Jeffrey Schumacher versus Walter Leering


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

Walter LeeringJeffrey Schumacher

 

Jeffrey Schumacher (Morningstar) interviewt Walter Leering (Theodoor Gilissen)

 

 

1. Hoeveel jaar zit je nu in het vak en wat was je beweegreden om de beleggingen in te gaan?

In 2005 heb ik een rekening geopend bij Binck en ben ik voorzichtig gaan beleggen in aandelen. In november 2007 ben ik via een stage op de afdeling aandelenresearch bij Theodoor Gilissen voor het eerst echt in aanraking gekomen met het beleggingsvak. Daar heb ik onder auspiciën van de (toen al) meest ervaren Nederlandse analist Tom Muller onderzocht in hoeverre voorspellingen van bestuursvoorzitters van Nederlandse Mid- en Smallcap bedrijven daadwerkelijk gerealiseerd werden. Heel interessant en erg leerzaam!

Vervolgens ben ik in dienst getreden als analist Obligaties. In die periode werden obligaties nog als saai gezien en waren aandelen the place to be. Dat duurde niet lang; enkele maanden later viel Lehman Brothers en sindsdien is het met onder andere de financiële crisis, euro-crisis, recordlage rentetarieven en jaren met dubbelcijferige rendementen alles behalve saai geweest op de obligatiemarkten. Een hele leerzame periode om dit in het begin van mijn carrière actief mee te maken. 

Op dit moment ben ik Portfoliomanager Obligaties en hou ik mij, naast het beheren van vastrentende portefeuilles, onder andere bezig met de selectie van obligatiefondsen.
 

2. De rentes staan momenteel zeer laag. Waar haal je als obligatiebelegger nu nog rendement vandaan?

De jaren van hoge rendementen liggen inderdaad voorlopig wel achter ons. Door goed te spreiden en op de juiste momenten in verschillende soorten obligatiecategorieën te beleggen is het zeker nog mogelijk een positief rendement te behalen, mits het algehele renteniveau niet heel hard oploopt. Op dit moment vinden wij categorieën als opkomende markten (korte looptijd, harde valuta) en bedrijfsobligaties nog interessant (zowel Investment Grade als High Yield). Daarnaast beleggen we in fondsen die ook in staat zijn van een rentestijging te profiteren, zoals Absolute Return fondsen. Deze fondsen hebben veel bewegingsruimte om in verschillende categorieën te beleggen. Daarnaast hebben ze vaak een lage of zelfs negatieve duratie en kunnen, anders dan traditionele obligatiefondsen, bescherming bieden bij een rentestijging.
 

3. Obligaties maken traditioneel onderdeel uit van het defensieve deel van een portefeuille. Hoe zie jij deze rol in het licht van een toekomstige rentestijging?

De afgelopen jaren hebben wel aangetoond hoe moeilijk het is om renteveranderingen goed te voorspellen én te timen. Obligatiebeleggers die begin 2014 dachten dat de rente alleen maar omhoog kon, zijn in dat jaar veel rendement misgelopen. Wel wordt door de steeds lagere rente de buffer om een rentestijging op te vangen veel kleiner en de kans op negatieve rendementen daardoor groter. Daarbij kent een groot deel van de staatsobligaties van de Europese kernlanden op de huidige koers zelfs een gegarandeerd negatief rendement. 

Aan de andere kant kennen obligaties van hoge kwaliteit een lagere volatiliteit en zijn het voor (institutionele) beleggers een vluchthaven in tijden van crisis, ook bij lage rentes, omdat terugbetaling gegarandeerd wordt. Er blijft dus zeker wel een rol voor obligaties als defensief onderdeel in de beleggingsportefeuille. Het huidige klimaat maakt dat de invulling iets anders is en vergt een actieve benadering. Wij spelen hier met onze beleggingen op in door bijvoorbeeld meer in liquiditeiten, obligaties met korte duratie en absolute return fondsen aan te houden en obligaties met een gegarandeerd negatief rendement te vermijden.

Veel hangt ook af van de redenen waarom de rente stijgt en of dit geleidelijk of met grote schokken zal gaan. Bij een zeer sterke rentestijging in korte tijd zullen andere beleggingscategorieën, zoals aandelen, waarschijnlijk ook getroffen worden. Als hogere rentes gepaard gaan met betere inflatie- en groeivooruitzichten kan dit positief uitwerken voor aandelen. Het aandelenstuk van de portefeuille zal in dat geval compensatie bieden aan de mindere rendementen van obligaties. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de asset allocatie.
 

4. Wat is jouw favoriete obligatiefonds?

Ik heb niet één favoriet obligatiefonds, omdat ik vind dat je een fonds altijd in portefeuillecontext moet zien. Bij het samenstellen van een portefeuille is het belangrijk in te schatten hoe fondsen in bepaalde marktomstandigheden presteren en of ze niet allemaal dezelfde kant op bewegen. Dat is een essentieel onderdeel van de uiteindelijke selectie, evenals de consistentie van het beleggingsproces van een fondsmanager één van de kernonderdelen is. Als een fondsmanager consistent uitvoert wat hij doet, kom je niet voor verrassingen te staan.
 

5. Welke informatie wil je graag nog aan de bezoekers van BeursEffecten meegeven?

Spreiding is bij beleggen van essentieel belang, terwijl er een grens is aan wat je zelf kan onderzoeken en overzien. Daarom loont het om voor categorieën waar specialistische kennis noodzakelijk is goede fondsmanagers te selecteren.

Beleggers in obligaties hebben een aantal mooie jaren gehad, waarbij nu eigenlijk een voorschot is genomen op toekomstige inkomsten.1 Beleggers moeten zich hier op instellen en genoegen nemen met minder in vergelijking tot afgelopen jaren. Om toch tot het gewenste rendement te komen is de search for yield2 (rendement zoeken tegen hogere risico’s) verleidelijk, met het gevaar dat risico’s op elkaar gestapeld worden. Het is de taak van een goede adviseur of beleggingsspecialist om hiervoor te waken.
 

Volgende interview: Walter Leering versus Kim Liu
Vorige interview: Rob de Haas versus Jeffrey Schumacher

1 Zie ook Vooruitbetaald rendement. (toev. red. BeursEffecten)
2 Zie ook 'Mental accounting' en 'The search for yield'. (toev. red. BeursEffecten)