Het zit SNS niet mee…


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

afbeelding van Jan Koekkoek

Inleiding

AFM heeft SNS recent beboet wegens handelen in strijd met diverse artikelen van de Wft. Aanleiding was het feit dat klanten van SNS via adviseurs van SNS in Madoff-gerelateerde fondsen hadden belegd. De afloop is bekend. De rechtbank Rotterdam heeft het beroep van SNS tegen de boete op 3 januari jl. ongegrond verklaard. De uitspraak is om diverse redenen interessant.
 

Verplichting tot het geven van uitleg

Er werd belegd in niet-geregistreerde buitenlandse beleggingsfondsen. Adequaat toezicht in de zin van de Wft was daarom niet mogelijk. Er was (dus) sprake van bijzondere risico’s. Die risico’s waren onder meer een hoge volatiliteit van de prijs, het risico om de gehele inleg te verliezen en er was sprake van een hoge minimale inleg. En dan te bedenken dat er weinig of geen informatie beschikbaar was over het beleggingsbeleid (Madoff schreef bijna niets)

Vandaar dat SNS meer dan een veeg uit de pan kreeg, want er was veel te weinig informatie gegeven. Vrij vertaald oordeelde de rechtbank dat een niet-professionele belegger geen beleggingsbeslissing kon nemen!
 

Inzet op eerlijke, billijke en professionele wijze

SNS beriep zich ook op het feit dat zij enkel orders uitvoerde van cliënten die beschikten over een eigen externe vermogensadviseur. SNS als een soort doorgeefluik dus. De rechtbank maakte ook daarmee korte metten: ook dan heeft SNS een informatieplicht.

Eigenlijk lijkt het alsof alle verweren van SNS zich juist tegen de bank keren, want wat zegt de rechtbank verderop: SNS heeft zich niet op eerlijke, billijke en professionele wijze ingezet voor de belangen van haar cliënten en zich niet onthouden van gedragingen die schadelijk zijn voor de integriteit van de markt. Het algemeen belang speelt dus ook een belangrijke rol.
 

Conclusie

De waarschuwing is luid en duidelijk: ook bij `exotische’ producten geldt een waarschuwingsplicht, ook als de bank er zelf weinig of geen bemoeienis mee heeft. Maar waar brengt ons dat bij een bank die zojuist is genationaliseerd?


Dit toegezonden materiaal is samengesteld en geleverd door Köster Advocaten (www.kadv.nl/home) en uitsluitend bedoeld ter informatie. Het is niet bedoeld als juridisch of anderszins professioneel advies. De lezer wordt ontraden om van deze informatie gebruik te maken zonder vooraf een juridisch adviseur te raadplegen. Verzending noch ontvangst van enig materiaal zal als advocaat-cliënt relatie tussen zender en ontvanger gezien kunnen worden. Het materiaal mag uitsluitend gelezen en gebruikt worden voor privé gebruik en elk ander gebruik is niet toegestaan.


Ook interessant: