Jelle Elzinga versus Cees Vermaas


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

Cees VermaasJelle Elzinga

 

Jelle Elzinga (Optiver) interviewt Cees Vermaas (AEX NYSE Euronext)

 

 

1. Hoeveel jaar zit je nu in het vak en wat was je beweegreden om de beleggingen in te gaan?

Ik werk sinds 1999 voor de beurs, waar ik ben gestart als management consultant en ik voor het eerst direct met effecten en optiehandel geconfronteerd ben. Beweegredenen voor beleggen zelf had ik destijds nog niet, maar voor het ontwikkelen, harmoniseren en internationaal standaardiseren van marktmodellen des te meer. Het onderbrengen van de Amsterdamse handelsomgeving in ‘s werelds eerste grensoverschrijdende beurs Euronext was een waanzinnig leuk, interessant en ook complex project. Daarna bleef het interessant toen wij de gehele exercitie op trans-Atlantisch niveau, met de New York Stock Exchange, nog eens over deden en de grootste beurzengroep ter wereld werden.
 

2. Hoe kijk je aan tegen de nieuwe regelgeving die er aan zit te komen voor beurzen, zoals (mogelijkerwijs) een financial transaction tax en de regulering van OTC derivaten. Welke gevolgen zal dat hebben voor beurzen in het algemeen en Euronext in het bijzonder?

Het implementeren van (nieuwe) regelgeving is over het algemeen bedoeld om grip op de ontwikkeling van markten te krijgen en/of te houden, waarbij transparantie en eerlijke concurrentie tussen marktpartijen een basis criterium is. Helaas kunnen nieuwe regels uiteindelijk ook juist een ongewenst effect hebben, iets wat mijns inziens het geval zal zijn bij een mogelijke introductie van financial transaction tax (FTT).

De invoering van een FTT is slecht voor de economie doordat het bedrijfsleven en consumenten voor hogere financieringskosten voor investeringen en leningen komen te staan en de kosten van de FTT zullen worden doorberekend aan de eindgebruikers. Onze voormalige minister van Financiën waarschuwde hier al voor en ook DNB, AFM en het CPB hebben op basis van gedegen onderzoek laten weten tegen een invoering te zijn vanwege de nadelige (economische) gevolgen en omdat het niet bijdraagt aan een stabieler financieel systeem.

Door het belasten van transacties worden markten minder liquide en nemen spreads toe. De eindbelegger wordt daarmee extra benadeeld omdat de spread een grote invloed heeft op de kosten van de transactie, waarbij bekend is dat dit meer dan 90% van de prijs bepaalt.

Maar het grootste risico is een invoering door slechts een beperkt aantal markten (lees: EU landen), waardoor er een verschuiving van partijen die een belangrijke bijdrage aan onze economie leveren zal plaatsvinden van het ene land waar de financial tax wordt geïntroduceerd naar het andere land waar dit niet gebeurt. Dit holt het Europese toezicht uit en is schadelijk voor de economie.

Voor de regulering van OTC derivaten heb ik over het algemeen meer begrip. De OTC handel is enorm gegroeid en er vindt nagenoeg geen toezicht op plaats. Het omvallen van Lehman Brothers in 2008 heeft aangetoond dat het laten bestaan van ongereguleerde omgevingen tot grote financiële schade kan leiden. Door deze handel naar gereguleerde, centrale markten te brengen wordt de handel transparant, meer concurrerend en veiliger doordat tegenpartijrisico’s worden afgedekt.

Het reguleren van OTC derivaten markten zal in principe goed nieuws betekenen voor beursplatformen en vooral ook voor eindbeleggers omdat de handel inzichtelijk wordt gemaakt en er potentieel meer derivatenhandel via het centrale orderboek zal gaan lopen. Daarbij is het tegengaan van fragmentatie altijd goed nieuws voor de belegger.
 

3. Wat zijn vanuit commercieel oogpunt, de grootste kansen en bedreigingen voor de beurzen de komende jaren?

Ondanks dat de sector een moeilijke economische fase doormaakt, krijgt verdere globalisering onherroepelijk doorgang. Voor ons business model blijft het uitbouwen van onze ‘financial community’ een prioriteit, waarbij de beurs, bedrijven, investeerders en handelaren samen een fundament hebben om met vertrouwen de toekomst tegemoet te zien. De samenwerking tussen partijen zal nog veel belangrijker gaan worden, want globalisering en schaalvergroting kan in veel gevallen beter samen worden ontwikkeld dan stand alone.

Een andere opportunity, op meer lokaal niveau, is het (gezamenlijk) vinden van een oplossing om de financiering van het MKB in Nederland op peil te houden, nu banken het moeilijk gaan krijgen door de opgelegde kapitaalseisen vanuit Brussel. Hier zal de beurs als knooppunt van de kapitaalmarkt een hoofdrol in moeten spelen!

De grootse bedreiging is negativisme en navelstaren als gevolg van de crisis. We mogen onze (internationale) ondernemerskracht niet verliezen in politiek doemdenken. Dat is slecht voor Nederland en voor onze sector. Meer dan ooit zal het Nederlandse bedrijfsleven de lijnen kort moeten houden – ook met Den Haag – om met elkaar successen te blijven vinden.
 

4. Je noemt Amsterdam, het Chicago van Europa. Hoe komt het dat zo’n relatief klein land als Nederland een optiebeurs en handelspartijen heeft die een model hebben neergezet dat wereldwijd gevolgd wordt en hoe kan het dat de Nederlandse market makers wereldwijd zo succesvol zijn volgens jou?

Haar open, competitieve handelsmodel, in combinatie met een zeer actieve handelsgemeenschap, maakt de Amsterdamse optiebeurs vergelijkbaar met de aloude CBOE in Chicago. Omdat dit uniek is in Europa, wordt Amsterdam al snel ’het Chicago van Europa’ genoemd. De al honderden jaren ontwikkelde handelsgeest en innovatiekracht van de Nederlanders heeft bijgedragen tot deze ontwikkelingen. Nu de wereld een stuk toegankelijker wordt zie je dat men door de van oorsprong Hollandse handelsmentaliteit, innovatievermogen en ervaring ook op andere markten zeer succesvol kan zijn en buitenlandse partijen geïnteresseerd blijven in de Amsterdamse markt. Dit is prachtig om te zien!
 

5. Welke informatie wil jij graag nog aan de bezoekers van BeursEffecten meegeven?

Zorg dat je goed geïnformeerd bent bij alles wat je bezighoudt in onze complexe maatschappij, elke beslissing die je neemt en elke samenwerking die je aangaat. En blijf altijd positief!

 

Volgende interview: Cees Vermaas versus Jan Maarten Slagter
Vorige interview: Alan van Griethuysen versus Jelle Elzinga