Hoogtevrees?


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Erik Aalbers

Afgelopen weken bereikten diverse aandelenbeurzen nieuwe recordstanden of zaten daar dicht tegenaan. Zo ook onze ‘eigen’ AEX index, die op 14 augustus een slotstand bereikte van 379,62 punten en hiermee de hoogste koers op de borden zette sinds september 2008. Bijna 5 jaar geleden dus, kort voordat de Lehman crisis uitbarstte.

En een nieuw ‘record’, ook al zijn we nog heel ver verwijderd van de absolute recordstand van net boven de 700 punten, levert altijd weer mooie berichten en analyses op. Technisch analisten vallen over elkaar heen om de nieuwe topvorming te verklaren op basis van de grafieken, terwijl fundamenteel analisten een verklaring proberen te vinden voor het ‘hoge’ niveau gegeven de nogal sombere economische prognoses die afgelopen week door CPB en CBS naar buiten werden gebracht.

Een nieuw ‘record’, maar ook bijvoorbeeld een rond niveau van een index of aandeel, levert ook een interessant ‘behavioral finance’ aspect op: anchoring, of ‘ankering’ genoemd. Bij ankering treedt een bepaalde waarde op als referentiepunt waarop we ons oordeel baseren. Recente toppen en bodems bij aandelen of indices zijn daarvan goede voorbeelden. Het komt regelmatig voor dat beleggers een bepaald niveau ‘in hun hoofd’ hebben waarop ze aandelen willen verkopen. Voorbeelden zijn een rond niveau van een index, de aankoopkoers of een bepaald gefixeerd rendement. Een beslissing wordt dan niet genomen op rationele beleggingsinhoudelijke, maar op emotionele gronden. In een eerdere column (zie: De rationele belegger?) heb ik al eens aandacht geschonken aan de moeite die beleggers hebben om verlies te nemen. Die beslissing, vaak ook gebaseerd op een bepaald aankoopniveau uit het verleden, heeft ook te maken met ankering.

Met het nieuwe ‘record’ en ankering in het achterhoofd, is het interessant om vooruit te kijken. Is dit niveau van de index, het hoogste in 5 jaar, een koop- of een verkoopmoment ? Ik bekijk het vanuit technisch en fundamenteel perspectief, met de kanttekening dat ik geen technisch analist ben.
 

Technisch beeld

Voor het technisch beeld heb ik de koers van de AEX bekeken over de afgelopen 5 jaar.
Sinds eind 2011 zit de AEX in een opgaand trendkanaal, waarbij de laatste weken wederom de bovenkant van het trendkanaal is opgezocht. Meestal is dit een correctiesignaal binnen de bestaande trend. En met ankering in het achterhoofd zouden beleggers er wel eens voor kunnen kiezen om winsten te verzilveren als er een ‘record’ is bereikt.
 

Fundamenteel beeld

Een nieuw record leidt bijna automatisch tot de vraag of beurzen niet te duur zijn geworden, zeker gezien de economische situatie. Fundamenteel gezien kijken we dan bijvoorbeeld naar waarderingsmaatstaven als koers/winst verhouding.

Aandelenmarkten lopen vooruit op de werkelijkheid, gemiddeld zo’n 6-9 maanden. Een herstel van beurzen zou dus nu kunnen duiden op een verbetering van de economie in de toekomst. De recente Europese data die naar buiten zijn gekomen over economische groei, werkloosheid, producentenvertrouwen en aanverwante indicatoren leveren gemiddeld een licht positief beeld op: de cijfers verbeteren, de groei lijkt zich langzaam te herstellen en de ergste neerwaartse risico’s lijken achter ons te liggen. Dit verklaart deels het optimisme in financiële markten. Vanuit fundamenteel oogpunt lijken met name Europese aandelenbeurzen niet al te duur geprijsd. Dit geldt ook voor de AEX, al doen landen om ons heen het economisch wel een stukje beter. Wellicht kan de Nederlandse economie en ook de AEX index zich hieraan optrekken.

Ik heb in ieder geval geen last van hoogtevrees.


Drs Erik Aalbers RBA is als Senior Vermogensbeheerder verbonden aan “Andreas Capital” (www.andreas-capital.com) en is eigenaar van “Aalbers Financial Services”. Deze op persoonlijke titel geschreven column dient uitsluitend als achtergrondinformatie en is nadrukkelijk niet bedoeld als beleggingsadvies. Tevens is deze column geen aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. U neemt te allen tijde zelf uw beslissingen en bent daar alleen zelf verantwoordelijk voor.


Ook interessant: