Lemer Salah versus Peter Abma


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

Peter AbmaLemer Salah

 

Lemer Salah (NIBC) interviewt Peter Abma (OHV Vermogensbeheer)

 

 

1. Hoeveel jaar zit je nu in het vak en wat was je beweegreden om de beleggingen in te gaan?

Eind jaren negentig was beleggen een onderwerp waar je niet omheen kon. Overal werd over beleggen gesproken en ik raakte gefascineerd door de bewegingen in de verschillende asset classes. Van een interesse in commodity's en aandelen is uiteindelijk de interesse in obligaties ontstaan. Vanuit een risico perspectief werd het duidelijk dat obligaties de meest betrouwbare vorm van belegging is, met een beter rendement dan sparen. Beleggen om rijk te worden is aan weinigen besteed, maar beleggen om vermogen te laten renderen is door beleggingen in obligaties een realistisch doel.
 

2. OHV is onder andere actief als vermogensbeheerder. Hoe kijk je aan tegen de regelgeving in het vak?

Regelgeving is een belangrijk onderdeel bij processen waar veel partijen of personen deelnemen. Neem als voorbeeld het verkeer. Op financiële markten is dat niet anders en dat is mijns inziens ter bevordering van de transparantie en in het belang van de deelnemers. Als iedereen weet waar hij of zij aan toe is, dan neemt de kans op ongelukken af. Het is aan de deelnemende partijen om je te gedragen naar de regelgeving. Goed gedrag wordt dan als het ware beloont, doordat bijvoorbeeld financieel adviseurs met je willen samenwerken.
 

3. Jullie zijn ook actief op de primaire markt. Kan je uitleggen hoe dat werkt en wat (voor particuliere beleggers) het verschil is?

Als commissionair heeft OHV toegang tot de onderhandse (primaire) markt en kan voor haar cliënten inschrijven op emissies van obligaties, met alle voordelen die daarbij horen. In het algemeen is de primaire obligatiemarkt, meer nog dan de aandelenmarkt, voorbehouden aan professionele investeerders. Bedrijven welke een obligatie willen uitgeven zijn gebaat bij een goede plaatsing. Hierdoor kunnen cliënten veelal obligaties met een premievoordeel aankopen en door mee te doen aan de primaire markt wordt de obligatie zonder bid-ask spread geplaatst in de portefeuille. De bid-ask spread betekent extra kosten voor de belegger die koopt of verkoopt. De spread (of een deel daarvan) is als transactiekosten in de koers verwerkt. Hoe kleiner de spread is, het verschil tussen bied- en laatprijs, des te voordeliger dat is voor beleggers. Op de primaire markt van obligaties worden deze kosten vermeden. Nieuwe uitgiftes geven de cliënten van OHV de beste prijzen, waarbij de eerste inschrijvers veelal dus direct bij de beursgang een winstmarge behalen. Kansen die zich voordoen op de markten voor vastrentende waarden worden door de financiële intermediair functie van OHV snel gezien en getoetst binnen het kader waarbinnen belegd wordt.
 

4. Wat vind jij het belangrijkste onderdeel in het streven naar een acceptabel rendement, en waarom?

Een acceptabel rendement begint met het opstellen van een persoonlijke doelstelling. Vooraf willen wij onder andere duidelijk inventariseren hoeveel risicoacceptatie de cliënt heeft, wat zijn exacte doelstellingen voor de toekomst zijn en op welke termijn dat gehaald moet gaan worden. Als vooraf blijkt dat de cliënt met sparen zijn langjarige doelstelling kan behalen, waarom dan gaan beleggen? Als de cliënt gaat beleggen en wij, eventueel in samenspraak met de financieel adviseur van de cliënt, de doelstellingen bepaald hebben, zullen wij een portefeuille gaan opbouwen. Hierbij is balans in de portefeuille zeer belangrijk, waarbij voorkomen moet worden dat de waan van de dag vat krijgt op de cliënt en op het vermogen van de cliënt.
 

5. Welke informatie wil je graag nog aan de bezoekers van BeursEffecten meegeven?

Kosten is een belangrijk aspect bij het realiseren van persoonlijke doelstellingen. Een klant zou altijd moet weten wat de kosten zijn over haar of zijn portefeuille. Dit kan door transparantie in de mutaties en duidelijke rapportage over de kosten. Lage kosten betekent een betere uitgangspositie om de persoonlijke doelstellingen te halen met minder risico in de beleggingen. Snappen hoe het beleggingsbeleid werkt en kunnen volgen wat er gebeurt in de portefeuille, is de trend van de komende jaren.
 

Volgende interview: Peter Abma versus Nico Inberg
Vorige interview: Kay Mennens versus Lemer Salah