Long and Winding Road


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Diemer de Vries

Op 10 april van dit jaar bereikte de rente op Duitse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar een dieptepunt van amper 5 basispunten. Deze rente is het anker voor de rente die alle andere landen in de Eurozone op hun staatsobligaties betalen. Vandaag, donderdag 4 juni, lezen we een rentestand van 0.93% van de schermen. Wat is er nou veranderd in de afgelopen weken?

De nominale rente wordt bepaald door een drietal factoren: de reële rente, de verwachte inflatie en een risico-opslag voor looptijd (term-premium) en land. De reële rente en verwachte inflatie hangen af van de verwachte economische groei en de risico-opslag voor een land hangt af van de economische kracht van een land. Echter, sinds de opkoopprogramma’s van centrale banken wereldwijd, wordt er minder op de fundamentele (macro-economische) factoren gelet, maar spelen (een gebrek aan) liquiditeit en volatiliteit een grotere rol.

Sinds het uitbreken van de crisis wordt in de hele Eurozone bezuinigd, met schrijnende gevallen in de perifere landen tot gevolg. Het huishoudboekje moet op orde en dan lonkt er economische groei a la Duitsland, wordt de arme bevolking voorgehouden. Alle werkloze jongeren in Zuid-Europa kopen hier weinig voor. Alle bezuinigingen ten spijt, de overheidsschuld van de Eurozone is sinds het uitbreken van de crisis elk jaar opgelopen, duidelijk zichtbaar in de grafiek.

De toegenomen schulden hebben echter niet geleid tot hogere rentes en risico opslagen. Zie bijvoorbeeld de rentes van Duitsland, Frankrijk, Nederland en Spanje, deze bewegen tegenovergesteld aan de hoogte van de schulden. De ECB koopt per maand rond de EUR 50 miljard aan staatsobligaties van Eurozone-landen op (in mei EUR 51.9 miljard tegen EUR 47.7 miljard in april). In de zomermaanden worden er minder staatsobligaties uitgegeven dan dat de ECB wil opkopen, meer vraag dan aanbod leidt tot hogere prijzen, maar we zien dus het tegenovergestelde, de rentes lopen nu weer op.

Verwachten de obligatiebeleggers dan dat de reële economische groei toeneemt, de inflatie stijgt en de risicopremie voor langere looptijden reëler wordt? Ja, de economische groei in de Eurozone neemt toe en de inflatie heeft zijn laagste punt bereikt, maar geniet met mate. Gezien de hoogte van de schulden die overheden en huishoudens hebben kunnen de rentes niet 123 terug naar niveaus die we voor de crisis zagen. De herfinanciering van de schuldenberg wordt dan onbetaalbaar. In de Verenigde Staten, waar ze wat voorlopen op Europa, worstelen ze nu met dit dilemma. De arbeidsmarkt en woningmarkt zijn herstellende, maar de middenklasse werkt nog steeds hard om bestaande schulden af te lossen, een renteverhoging zou het prille herstel in de kiem smoren.
 

Correctie...

Dat de rentes nu oplopen is een correctie voor de doorgeschoten beweging naar beneden, maar het is te vroeg om te zeggen dat de Eurozone losgekoppeld kan worden van het ECB infuus met zijn lage rentes en opkoopprogramma. Zolang we niet overgaan tot het vergeven van onze schuldenaren zullen we met pijn en moeite die schulden moeten aflossen, en die pijn en moeite is nog lang niet geleden. Ondanks het zomerweer buiten volgen we een Long and Winding Road…. Institutionele beleggers worden door de toezichthouders gedwongen in risicovrije staatsobligaties te beleggen, toch zou ik een belegger met een risico-avers profiel niet adviseren het merendeel van zijn geld in Eurozone staatsobligaties te beleggen. De inleg is niet gegarandeerd, de 64.8% afstempeling (2012) op Griekse staatsleningen is hier nog een stille getuige van.


Drs. Diemer de Vries CEFA is als trader fixed income verbonden aan NIBC Markets (www.nibcmarkets.com). Deze column is geschreven op persoonlijke titel en bedoeld als (educatieve) achtergrondinformatie. De hier weergegeven informatie is nadrukkelijk niet bedoeld als beleggingsadvies. Tevens is deze column geen aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Hoewel de informatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, wordt geen garantie gegeven voor de juistheid en volledigheid van de informatie. De lezer wordt ontraden om van deze informatie gebruik te maken zonder vooraf een beleggingsadviseur te raadplegen. U neemt te allen tijde zelf uw beslissingen, en bent daar alleen zelf verantwoordelijk voor.


Ook interessant: