Hoedt u voor de beursgoeroe


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Jan Koekkoek

Quality Investments

Een aantal beleggers ging voor de bijl naar aanleiding van televisieoptredens van een zogeheten ‘beleggingsgoeroe’ (de meeste lezers hebben dan wel een vermoeden om welk TV-programma het gaat). In de uitspraak die in deze bijdrage wordt beschreven, valt te lezen dat het om Quality Investments gaat. Laten we zeggen dat daarover genoeg te vinden is op het internet.

De beleggingsgoeroe werd (via zijn vennootschap) manager van een fonds. Het doel van het Fonds was om te beleggen volgens zijn strategie en die strategie werd breed onder de aandacht gebracht; via nieuwsbrieven, websites, seminars, boeken, DVD’s en zoals gezegd optredens in televisieprogramma’s. De kerm van het verhaal was dat er 12 verschillende beleggingsstrategieën zouden worden gebruikt.
 

AFM-vrijstelling

In 2011 bleek het Fonds grote verliezen te hebben geleden. De beleggers stelden dat Fonds aansprakelijk. Het Fonds had echter geen prospectus- en vergunningsplicht wegens de hoge minimum inleg van € 50.000. En omdat het wellicht goed is om in herinnering te roepen waarom de AFM daarvoor een vrijstelling geeft; dat is omdat je van consumenten, die voor beleggingen kiezen met een minimale investering van een dergelijk bedrag, mag verwachten dat zij voldoende deskundig en professioneel zijn om de aard van de aangeboden producten en de aanbieder van de producten goed te kunnen beoordelen. De rechtbank citeert dat ook niet voor niets cursief in de uitspraak.
 

Werd de methode wel of niet gebruikt?

Het Fonds werd verweten dat het zich niet had gehouden aan de afgesproken methode. Die methode stond echter ook uitgebreid op schrift in de door alle beleggers ondertekende stukken. Daaruit bleek dat de beursgoeroe weliswaar 12 verschillende beleggings-strategieën ter beschikking had, maar dat hij de vrijheid had om naar eigen inzicht te bepalen, dat van bepaalde strategieën géén gebruik werd gemaakt. En hoewel de beleggers er – niet verwonderlijk gezien het publiciteitsoffensief - vanuit gingen, dat er steeds via 12 verschillende strategieën zou worden belegd met een gering risico, was dat dus in de praktijk (helaas) niet het geval. Daarmee viel de zaak tegen het Fonds in het water.

Weliswaar hadden de beleggers nog een waslijst van bezwaren (deskundigheid, betrouwbaarheid, antecedenten etc.), maar ook die verwijten gingen niet op volgens de rechtbank. Daarbij verwees de rechtbank ook naar de manier waarop de beleggers in zee waren gegaan met de beleggersgoeroe. Ook die verhalen worden namelijk in de uitspraak vrij uitgebreid uit de doeken gedaan, maar het gaat te ver om die per stuk te behandelen. Waar het echter op neer komt, is dat voor zover verwachtingen gewekt waren, dat dat uitsluitend door de beleggersgoeroe was gebeurd en in ieder geval niet door het Fonds.


Dit toegezonden materiaal is samengesteld en geleverd door Köster Advocaten (www.kadv.nl/home) en uitsluitend bedoeld ter informatie. Het is niet bedoeld als juridisch of anderszins professioneel advies. De lezer wordt ontraden om van deze informatie gebruik te maken zonder vooraf een juridisch adviseur te raadplegen. Verzending noch ontvangst van enig materiaal zal als advocaat-cliënt relatie tussen zender en ontvanger gezien kunnen worden. Het materiaal mag uitsluitend gelezen en gebruikt worden voor privé gebruik en elk ander gebruik is niet toegestaan.


Ook interessant: