Merwin Bisseling versus Tom Muller


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

Tom MullerMerwin Bisseling

 

Merwin Bisseling (ABM Financial News) interviewt Tom Muller (Theodoor Gilissen)

 

 

 

1. Hoeveel jaar zit je nu in het vak en wat was je beweegreden om de beleggingen in te gaan?

Ik zit nu 45 jaar in het vak en was toentertijd begonnen aan een algemene bankopleiding. Daar begon ik toevallig op de effectenafdeling en ik heb toen aangegeven in die richting te willen doorgaan. Vooral het analyseren van de economische ontwikkelingen trok mij aan bij de beoordeling van de bedrijven. Het kwam en komt er nog steeds op neer dagelijks attent te zijn en te letten op de (op termijn) verwachte gevolgen, zodat je daarover een goed advies kunt geven.
 

2. Wat zijn de grootste veranderingen die jij in al die jaren dat jij werkzaam bent, hebt opgemerkt? En waren dit in jouw optiek positieve of negatieve veranderingen?

Eigenlijk is de kern van beleggen onveranderd in die jaren. Je belegt om te sparen en/of pensioen op te bouwen. Bij die keuze houd je rekening met alle bekende factoren in de economische wereld. Ook probeer je natuurlijk de gevolgen van jouw inschattingen te beperken als die (onverhoopt) verkeerd zouden uitpakken. Als belegger maak je keuzes, waarmee je een bovengemiddeld resultaat probeert te behalen. Dit betekent niet dat je alle eieren in een mandje legt, maar een redelijke spreiding over een tien tot vijftien bedrijven is afdoende.

Ín de afgelopen jaren is de factor “handel om de handel“ erg groot geworden; hiermee wordt vooruitgelopen op verwachte korte termijn koersontwikkelingen, (te) vaak gekleurd door speculatieve berichtgeving en gericht op het eigen handelsgewin. Ik vind het nog steeds onbegrijpelijk dat bepaalde partijen nog steeds aanwijsbaar koersontwikkelingen kunnen blijven beïnvloeden voor eigen gewin; verder verscherpt toezicht ter bescherming van particuliere beleggers is nodig daarvoor. Daartegenover is de verbeterde transparantie een positieve ontwikkeling in de markten, zowel door de bedrijfsberichtgeving als door algemene internetbeschikbaarheid. Eigenlijk is wat informatie betreft zo goed als alles te vinden wereldwijd.
 

3. Wat is in essentie volgens jou de rol die een (aandelen)analist heeft?

Als aandelen-analist ben je verantwoordelijk voor de gegeven adviezen en je moet je realiseren dat die uitwerken in spaargeld /pensioen van de cliënten. Om goed te adviseren komt het naast het opbouwen van een soort eigen "database” per bedrijf ook neer op het bekend zijn met de directie van het bedrijf, meningen/strategie/beslissingen, het kennen van de productpositie in de markten en de financiële positie.
 

4. Welk advies is jouw grootste succes geweest en met welk advies liep het verkeerd af?

Bij de beoordeling van een bedrijf gaat het vaak om een langjarige trend, waarvan je hoopt dat het snel duidelijk wordt, maar weet dat het langere tijd zal vergen. Met tevredenheid kijk je dan bijvoorbeeld in de tijd terug op de ontwikkelingen bij Aalberts, Arcadis, DSM, Kendrion. Een op kortere termijn uitkomend advies was Crucell, het biotech bedrijf. Als flinke tegenvaller staat de recente koersval van Imtech duidelijk voor de geest. De daar plaatsgevonden oplichting door buitenlandse werknemers zorgde niet alleen voor een forse koersdaling, maar ook voor een professionele teleurstelling voor mijn eigen inzicht.
 

5. Welke informatie wil je graag nog aan de bezoekers van BeursEffecten meegeven?

Aan de bezoekers van BeursEffecten geef ik graag mee het gebruik van nuchter boerenverstand, de keuze van beleggingen op basis van gedegen huiswerk en voorzichtig te werk gaan. Zeker momenteel zijn er nog voldoende kwalitatief goede bedrijven die aantrekkelijk zijn voor belegging. Elke keuze kent plussen en minnen. Het is zaak die zoveel mogelijk te berekenen en je niet teveel te laten afschrikken door het veel misbruikte woord “risico “, sterk overheersend na de beursval van 2008. Blijf naar de toekomst kijken. En durf rustig te vragen als er onduidelijkheden zijn.

 

Volgende interview: Tom Muller versus Edwin de Jong
Vorige interview: Arend Jan Kamp versus Merwin Bisseling