Iwan Vink versus Koos Bakker


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

Koos BakkerIwan Vink

 

Iwan Vink (WinCap Fund) interviewt Koos Bakker (Mijn Beleggingscoach)

 

 

 

1. Hoeveel jaar zit je nu in het vak en wat was je beweegreden om de beleggingen in te gaan?

Sinds 1980 ben ik actief in de financiële sector, waarvan de laatste jaren als onafhankelijk beleggingscoach. En recent ben ik ook actief geworden als docent bij enkele You do not have access to view this node.

In eerste instantie hield ik mij ook bezig met financiële planning en zakelijke kredietverlening, maar de effecten-advisering sprak mij het meest aan. Om beleggen goed te begrijpen heb je immers veel bagage nodig. Vrijwel alles wat er gebeurt in de wereld heeft invloed op de effectenmarkt. Je moet weten hoe de financiële sector werkt, wat er macro en micro speelt, en zowel de fundamentele- als de technische analyse beheersen.

Verder zijn de persoonlijke omstandigheden van de belegger belangrijk. Voordat je gaat beleggen zal je in beeld moeten hebben hoe het staat met de continuïteit van de inkomsten en het vermogen. Ik merk nog steeds dat, met name particuliere beleggers, zich hiervan onvoldoende bewust zijn. Ik hecht dan ook veel waarde aan het risicomanagement.
 

2. Je adviseert klanten een beleggingsstrategie die ontstaan is door 30 jaar ervaring of beter gezegd 30 jaar vallen en opstaan. Kan je dit proces van 30 jaar vallen en opstaan beschrijven, waarbij ik met name geïnteresseerd ben in het vallen en de lessen die je daaruit getrokken hebt?

Ervaring is naar mijn mening van groot belang. Pas in de praktijk blijkt dat veel theoretische aannames niet kloppen. Dat niemand de beurs kan voorspellen en dat er vele beleggingsvalkuilen bestaan. De meeste beleggers verliezen dan ook geld op de beurs. Geen strategie hebben en emotioneel handelen zijn de grootste boosdoeners waardoor verliezen worden geleden. Ik weet uit ervaring ook dat er vrijwel geen enkele bank of vermogensbeheerder in staat is gebleken om de afgelopen 10 jaar gemiddeld een goed rendement te behalen. Vaak is het zelfs zwaar teleurstellend. Dit komt omdat er jaren tussen zitten waarin grote verliezen worden geleden. Vrijwel geen enkele partij heeft een goede exit-strategie.

De les die ik daaruit getrokken heb, is dat je het beleggingskapitaal moet verzekeren/beschermen, net zoals je dat doet met je huis of met de auto. De risico’s op de beurs zijn immers veel groter. Na jarenlange research heb ik daarom de beschermd beleggen strategie ontwikkeld waarbij de neerwaartse risico’s zeer beperkt blijven en het opwaarts potentieel goed blijft.
 

3. Wat is jouw visie op diversificatie binnen een portefeuille? Zowel op aandelenbasis als op strategiebasis?

Binnen mijn strategie speelt diversificatie een grote rol. Van het totaal wordt 50% belegd in een zeer breed gespreide mix van etf’s en/of beleggingsfondsen, die gefaseerd worden aangekocht en allen moeten voldoen aan strenge criteria. Deze worden beschermd met een geavanceerde order. Een van de uitgangspunten is dat er nooit meer dan 5% in een onderliggend fund/etf wordt belegd. Er is ook veel aandacht voor de sectorspreiding, de risico/rendement verhouding en de mate van toegevoegde waarde.

De overige 50% wordt belegd in internationaal gespreide (hoog dividend) aandelen, die beschermd worden met een zelf financierende optieconstructie.
 

4. Hoe denk je over drawdowns ten opzichte van rendement? Welke rol kunnen derivaten hierin spelen?

Mijn methodiek heeft tot doel het neerwaarts risico te beperken tot maximaal 5% en streeft naar een rendement van 8 à 12% op jaarbasis. Het is belangrijk om veel aandacht te schenken aan het samenstellen van de etf’s en beleggingsfondsen. Diversificatie, spreiding en selectie mede op basis van standaarddeviatie (risico) zorgt al voor een stabilisatie. Iedere etf en ieder fonds wordt vervolgens bewaakt met een geavanceerde verkooporder die er voor zorg dat het fonds automatisch wordt verkocht bij een vooraf ingestelde daling vanaf de hoogste koers.

Het voordeel hiervan is dat bij een stijging van de koers de verlieskans steeds kleiner wordt. Bij een daling wordt het fonds op een vooraf ingestelde limiet verkocht. Emotioneel en ad hoc handelen wordt hierdoor vermeden. De aandelen worden verzekerd met putopties. Een veelgehoord argument is dat het verzekeren met putopties duur is en ten koste gaat van het rendement. De financiering hiervan komt echter grotendeels uit een slim samengestelde optieconstructie. De constructie is flexibel en maakt het mogelijk om eventuele koersstijging van het aandeel vast te klikken. Bij sterk opgaande markten zal het rendement wat lager liggen dan bij een onbeschermde portefeuille met een vergelijkbaar percentage aandelen. Grote verliezen worden echter vermeden.

Wat ik zelf erg prettig vind aan het gebruik van derivaten, is de mogelijkheid om toch in aandelen te kunnen beleggen zonder het bijbehorend risico. Hierdoor is het mogelijk om de obligaties desgewenst te onderwegen of niet op te nemen.
 

5. Welke informatie wil je graag nog aan de bezoekers van BeursEffecten meegeven?

De beschermd beleggen methodiek geeft veel rust bij de belegger. Je kunt niet meer verrast worden door de waan van de dag. Slechts eenmaal per maand is het nodig om de portefeuille na te lopen en eventuele noodzakelijke aanpassingen door te voeren. Als beleggingscoach help ik beleggers om zich deze methodiek eigen te maken. Mijn advies is: ga niet zelf experimenteren op de beurs, het kost alleen maar geld.
 

Volgende interview: Koos Bakker versus Krishna Ramchand
Vorige interview: Menko Visser versus Iwan Vink