Investeren en ondernemen


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Frank Brouwer

Recent bezocht ik een bijeenkomst van ondernemers uit mijn woonplaats. De directie en medewerkers van een middelgroot elektrotechnisch installatiebedrijf gaven interessante presentaties over het gebruik van duurzame energie en ondernemen. Led verlichting, bijvoorbeeld van Philips, in combinatie met al dan niet zelf ontwikkelde software en internettechnologie.

Door gericht te investeren in activa en er een zeer goed personeelsbeleid op na te houden (mensen maken het werk), weet dit installatiebedrijf mensen aan zich te binden en structureel de omzet en winstgevendheid te verhogen, ook in moeilijke tijden.
 

Kansen duurzaam MKB

De rode draad tijdens deze presentaties was dat er veel kansen liggen voor het midden en kleinbedrijf op het gebied van de technologie, maar dan mogen de banken, investeerders en overheidsinstellingen best wel een beetje meehelpen. Investeren in nieuwe innovatieve technieken en het verbeteren/uitbreiden van opleidingen in plaats van bezuinigen.
 

Obstakels bij investeren

Toenemende complexe regelgeving en de beperkte mogelijkheid om aan financiële middelen te komen, vormen momenteel nog vaak een barrière om te investeren in nieuwe technieken. Het afsluiten van leningen / kredieten bij banken is in vergelijking met de periode voor de kredietcrisis beduidend moeilijker geworden. Maar er zijn ook andere oorzaken aan te wijzen:

 • Terughoudendheid bedrijven
  Veel (lokale) bedrijven wachten liever af. Zij zijn terughoudend met investeren in deze onzekere tijd en zetten hun liquide middelen soms liever op de bankrekening, die overigens nauwelijks rendement oplevert.
 • Overheid
  De Nederlandse overheid voert een bezuinigingsbeleid en richt zich qua investeringen vooral op de infrastructuur, zoals aanleg van wegen.
   

Over de toegenomen complexiteit van regelgeving kwam tijdens de presentatie nog een typerend voorbeeld naar voren. Enigszins met het schaamrood op de kaken gaf een lokale gemeentebestuurder toe dat men eenvoudig gezegd “vergeten” was het plaatselijke installatiebedrijf uit te nodigen voor een gemeentelijke aanbesteding. Als excuus werd aangegeven dat men tegenwoordig gebonden is aan complexe Europese regelgeving, die men stipt moet opvolgen en uitvoeren.
 

Investeringsbereidheid Europa

Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa is de investeringsbereidheid van particulieren en bedrijven in vergelijking met de Verenigde Staten na de kredietcrisis ingezakt en kabbelt nu maar een beetje voort. De Europese Commissie en de ECB zijn onlangs met de volgende plannen naar buiten gekomen om de investeringsbereidheid en de werkeloosheid te verbeteren:

 • De Europese Commissie hoopt met een nieuw investeringsfonds, het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) de stagnerende economieën in Europa nieuw leven in te blazen. In het fonds wordt 21 miljard euro aan garanties gestort. Particuliere investeerders kunnen met garantie op deze manier zonder al te veel risico’s beleggen in projecten.
 • De ECB (bezorgd over de lage inflatie of zelfs deflatie) heeft bij monde van Mario Draghi aangekondigd dat de ECB alles in het werk zal stellen om de doelstelling van rond de 2% inflatie te handhaven. De financiële markten speculeren erop dat ECB een opkoopprogramma van staatsleningen zal lanceren, om zodoende de inflatie aan te jagen. Naast de al genomen maatregelen, zoals de negatieve rente die aan banken wordt gerekend voor het stallen van deposito’s.
  De lange rente op de kapitaalmarkt in Nederland en Duitsland, maar ook van Spanje, daalde op de aankondiging van Draghi tot nieuwe laagterecord-niveaus.
   

Vergelijking Europa met onderneming

Vergelijk je Europa met een onderneming, dan wordt er aan de creditzijde van de balans gestructureerd. Aan de debetzijde, de activa, gebeurt er nog te weinig. Met de activa wordt het geld verdiend. En als er geld wordt verdiend, kan je dit ook weer uitgeven. Dat laatste wordt nog onvoldoende beseft door politici.

Echte structurele economische en politieke hervormingen blijven in Europa vooralsnog uit. Een volledige politieke en economische uniformiteit met duidelijke regels en voorwaarden is waarschijnlijk een utopie voor Europa. Het voortkabbelen zal daarom nog wel even duren.

In tegenstelling tot overheidsinstellingen kunnen de meeste bedrijven daarentegen wel zelf hun beleid bepalen.
 

LBCM heeft op het moment van schrijven posities voor haar cliënten in derivaten Philips, de auteur heeft op het moment van schrijven geen positie in Philips.


Frank Brouwer RBA is als Senior Vermogensbeheerder verbonden aan en tevens mede-eigenaar van LBCM (www.lbcm-vermogensbeheer.nl). Deze column is geschreven op persoonlijke titel en bedoeld als achtergrondinformatie, en is nadrukkelijk niet bedoeld als beleggingsadvies. Tevens is deze column geen aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. U neemt te allen tijde zelf uw beslissingen, en bent daar alleen zelf verantwoordelijk voor.


Ook interessant: