Peter van Galen versus Ben Labohm


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

Ben LabohmPeter van Galen

 

Peter van Galen (Servatus) interviewt Ben Labohm (Alpha Capital)

 

 

1. Hoeveel jaar zit je nu in het vak en wat was je beweegreden om de beleggingen in te gaan?

In 1996 ben ik bij de Rabobank gestart als trainee. Ik heb daar de opleiding financieel adviseur met beleggingsspecialisme gevolgd. In alle jaren bij de diverse banken heb ik me, ondanks diverse generalistische opleidingen, nooit bankier gevoeld maar altijd beleggingsadviseur. Mijn beweegreden om destijds naar die functie te solliciteren was mijn belangstelling voor de economische ontwikkelingen en de vraag hoe je van een gulden 2 gulden kon maken. Toen haalde ik mijn informatie overigens nog uit het Eindhovens Dagblad.
 

2. Wat heeft je doen besluiten om te kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap?

Ik heb de laatste jaren steeds meer gevoel gekregen bij “mijn” klanten dan bij de bank waar ik werkte. Op een gegeven moment wil je zelf volledig verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld het beleggingsresultaat, de klanttevredenheid, de organisatie en het imago. De ervaring die je inmiddels hebt opgebouwd in al die jaren geeft je vertrouwen dat je het zelf beter kunt. Voor je klanten en daarmee ook voor jezelf. Je kunt als ondernemer je relaties continuïteit bieden, hoe raar dat soms nog klinkt als je net een jaar geleden bent gestart.
 

3. Hebben de financiële markten voor een ervaringsdeskundige als jij nog steeds verrassingen?

Jazeker. Je hebt je er inmiddels op ingesteld dat je eens in de zoveel tijd weer geconfronteerd wordt met een situatie die vooraf niemand had kunnen bedenken. Dit kunnen zeer plotselinge gebeurtenissen zijn, zoals de aanslagen in september 2001, maar ook ontwikkelingen zoals een langzaam dalende kapitaalmarktrente tot onder de 0% zoals we die nu meemaken. Ondanks dat je altijd geconfronteerd zult worden met dit soort verrassingen, kan je daar wel rekening mee houden in je beleggingsbeleid. Het is daarnaast van het grootste belang om met je relaties op regelmatige basis te blijven communiceren en zaken in perspectief te plaatsen, zodat zij daar ook een mening over kunnen vormen. In die zin vind ik de media wel heel bepalend geworden in de laatste jaren. Zij hebben er vooral belang bij om zaken op te blazen.
 

4. Welke trends zie jij op dit moment op de financiële markten?

De opvallendste trend is voor ons de terugtrekkende beweging uit beleggingsadvies door de traditionele banken. De smaken worden beperkter, de diensten worden steeds meer gestandaardiseerd en procedures worden belangrijker gevonden dan de vraag van de klant. Het lijkt wel of de top van de bank weinig vertrouwen heeft in de beleggingsadviseurs die zij zelf nota bene heeft opgeleid. Voor ons is het mede de aanleiding geweest om met onze beleggingsonderneming te starten.
 

5. Welke informatie wil je graag nog aan de bezoekers van BeursEffecten meegeven?

Bij Alpha Capital hebben we een aantal “beliefs”. De belangrijkste daarvan is om het vermogen te spreiden over meerdere financiële titels. Daarnaast passen we de strategie van “rebalancing” toe. Gefaseerd aan- en verkopen, contrair handelen en “meanreversion” zijn andere onderdelen van ons beleggingsbeleid. Vervolgens zou ik beleggers willen adviseren alleen te beleggen in zaken die ze begrijpen, liquide beleggingen aan te houden en niet te actief te beleggen. Dit zijn een aantal punten die ik de lezer van BeursEffecten mee wil geven. Tot slot adviseer ik iedereen een strategie te bepalen en daar aan vast te houden. Hiermee voorkom je dat je gaat zwalken.
 

Volgende interview: Ben Labohm versus Rob de Haas
Vorige interview: Steven Faber versus Peter van Galen