Kim Liu versus Kay Mennens


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

Kay MennensKim Liu

 

Kim Liu (ABN AMRO) interviewt Kay Mennens (APG)

 

 

1. Hoeveel jaar zit je nu in het vak en wat was je beweegreden om de beleggingen in te gaan?

Na mijn studie Econometrie ben ik portfolio manager geworden bij APG Asset Managment, waar ik inmiddels ruim 5 jaar werk. Mijn master Quantitative Finance heeft bij mij de interesse voor beleggen gewekt, al werd er tijdens mijn studie met name gefocust op de modellen die beleggingen kunnen beschrijven. Al snel merkte ik dat de praktische kant mij meer aantrok en ik ben nog altijd erg tevreden met de keuze om als belegger te gaan werken.

Bij APG Asset Management beheer ik de Europese Securitized Products portefeuille, en wij beleggen in een variëteit aan gesecuritiseerde producten (ABS/MBS) van Europese financiële instellingen. Het beoordelen van de beleggingen heeft zowel kwalitatieve als kwantitatieve kanten, voor mij een mooie combinatie.
 

2. Waar haal jij het meeste voldoening uit in je werk?

Zoals eerder aangegeven vind ik de combinatie van kwalitatief en kwantitatief analyseren van een belegging erg interessant. Niet alleen is het belangrijk voor een Asset Backed Securities (ABS) belegger om te weten hoe bepaalde instanties leningen verstrekken en beheren, het is ook van groot belang te weten hoe de structuren in bepaalde scenario’s werken en wat de risico’s voor de beleggers zijn. Vanwege de grote hoeveelheid leningen onderliggend aan deze beleggingen, is een kwantitatieve analyse mogelijk en kan op basis van de karakteristieken van deze leningen een statistische analyse gedaan worden op de portefeuille en de structuur.

In de ABS markt is data erg belangrijk en veel beslissingen worden genomen op basis van informatie over bijvoorbeeld achterstanden of Loan-to-Values van onderliggende hypotheekleningen. Het is zaak dit soort informatie op een efficiënte en consistente manier te verwerken en te presenteren, iets waar ik veel werk in heb zitten.

Verder is er de afgelopen jaren veel werk gedaan met betrekking tot de (data-)transparantie in onze markt. Het grootste gedeelte van de uitgevers van deals in de markt heeft inmiddels data beschikbaar gesteld op het niveau van de individuele leningen in hun deals. Dit heeft geleid tot een stroom aan research naar het betaalgedrag van leningnemers met specifieke karakteristieken en onder bepaalde omstandigheden. Het gaat soms om 10.000 leningen per transactie, waardoor het een uitdaging is om de informatie op een overzichtelijke manier te presenteren en de juiste conclusies te trekken.

Uiteindelijk gaat het erom om op basis van de beschikbare informatie een juiste beslissing te kunnen maken.
 

3. Op welke manier heeft in het afgelopen jaar QE en veranderende wetgeving impact gehad op jouw beleggingsvisie voor Asset Backed Securities?

De initiële reactie op de aankondiging van dit programma was erg positief, de markt verwachtte dat er veel ECB geld in de ABS sector zou worden geïnvesteerd, als eerste stap richting QE. De activiteit van de ECB is tegengevallen en het is gebleken dat een bond die voldoet aan de criteria van de ECB niet per definitie zal worden gekocht. Dit besef, in combinatie met de verdere macro-effecten, heeft ervoor gezorgd dat prijzen weer terug zijn op niveaus van voor de aankondiging van het programma.

Een belangrijker effect van het ABS Purchase Program is de invloed op de wetgeving met betrekking tot ABS. Al jaren is regelgeving punt van discussie en kritiek vanuit de markt; Basel III en Solvency II maken het moeilijk voor een grote groep investeerders om actief te blijven in de ABS markt. Aangezien de ECB aangegeven heeft de ABS markt als een belangrijke bron van financiering te zien voor Europese banken, is het belangrijk dat de regelgeving dit ondersteunt. Ik denk dat dit een langere termijn proces zal zijn, maar we zien dat er nu al belangrijke stappen worden gezet in de richting van aangepaste regelgeving.
 

4. Rentes en spreads zijn ondanks recente correcties nog steeds vanuit historisch oogpunt erg laag. Waar zie jij nog steeds waarde? En wat voor trends verwacht je voor het komend jaar?

In credits zijn er nog steeds interessante mogelijkheden, en in ABS zeker ook. Met name de beleggingen uit de periferie bieden interessante yields, zeker als de structuren genoeg bescherming geven tegen het kredietrisico in de onderliggende portefeuilles. Juist in tijden van onzekerheid en volatiliteit is het voor een lange termijn belegger zoals wij interessant om aankopen te doen op aantrekkelijke prijzen.

Bovendien biedt de terugkeer van het (Leveraged Loan) CLO product ook goede mogelijkheden voor ABS beleggers, aangezien deze producten een zeer aantrekkelijk rendement bieden ten opzichte van andere ABS- en creditproducten. Zelfs na de kredietcrisis heeft geen enkele senior bond van een CLO deal in Europa tot verliezen voor de belegger geleden en de structuren zijn nog beter geworden voor de belegger.
 

5. Welke informatie wil je graag nog aan de bezoekers van BeursEffecten meegeven?

Hierboven ging het over het aantrekken van de markt en de mogelijkheden die dit biedt. Met de juiste insteek en kennis van zaken kun je hier zeker van profiteren. Echter een risico van het aantrekken van de markt is dat met nieuwe deals meer en meer de randen worden opgezocht. Zo kunnen kleinere partijen ook gemakkelijker (en veel goedkoper dan voorheen) naar de markt komen. Waar je eerder deals zag met hoge kwaliteit onderpand en strikte convenanten, lijkt hier nu soepeler mee te worden omgegaan. Het is belangrijk om jezelf als belegger de vraag te stellen of de beperkte premie die betaald wordt voor een deal met lagere kwaliteit voldoende is voor het extra risico dat gelopen wordt.
 

Volgende interview: Kay Mennens versus Lemer Salah
Vorige interview: Walter Leering versus Kim Liu