Binckbank aansprakelijk voor beleggingsverliezen derde?


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Jaap Penders

De zorgplicht van een bank bestaat niet alleen voor dienstverlening aan cliënten, maar kan ook bestaan ten opzichte van derden. De zorgplicht van een bank tegenover een derde heb ik in deze rubriek en in mijn recente E-book beleggen, zorgplicht en aansprakelijkheid eerder besproken.1
De rechtbank Amsterdam moest onlangs oordelen of Binckbank aansprakelijk was tegenover een derde.2
 

De feiten

Een derde had vier keer geld overgemaakt naar een beleggingsrekening van een klant van Binckbank met een totaal bedrag van € 400.000. Twee stortingen vonden plaats omstreeks september 2004, de derde storting op 1 november 2004 en de vierde storting op 12 oktober 2005. De omschrijving bij de eerste drie keer betrof alleen het rekeningnummer van de derde. Bij de vierde keer heeft de derde het doel van de overmaking in de omschrijving vermeld. Deze luidde: “4 participaties a E 50.000 fti trading conform afspraak.” 

Naar aanleiding van de vierde storting nodigde Binckbank beide partijen op 25 oktober 2005 uit voor een gesprek. Uit dit gesprek bleek dat de klant, zonder te beschikken over de vereiste wettelijke vergunning, het vermogen van de derde beheerde. Het vermogen werd belegd in futures op de AEX. Binckbank heeft op 1 november 2005 aangezegd de relatie met de klant te beëindigen. De klant is op eigen aanvraag failliet verklaard. Hierdoor ontving de derde slechts een deel van zijn inleg terug. De derde spreekt Binckbank voor de geleden schade aan, omdat Binckbank voor een langere periode zou hebben toegestaan dat de klant een rekening aanhield waarop de illegale vermogensbeheeractiviteiten werden uitgevoerd.
 

Oordeel rechtbank aansprakelijkheid Binckbank

De rechtbank stelt voorop dat op Binckbank onder bepaalde omstandigheden een bijzondere zorgplicht jegens derden rust. Van deze zorgplicht is sprake op het moment dat de bank beleggingsactiviteiten van een ander faciliteert en de bank ermee bekend is geraakt dat de beleggingsactiviteiten (mogelijk) in strijd worden verricht met effectenrechtelijke regelgeving, waaronder de vergunningsplicht.

De derde stelde dat de hoogte van de gestorte bedragen, de bekendheid van het doel van de stortingen en de rendementsuitbetalingen van de effectenrekening bij Binckbank aanleiding voor Binckbank had moeten zijn om nader onderzoek te verrichten of bij de verrichte beleggingsactiviteiten in overeenstemming met de Wft werd gehandeld.

De rechtbank wees de vordering af, omdat het doel van de stortingen Binckbank vóór 12 oktober 2005 niet duidelijk had moeten zijn. Voorts week de inleg op de beleggingsrekening niet bijzonder af van de gemiddelde inleg op een bankrekening. De rendementsbetalingen van de klant aan de derde liepen via een bankrekening van de klant bij een andere bank, waar Binckbank geen zicht op had.

Tot slot achtte de rechtbank het optreden van Binckbank na 12 oktober 2005 voldoende kordaat. Kort nadat Binckbank op de hoogte raakte van de illegale activiteiten had zij de bankrelatie met haar klant onverwijld beëindigd. De belegger had onvoldoende onderbouwd dat Binckbank onrechtmatig had gehandeld, zodat de vordering werd afgewezen.
 

Ken uw wederpartij 

De bijzondere zorgplicht van een bank bood de belegger geen soelaas, zodat het verlies van zijn inleg voor rekening van de belegger bleef. Als belegger kunt u dit mogelijk voorkomen. Doe onderzoek naar uw wederpartij alvorens u uw geld laat beleggen. In het register van de AFM kunt u controleren of een partij de vereiste vergunning heeft voor het verrichten van beleggingsdiensten.
 

1 Zie ‘Zorgplicht bank tegenover derden’ en ‘Bank aansprakelijk voor niet ingrijpen bij fraude door klant?
2 Rechtbank Amsterdam 8 oktober 2014, ECLI: NL: RBAMS: 2014:6318


Jaap Penders is eigenaar van Penders Advocatuur (www.pendersadvocatuur.nl). Deze column is geschreven op persoonlijke titel. De column heeft een educatief doel. De daarin verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch advies in welke vorm dan ook. Hoewel de informatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, wordt geen garantie gegeven voor de juistheid en volledigheid van de informatie. Columnist heeft geen zeggenschap over de website van BeursEffecten. Columnist is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit het gebruik van de column en (de informatie op) voornoemde website.


Ook interessant: