Martijn Rozemuller versus Rico Bosma


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

Rico BosmaMartijn Rozemuller

 

Martijn Rozemuller (Think ETF'S) interviewt Rico Bosma (WMP)

 

 

1. Hoeveel jaar zit je nu in het vak en wat was je beweegreden om de beleggingen in te gaan?

Ik begon mijn carrière in de financiële wereld bij Telekurs, een bedrijf dat eigendom is van de gezamenlijke Zwitserse banken en dat onder andere koersinformatie verkoopt aan professionele marktpartijen. Het bedrijf had terminals staan op de beursvloeren, in dealingrooms van banken en bij vermogensbeheerders. Toen in oktober 1987 wereldwijd de beurzen instortten, wilde ik begrijpen waarom dit gebeurde. Ik besloot toen om naast mijn werk aan de VU een opleiding tot beleggings- en financieel analist te volgen.

Na Telekurs heb ik bij de Rabobank en bij Kempen & Co gewerkt voordat ik negen jaar geleden samen met een aantal partners een onafhankelijke vermogensbeheerder, Wealth Management Partners, ben gestart. In ons bedrijf ben ik met name verantwoordelijk voor de selectie van de fondsen waar wij voor onze klanten in beleggen.
 

2. Door de toegenomen aandacht voor kosten van beleggingsadvies en vermogensbeheer ontstaat wellicht een stijging van het aantal ‘doe-het-zelf’ beleggers. Hoe kijk jij tegen deze ontwikkeling aan?

Vanwege de afschaffing van de zogenaamde distributievergoeding op beleggingsfondsen die er in januari 2014 aankomt, valt voor veel partijen een belangrijke inkomstenbron weg. Banken financierden met deze inkomstenbron een groot deel van de adviesdienstverlening en veel vermogensbeheerders rekenden zelf een lage beheerfee omdat ze daarnaast een vergoeding van de beleggingsfondsen ontvingen. Nu deze inkomstenbron opdroogt zie je dat voor adviesdienstverlening betaald moet gaan worden en dat vermogensbeheerders een hogere fee moeten vragen.

Op zich is de afschaffing van de distributievergoeding een goede zaak. Transparantie op gebied van kosten zal in mijn ogen op termijn leiden tot lagere kosten binnen fondsen. Veel klanten snappen echter niet dat ze nu plotseling moeten betalen voor een dienstverlening die in het verleden "gratis" was of begrijpen de tariefsverhoging van de vermogensbeheerder niet. Werkelijk cash out doet kennelijk meer pijn dan deze kosten via een omweg betalen. Deze klantengroep zal uitwijken naar execution only dienstverlening en dit is op zich een slechte zaak. Veel mensen overschatten hun kennis op beleggingsgebied en hier zullen op termijn zeker ongelukken door ontstaan.
 

3. Wat vind jij van de discussie tussen de aanhangers van actief en passief beleggen en hoe ga je hiermee om bij de invulling van portefeuilles?

Ik schrijf op regelmatige basis een column voor Het Financiële Dagblad. Voor een van deze columns ben ik op zoek geweest naar academische literatuur op dit vlak, maar heb dit niet kunnen vinden. Er blijkt nauwelijks wetenschappelijk onderzoek gedaan te zijn naar passief beleggen. Voorstanders van passief beleggen verwijzen altijd graag naar empirisch onderzoek waarin wordt aangetoond dat het voor actieve managers zeer moeilijk is om de benchmark te verslaan. Ik wilde echter graag wetenschappelijk bewijs zien dat passief beleggen de oplossing zou zijn maar kan dit niet vinden.

Voor mij persoonlijk is het meer een kwestie van gezond verstand. Verschillende marktomstandigheden vragen om verschillende aanpak. De ene keer werkt passief beter, de andere keer actief. In de ene regio voegen actieve managers waarde toe en in de andere regio kun je beter passief beleggen. Met deze insteek is onze portefeuille ook samengesteld. Op dit moment hebben we iets meer dan de helft actief belegd en iets minder dan de helft passief.
 

4. Welke ontwikkelingen op het gebied van beleggen en/of beleggingsproducten zullen in jouw optiek 2013 kenmerken?

Op het gebied van beleggingsproducten zullen er steeds meer kickback-vrije fondsen worden geïntroduceerd. Dit is mooi, want dit verlaagt de fee’s en vergroot de concurrentie tussen actieve en passieve fondsen, omdat het verschil in fee kleiner wordt.

Daarnaast zal de introductie van de Total Cost of Ownership (TCO) als vervanging van de Total Expence Ratio (TER) nog wel wat voeten in de aarde hebben. Het belangrijkste verschil tussen deze twee is dat in de huidige TER de transactiekosten buiten beschouwing blijven. Ook kosten van derivaten zoals swaps laat men bewust vaak buiten de TER. Met de introductie van de TCO kan dit niet meer, aangezien hier alle kosten in meegenomen moeten worden.

Ik heb onlangs getracht voor de fondsen die wij nu gebruiken de TCO naar boven te krijgen en tot mijn grote verbazing waren de passieve aanbieders hierover veel onduidelijker dan de actieve aanbieders. Met name de tradingkosten en verdeling van de opbrengst van het uitlenen van effecten bleken hier de struikelblokken.
 

5. Welke informatie wil je graag nog aan de bezoekers van BeursEffecten meegeven?

Vraag om advies en goede voorlichting voordat je gaat beleggen. Wees bewust van de risico’s die je loopt en onderschat deze nooit. Beleg alleen in producten die je 100% begrijpt. Is het niet voor 100% duidelijk vraag om uitleg of beleg er niet in.

 

Volgende interview: Rico Bosma versus Bart Renner
Vorige interview: Hans van Dijk versus Martijn Rozemuller