puur alleen ter bescherming van mogelijk grote schokken in het systeem, is wellicht niet meer van deze tijd. Echter, vanuit een tactisch oogpunt kan goud nog wel een prima investering zijn. In de nieuwe wereld, blijft goud een goede bescherming tegen het verwateren van geld, ondanks veranderde correlaties ten opzichte van de andere vermogenscategorieën.
 

3. Zie je de afschaffing van retrocessies in Nederland als een voordeel of nadeel voor Nederlandse vermogensbeheerders (t.o.v. buitenlandse aanbieders), en waarom?

Om eerlijk te zijn weet ik dat niet. Of beter gezegd, dat weet ik nog niet. De logische gedachtegang is dat het een voordeel is voor de klant en dus ook voor de vermogensbeheerder. Een verhoogde mate van transparantie zal uiteindelijk een voordeel zijn voor de Nederlandse vermogensbeheerder. Het verbieden van retrocessies zal de eindvergoeding verlagen voor de belegger.

Ten opzichte van buitenlandse aanbieders zal dit ook een voordeel zijn al is het gesprek uiteraard ook gaande in onze omringende landen om de distributievergoeding te verbieden. De reden waarom ik nog twijfels heb of dit daadwerkelijk als een voordeel mag gezien worden, is omdat het afschaffen van distributievergoedingen aan de banken gepaard zal gaan met een verandering van het verdienmodel van banken. Zo kunnen de distributievergoedingen mogelijk vervangen worden door een adviesfee. Dit is in mijn ogen niet noodzakelijk goed voor de klant.

De meer interessante consequentie voor mij in deze discussie ligt op een andere vlak. Met het afschaffen van de distributievergoeding zal de eerlijke vergelijking gemaakt kunnen worden tussen passieve index fondsen en actief beheerde fondsen. In het grote aanbod van actieve fondsen zal er geen ruimte meer zijn voor actieve fondsen die veilig dicht bij de benchmark blijven aangezien de klant ook kan kiezen voor de goedkopere optie. Actieve fondsen zullen gedwongen worden om daadwerkelijk actieve posities in te nemen en zich te onderscheiden van de passieve index fondsen. De fondshuizen die in staat zijn om risico te nemen, met een consistente performance trackrecord en een robuust beleggingsproces zullen als winnaars uit de bus komen. Fondshuizen die tussen passief en actief zwemmen, zullen het lastig krijgen.
 

4. Hoe schat je de kans in dat de Euro in stand gehouden wordt?

Mijn persoonlijke mening is dat de euro in stand blijft. Als belegger zijn er uiteindelijk maar 2 opties: ofwel geloven dat de boel bij elkaar blijft ofwel dat de euro uiteindelijk uit elkaar klapt. Ik geef het eerste scenario de grootste kans, ergens aan het eind van een enerverend en waarschijnlijk met drama overladen rit, geloof ik dat de euro zal blijven bestaan. Wellicht niet in de zelfde samenstelling, en wellicht met de nodige noodmaatregelen, maar ik geef het in stand houden van de euro een grote kans.

Het makkelijke gedeelte is om terug te kijken. Sinds het begin van de euro crisis, zijn er toch vorderingen gemaakt in de bereidheid om de euro te redden. Van het verschaffen van goedkope leningen aan banken tot het opkopen van obligaties in probleemlanden. Al gaat dit langzaam vanwege de sterke mate van politieke afhankelijkheid, er is stap voor stap vooruitgang gemaakt. Een goed voorbeeld hiervan is het bespreekbaar maken van een vertrek uit de euro, zonder een flinke besmetting van andere landen. Iets wat volledig onbespreekbaar was een jaar geleden.

Als we naar de toekomst kijken, en denken in termen van noodzakelijke maatregelen, zullen er een aantal belangrijke stappen gemaakt moeten worden. Belangrijkste waar ik naar uitkijk is dat er stappen worden genomen richting een fiscale integratie met een centrale rol voor de Europese Centrale Bank zonder conditionele beperkingen.

De grootste uitdaging zal zijn om economische groei weer op gang te brengen in een tijd waar overheidsbudgetten op orde gebracht moeten worden. Dat is een subtiele balans, die niet noodzakelijk goed samen gaat. Ik voorzie een lange periode van milde groei. Maar wel een toekomst met de euro.
 

5. Welke informatie wil je graag nog aan de bezoekers van BeursEffecten meegeven?

Maak beleggen nooit te complex. Houd het simpel en gebruik vooral je gezond verstand.

 

Volgende interview: Siu-Kee Chan versus Henk van Eldik
Vorige interview: Effi Bialkowski versus Philippe Roset