Lessen leren van de VS


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Jeroen Brenninkmeijer

Graag kijk ik over de plas om te leren hoe daar de financiële dienstverlening naar particulieren is geregeld. Niet omdat het allemaal beter is, maar vooral omdat de manier waarop een aantal zaken zijn geregeld aldaar, ook in Nederland steeds meer realiteit worden.

De twee belangrijkste zaken zijn de manier van pensioenopbouw en de markt voor financieel advies. Waar ik het meest van leer, zijn de fouten die daar zijn gemaakt door de bedrijven en de consumenten.

Zo trof ik recentelijk een artikel aan op de site Marketwatch, met als pakkende titel: What investors don’t tell you. Een paar observaties wil ik met u delen, want ik geloof dat je hiermee beter inzicht krijgt in welke keuze je nu juist wel of niet moet maken bij het opbouwen van vermogen voor later.
 

Actief beleggen kost vaak veel rendement

In de afgelopen 30 jaar behaalden de aandelen in de S&P 500-index een totaal rendement van gemiddeld 11,1% per jaar, volgens onderzoeksbureau Dalbar. Maar de gemiddelde belegger in Amerikaanse beursfondsen verdiende slechts 3,69% per jaar over dezelfde periode.

Waarom behalen de beleggers nog steeds lagere resultaten? Allereerst de kostenfactor. Vergoedingen en kosten in beleggingsproducten vreten aan het rendement. Voor Amerikaanse beleggingsfondsen is de gemiddelde kostenratio 1,23%, volgens Morningstar. (Voor aandelenfondsen is dat cijfer iets lager, namelijk 1,21%, en alternatieve fondsen zijn de duurste met 1,92%).

Maar de kloof van 7,4% kan ook worden toegeschreven aan het feit dat beleggers te vaak kopen en verkopen en omdat ze gevoelig zijn voor trendy aandelen en fondsen. Zowel de transactiekosten als het feit dat ze afwijken van het gemiddelde marktrendement, draagt bij aan de structurele lagere rendementen.
 

We laten ons veel te makkelijk verleiden

Wie de Wolf of Wall Street heeft gezien, weet dat er beleggers zijn die zich graag laten verleiden door extreem aantrekkelijk rendementsvooruitzichten. Maar het gebeurt ook subtieler. Op websites, TV-kanalen en via nieuwsbrieven worden we constant verleid om een “avontuurlijke” belegging aan te gaan. Net als we graag voor een hogere spaarrente van bank zullen wisselen, bewegen we meestal ook op de belofte van een beleggingsproduct of instelling die stelt dat een hoger rendement mogelijk is. We geloven dan maar al te graag het rendement en begrijpen zelden hoeveel extra risico we nemen. Maar ook angst is op de verkeerde momenten vaak een slechte raadgever. We durven vaak niet veel vermogen toe te vertrouwen aan de beleggingsmarkt, terwijl dat wel nodig is om op de lange termijn voldoende kapitaal op te bouwen. Zo stappen we vaak pas met meer geld in de markt, als het herstel al voor het merendeel achter de rug is na een koersdaling. Beleggers die niet timen, halen op de lange termijn een aantoonbaar hoger rendement.
 

Pensioen

Bovenstaande observaties zijn voor ons in Nederland van groot belang. Steeds meer mensen zijn voor een steeds groter deel afhankelijk van vermogensopbouw naast de AOW en het bedrijfspensioen. Bovendien zullen meer mensen in het bedrijfspensioenfonds te maken gaan krijgen met een “eigen pensioenpot” die tot uitkering komt (Defined contribution), in plaats van een gegarandeerde levenslange uitkering. De laatste tijd lijkt het ook dat er een groeiende vraag is om zelf te bepalen hoe er wordt belegd met uw pensioengelden. Bovenstaande toont aan dat dit niet een garantie is op een hoger eindbedrag bij pensionering.
 

Zelf beleggen

Ten tweede zien we dat veel beleggers zelf zijn gaan beleggen of voor een meer generieke manier van beleggingsadvies kiezen. Ook hier is het de vraag of een consument zelf voldoende grip en kennis heeft om zijn beleggingsgedrag af te stemmen op de lange termijn doelstelling. De kosten voor goede begeleiding en advies zijn vaak een te hoge drempel om echt doelmatig naar een financieel einddoel te werken.

Lees hier het hele artikel, dan kunt u zelf toetsen in hoeverre ook u iets kan leren van de VS.


Jeroen Brenninkmeijer is partner en vermogensbegeleider bij MJR Advies (www.mjradvies.nl). Deze column is geschreven op persoonlijke titel. Deze column is bedoeld als achtergrondinformatie over de ontwikkelingen op de financiële markten en de regelgeving. Deze column is niet bedoeld als beleggingsadvies en is geen aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. MJR Advies houdt zich niet bezig met het aanbevelen van beleggingen of beleggingsproducten en heeft bedrijfsmatig geen beleggingsposities. Eventueel vermelde financiële instrumenten dienen puur als voorbeeld en zijn nooit bedoeld als aanbeveling. Raadpleeg meer bronnen en neem zelf uw beslissingen. MJR Advies is niet vergunningplichtig en biedt onafhankelijke financiële ontzorging voor ondernemers en vrije beroepsbeoefenaren.


Ook interessant: