Joost Akkerman versus Bas Nagtzaam


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

Bas NagtzaamJoost Akkerman

 

Joost Akkerman (Finles) interviewt Bas Nagtzaam (QTR Invest)

 

 

1. Hoeveel jaar zit je nu in het vak en wat was je beweegreden om de beleggingen in te gaan?

Sinds 2007 ben ik actief in de financiële sector. Eerst als trainee bij een bank, daarna als hedge fund analist bij een vermogensbeheerder. In die functie liep ik in 2009 mijn drie huidige partners tegen het lijf: drie scheikundige wetenschappers die zich voor hun pensioen bezig hielden met het ontwikkelen van automatische handelssystemen.

Er was zo´n goede klik dat we de automatische systemen voor eigen rekening gingen handelen. Dit ging zo voorspoedig dat we besloten de handelssystemen onder te brengen in een fonds en zo aan te bieden aan beleggers. Dit gebeurt sinds september 2009 in het QTR Fund.
 

2. Hebben jullie hier eigen software voor gebouwd of gebeurt dit in een bestaand pakket?

Wij werken veel met het programma Matlab. Dit is een technische software-omgeving en wordt gebruikt in zowel de industrie als de academische wereld voor allerhande wiskundige toepassingen. Bijvoorbeeld voor het berekenen van functies, bewerken van matrices, statistiek, schrijven en implementeren van algoritmen en het maken van grafische gebruikersinterfaces.
 

3. Handelssystemen worden uitgebreid ‘gebacktest’ alvorens ze in de praktijk worden gebracht. Hoe voorkom je grote verschillen tussen resultaten uit de backtest en in de praktijk?

Allereerst moet het aantal beslismomenten – het aantal momenten waarop het systeem in en uit de markt stapt – in de backtest groot zijn. En met groot bedoel ik dan duizenden. Een van de redenen waarom wij minder gecharmeerd zijn van trendvolgende systemen ligt ‘m in het feit dat het aantal beslismomenten veelal te beperkt is. Hierdoor moet je grote vraagtekens zetten bij de succesratio van het systeem. In het QTR Fund worden circa 3.500 tot 3.000 beslismomenten per index gegenereerd, wat neerkomt op een totaal van circa 10.000 beslissingen voor de vier indices waarop wij handelen.
 

4. Hoe beheersen ze jullie de risico’s?

Allereerst is er het marktrisico. Dit wordt beperkt door de grootte van posities continu aan te passen aan de beweeglijkheid van beurzen. Bij veel beweeglijkheid worden de systemen conservatiever. Daarnaast hebben we te maken met het liquiditeitsrisico, ofwel het gevaar dat posities niet verkocht kunnen worden. Dit is verwaarloosbaar omdat er enkel wordt gehandeld op de grootste futures beurzen ter wereld, waar dagelijks miljoenen futures worden verhandeld.

Een bijzondere plek in het risicomanagement van het QTR Fund wordt ingenomen door de breakdown indicator. Deze indicator toetst elke dag de voorspellende kracht van ieder systeem. Wanneer de dynamica op de beurzen zich buiten de zogenoemde ontwerpruimte van de systemen bevindt, verbiedt deze indicator om bepaalde posities in te nemen. Er wordt dus nooit tegen beter weten in doorgehandeld.

De systemen voorspellen bewegingen op de beurs met behulp van historische koersdata. Er zullen echter in de toekomst gebeurtenissen plaatsvinden die de systemen nooit eerder hebben waargenomen. Zo was tot 2008 een kredietcrisis een onbekend fenomeen voor de systemen. Een dergelijke gebeurtenis met een grote impact wordt een ‘black swan’ genoemd. Bij het ontwerp van de systemen zijn grote veiligheidsmarges ingebouwd om het QTR Fund tegen ‘black swans’ te beschermen. Het gevolg is dat een groot deel van het geld van de participanten niet wordt gebruikt in de systemen, maar achterblijft op een deposito.
 

5. Welke informatie wil je graag nog aan de bezoekers van BeursEffecten meegeven?

Bij het ontwikkelen van een handelssysteem is robuustheid cruciaal: de statistische eigenschap dat kleine wijzigingen in de assumpties ten aanzien van je model niet tot afwijkende resultaten leiden. In de statistiek wordt bijvoorbeeld vaak een normale verdeling van een bepaalde input verondersteld. Wijkt de input hier licht van af, maar levert dit geen problemen voor de statistische toepassing dan is er sprake van robuustheid.
 

Volgende interview: Bas Nagtzaam versus Hans Vorstenbosch
Vorige interview: Jean Paul van Straalen versus Joost Akkerman