Kosten beleggingsfonds


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

Kostentechnisch lijken beleggingsfondsen in het voordeel. Althans, wanneer met weinig gelden belegd wordt. Beleggingsfondsen kennen echter beheerkosten. Deze kosten gaan direct ten laste van uw rendement.
 

Kosten beheer

Deels zijn de beheerkosten ten behoeve van de fondsmanager. Daarnaast zitten er opslagen in. Naast voor de overige kosten een winstopslag voor de uitgevende instelling.
 

Transactiekosten beleggingsfonds

Wanneer u participaties koopt of verkoopt betaalt u zelf ook vaak transactiekosten. Deze kosten zijn bij brokers vaak gelijk aan de kosten van aandelen kopen. Wanneer transacties en het houden van participaties via een intern giraal systeem van de uitgevende instelling zelf gaan, zijn de kosten soms lager of zelfs nihil.
 

Verborgen kosten beleggingsfonds

Per 1 januari 2014 zijn verborgen kosten als kick-backs wettelijk verboden, behoudens enkele uitzonderingen.
Hierdoor komen de kosten van beleggingsfondsen dichtbij de kosten van trackers te liggen, en is dat voordeel voor laatstgenoemde grotendeels verdwenen.
 

Gerelateerd: